Categoriearchief: Aardgasvrij

Is stadswarmte wel echt zo duurzaam?

Het Parool

Vergroening vereist moed

Is stadswarmte wel echt zo duurzaam? Als we van fossiele brandstof af willen, is het discutabel of Amsterdam op het juiste paard wed, stelt Amsterdam Fossielvrij.

Amsterdam wil net als de rest van Nederland van het aardgas af. In de zoektocht naar een duurzaam alternatief lijken de bestuurders van onze stad enthousiast over het plan voor een warmtenet voor de hele regio. Als het aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ligt, verwarmt dat net een half miljoen woningen, waarvan 230.000 in Amsterdam. Dit warmtenet wordt sterk afhankelijk van restwarmte uit de afvalverbranding, de Nuongascentrale en de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Dat deze bronnen verre van CO2-neutraal zijn, spreekt voor zich. Op langere termijn gokt Vattenfall op grootschalige GEOTHERMIE. Dat is warmte uit de zeer diepe ondergrond halen. Een 2 kilometer lange pijp boren naar de 120 graden hete blubberlagen die daar door de kern van de Aarde worden verhit. Die techniek is op lokale kleine schaal behoorlijk succesvol gebleken voor grotere Fruit- Groente- en Bloemenkas telers. Er komt vaak zoveel restwarmte mee dat er een lokaal gemeentelijk zwembad van kan mee profiteren. Of deze techniek écht op een schaal van stadsverwarming zou kunnen gaan werken is nog de vraag. Instanties die zich daarmee bezighouden – zoals het instituut voor mijnbouw – hebben bedenkingen rond het verstoren van de diepere ondergrond en het doorboren van de verschillende grondwaterlagen.

Bovenstaande techniek moet men niet verwarren met het veel vaker toegepaste WKO. Dat is Warmte Koude Opslag in de 20 meter diepe ondergrond waar de opgeslagen warmte wordt vastgehouden als in een thermosfles. In de zomer collecteert men dan warmte met zonnecollectoren die daarmee beneden wordt bewaard om het in de winter weer uit te halen. Bij deze technieken wordt er vaak niets fysieks uitgehaald maar door middel van warmtewisselaars wordt er slechts energie uitgewisseld.

Renovatie uitgesteld: GEDOE !

We kregen een nieuwsbrief in de bus van onze huisbaas.
Het lijkt erop dat de grote renovatie door Ymere met 2 jaar wordt opgeschoven. Dat heeft te maken met ‘andere prioriteiten’.  Dat betekent echter niet dat alles stil valt….
Wat langzaam duidelijk is dat het ook te maken heeft met het aardgasvrij maken van de woningen. Dat kun je ook goed terug lezen in de laatste nieuwsbrief in de woorden van regiodirecteur Petterson over planvorming en participatie.  kortom Er is gedoe….!
Ontwikkelingen
Er zijn vreemde ontwikkelingen, zowel bij Ymere als bij gemeente, en het ziet er niet goed uit voor de bewoners. Het gaat over uitstel van de renovaties, en over de kwaliteit van de renovaties. De plannen en afspraken die er lagen vanuit renovatie van het zuidelijk deel van de buurt worden door Ymere opzij geschoven en de gemeente is speelbal geworden in dit geheel.
Relevante links voor informatie

Hieronder wat links, die aangeven wat er speelt.
Welke kant het op zal gaan is nog niet duidelijk.
Houd de website dus goed in de gaten.
We publiceren zo helder mogelijk over de laatste ontwikkelingen.

Vragen in de gemeenteraad Amsterdam over stopzetten renovatie Van der Pekbuurt:
Gemeente Amsterdam – raadsinformatie Bouwen en Wonen – SV130_21_Antwoord_schriftelijke_vragen_94_Nehme(1)(1)

De Huurdersvereniging  Van der Pekbuurt schreef naar aanleiding van deze laatste ontwikkelingen een brandbrief aan de directie van Ymere: ‘Ingebrekestelling_Ymere_212804’

Als reactie hierop verscheen er direct een nieuwsbericht op www.nul20.nl:
‘Ymere moet vaart maken met aanpak noordelijk deel Van der Pekbuurt’  –  29-04-2021

Er verscheen ook een artikel op de website van de Huurdersvereniging Ymere Amsterdam HYA:
‘Huurdersvereniging Van der Pekbuurt stelt Ymere in gebreke’  –  10-05-2021

In het Parool het volgende:
‘Renovatie Van der Pekbuurt zeker twee jaar uitgesteld’  –  19-05-2021

Nogmaals, we houden u op de hoogte.
Hoort of leest u zelf nieuwe ontwikkelingen, horen we dit graag!

Namens de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt


Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur

Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur

De verwachting is dat het aanleggen van het warmtenet door Vattenfall de komende tijd  gewoon doorgaat. Vandaar dat het belangrijk is om huurders en overige bewoners te blijven informeren over het warmtenet en alternatieven, zodat huurders een weloverwogen besluit kunnen nemen als ze door Ymere gevraagd worden in te stemmen met het warmtenet van Vattenfall en overige bewoners dit ook kunnen afwegen.

Daarom willen we as zaterdag 5 juni tussen 11 en 14 uur op de Van der Pek markt gaan staan om bezoekers van de markt te informeren over het warmtenet en alternatieven. We gaan staan op de plek waar nu de werkzaamheden van Vattenfall plaatsvinden, ter hoogte van nr 70 bij de Heimansweg. We zetten daar een poppenkast neer (zie foto) en hangen posters van de Warmtegroep op.

Onze belangrijkste boodschap is:

1. Er moet zo goed mogelijk geisoleerd worden bij renovatie, zodat er zo min mogelijk energie nodig is om te verwarmen, dat is het meest duurzaam.
2. Welk alternatief er voor aardgas er ook gekozen wordt: we willen geen afhankelijkheid van een monopolist en commerciele partij als Vattenfall. Warmtevoorziening moet een nutsvoorziening zijn en door de overheid worden georganiseerd.
3. Hoe zit het met de energierekening voor de huurders/bewoners?

Als u zaterdag tussen 11 en 14 uur langskomt, heel graag, dan kunnen we u informeren. Andere ideeen voor acties of bijeenkomsten zijn welkom!

Groet,

Namens de Warmtegroep Van der Pek,
Kirsten en Vera


 

Nieuwsbrief januari 2019

Hieronder kunt u de nieuwste nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief huurdersvereniging januari 2019

Het is even geleden dat u van ons heeft gehoord, maar zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief heeft de huurdersvereniging niet stil gezeten. Bovendien is er nu los van de hv een Vereniging Pek Warmte in oprichting, waarin huurders, ondernemers en kopers zich samen buigen over het aardgasvrij maken van de wijk. Lees verder Nieuwsbrief januari 2019

Vragenlijst buurtbijeenkomst 12 september 2018

Beste bewoners,

Tijdens de bewonersavond op 12 september 2018 hebben we met elkaar gesproken over de renovatie die eraan gaat komen.

Die renovatie start niet pas in 2024, maar eerder. En de renovatie wordt gekoppeld aan het aardgasvrij maken van onze wijk.

Dit alles roept heel veel vragen op. Die vragen hebben we verzameld en opgetekend in een boekje, dat we aan Ymere hebben aangeboden.

Hieronder kunt u het boekje en het verslag van de avond downloaden.

2018 Viva VanderPek boekje vragenlijst 12sept2018

2018-09-12 verslag bewonersvergadering + ALV 12-09-2018