Ymere

Stand van zaken

Ymere wil de woningen in de Van der Pekbuurt bloksgewijs renoveren, waarbij alle huurcontracten ontbonden worden. Bewoners kunnen daarbij niet terug keren naar de huidige woning, wel naar een andere gerenoveerde woning in de buurt. De huur daarvan is veel hoger, vaak ook met huurtoeslag. Veel bewoners kunnen de hogere huur na renovatie niet betalen. Als deze plannen doorgaan, worden veel bewoners daardoor hun huis en de buurt uit gedreven.


Stand van zaken

Ymere wil de woningen in de Van der Pekbuurt bloksgewijs renoveren, waarbij alle huurcontracten ontbonden worden. Bewoners kunnen daarbij niet terug keren naar de huidige woning, wel naar een andere gerenoveerde woning in de buurt. De huur daarvan is veel hoger, vaak ook met huurtoeslag. Veel bewoners kunnen de hogere huur na renovatie niet betalen. Als deze plannen doorgaan, worden veel bewoners daardoor hun huis en de buurt uit gedreven.

Zowel uit de bewonersenquête in 2005 van het comité, als uit het woonwensen onderzoek in 2006 van Ymere, bleek dan ook dat er geen draagvlak was voor deze plannen: driekwart van de bewoners wilde in de huidige woning blijven wonen.

Ymere heeft toen toegegeven dat het draagvlak ontbrak. In het sociaal plan in 2007 is daarom vastgelegd dat verhuizen vrijwillig is. Ymere zou in een deel van de buurt, het onderzoeksgebied, leeggekomen panden renoveren. Na evaluatie zou bekeken worden of deze aanpak een vervolg krijgt in de buurt. ‘Uitgangspunt blijft de basis van vrijwilligheid.’

Najaar 2008 waren er 43 panden in het onderzoeksgebied leeggekomen, waar Ymere kon beginnen met renoveren, maar dat deed Ymere niet. Vanaf het voorjaar 2008 tot januari 2009 kreeg het Bewonerscomité geen informatie van Ymere.

In januari 2009 bleek dat Ymere een nieuwe ploeg mensen had aangesteld. Bovendien bleek dat Ymere begin 2008 (vlak na het tot stand komen van het sociaal plan in 2007) nieuwe bouwtechnische onderzoeken had gedaan. Daaruit kwam o.a. dat de fundering tenminste 25 jaar mee kan maar geen 50 jaar.

Vervolgens stelt Ymere nu dat de kosten voor renovatie zo hoog zijn dat zij deze over een periode van 50 jaar wil afschrijven. Daarom moet de fundering vervangen worden en daarvoor moeten alle bewoners hun huis uit. Dit terwijl in het sociaal plan staat: ‘Renovatie is het grondig verbeteren van de woningen, zodat ze weer voor minimaal 25 jaar geschikt zijn voor comfortabele bewoning.’

Verder wil Ymere ook de zwamvorming in een aantal woningen in de Van der Pekbuurt bloksgewijs aanpakken. Het Bewonerscomité is ervan overtuigd dat dit pandsgewijs kan en vaak te maken heeft met achterstallig onderhoud. Zwam heeft vocht, hout en stilstaande lucht nodig om te kunnen overleven. Wanneer deze omstandigheden er niet zijn, komt er geen zwam. Tijdens het bezoek aan 3 zwamwoningen(film) bleek dat de oorzaak bij alle 3 een langdurige lekkage was met slechte ventilatie. In woningen waar zwam is, bestrijdt Ymere dit op dit moment pandsgewijs. Maar Ymere vindt dat bij de renovatie zwam bloksgewijs moet worden aangepakt, waarbij alle bewoners moeten verhuizen.

Door deze gang van zaken krijgt het Bewonerscomité de indruk dat Ymere met haar nieuwe bouwtechnische onderzoeken, zoekt naar mogelijkheden om het sociaal plan te ontbinden. Dit om alsnog alle bewoners te kunnen dwingen om te verhuizen en alle huurcontracten te ontbinden, zodat de huren maximaal verhoogd kunnen worden.