Categorie archieven: – enquetes

Enquête huurdersvereniging Van der Pek, kwaliteit van de huizen

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Huurdersvereniging in het buurthuis Vav der Pekbuurt over schimmel, vocht, ongedierte,  energiekosten en gezondheidsklachten is besloten een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de huizen in de buurt.

Op dit moment gaan huurders in de van de Pekbuurt daarom langs de deuren om een enquête af te nemen over de kwaliteit van uw huis. wilt u meedoen, neem dan contact op met de Huurdersvereniging via info@vdpekbuurt.nl, Whatsapp-groep HV Van der Pekbuurt.

Enquete huurders vereniging van der Pek (pdf)

Online formulier

Bewoners enquête februari 2013

Ten noorden van de Jasmijnstraat
Enquete februari 2013

Hier alle stukken met betrekking tot de bewonersenquete die is gehouden namens de Klankbordgroep (betrokken bewoners), de Huurdersvereniging en Ymere. De eerste drie bijlagen zijn het enqueteformulier, met de aanbiedingsbrief en info, zoals verstuurd naar de bewoners. De laatste drie bijlagen zijn resp. de resultaten, een overzichtelijke samenvatting (aanbevolen!) en een reactie van Ymere op de resultaten. Klik op de bijlage om die te downloaden en te lezen.

Lees verder Bewoners enquête februari 2013

Bewoners enquête maart 2005

Woonwensen van de Van der Pekbuurt-bewoners

Enquete – maart 2005
gemaakt en uitgevoerd door het buurtcommite Van der Pek

Er zijn 1735 enquetes uitgedeeld, waarvan 430 retour ontvangen. Dit is een behoorlijke score en genoeg om de gegevens te kunnen gebruiken om een algemeen beeld te krijgen.

De vragen en alle resultaten kunt u compleet inzien of downloaden als u op de bijlages klikt hieronder. In deze tekst een samenvatting van de resultaten.

Het eerste wat blijkt is dat 85% van de bewoners ’tevreden’ is over de woning. Dit kan opgedeeld in drie even grote groepen:

tevreden, geen klachten 118 27,5%
tevreden, maar onderhoud nodig 118 27,5%
tevreden, maar verbeteringen gewenst 127 30%
niet tevreden, te kleine woning 40 9%
niet tevrededen wegens de buurt 10 2%
niet tevreden wegens slecht onderhoud 7

Verder is er dan steeds 1 bewoner die aangeeft: te duur, geen duplexwoning, geen tuin, te veel rotzooi en aanbouwtjes. 8 bewoners zijn niet tevreden wegens aanwezige muizen.

Onderhoud is wat zowiezo zonder twijfel, zonder huurverhoging, hoort te gebeuren. Heeft u dit bij Ymere gemeld maar gebeurt er niets, neem dan contact op met de Huurdersvereningng, kom even langs op het spreekuur bijvoorbeeld.

 

De meest genoemde gewenste verbeteringen zien we hier:
– Isolatie (46) en geluidsisolatie (32) scoort hoog
– Tochtwering wordt los van isolatie 12x genoemd
– Centrale verwarming (31)
– Badkamer en toilet (20), en wastafel in slaapkamer (1)
– Vochtwering (16) en ventilatie (1)
– Kamers groter, samentrekken of meer ruimte (21)
– Betere (buiten)muren (8)
– Fundering (2) en riolering (3)

Overige dingen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld een groter balkon, een fietsenhok, meer licht in huis, een daktuin, een kachel in een andere kamer of betere sloten/beveiliging.

Veel mensen geven aan te willen blijven wonen in de huidige woning. Dit dan wel met verschillende invullng:

huidige woning met achterstallig onderhoud 236 55%
huidige woning met verbeteringen, redelijke huurverhoging 76 18%
huidige woning met luxe renovatie, evt. dubbele huur 10 2%
blijven in de buurt (huur of koop) met samengevoegde luxe gerenoveerde woning 36 8%
huidige woning kopen 20 5%
verhuizen 50 10%

 

Als we kijken naar de mensen die willen verhuzen, wilen
18 bewoners verhuizen naar elders in Amsterdam Noord.
3 Bewoners willen naar een betere buurt;
7 bewoners naar een grotere woning (evt. met tuin);
4 bewoners naar een benedenwoning of eengezinswoning.
1 Bewoner wil graag een seniorenwoning.

Dit is op zich misschien wel realiseerbaar in de Van der Pekbuurt.
17 Bewoners kiezen echt voor een andere locatie dan de Van der Pekbuurt.

 

Een belangrijke vraag is natuurlijk: Hoeveel meer per maand bent u bereid hiervoor te betalen?

0 euro 201 47%
50 euro 132 31%
100 euro 39 9%
200 euro 33 8%
300 euro 15 3%
meer dan 300 euro 8 2%

 

Er was de vraag hoeveel huur betaald wordt (begin 2005 dus).

Er zijn huren vanaf 165 euro.
Tot 175 euro zijn dit 15 bewoners.
van 175-190 euro zijn er 33 bewoners
van 191-200 euro zijn er 41 bewoners
van 201-210 euro zijn er 40 bewoners
van 211-220 euro zijn er 46 bewoners
van 221-230 euro zijn er 21 bewoners

In de ruimte tussen 231 en 450 euro, per 10 euro steeds hoger gerekend vanaf die 231 euro, zijn er steeds ongeveer 15 bewoners.
Dus bijvoobeeld 15 bewoners met een huur tussen 231 en 240 euro.
23 bewoners hebben de vraag niet beantwoord.

 

Wat is uw inkomen? (netto)

0 – 500 euro per maand 15 4%
500 – 1000 182 42%
1000 – 1500 euro 156 36%
1500 – 2000 euro 35 8%
meer dan 2000 euro 6 2%
niet ingevuld 35 8%

 

Wat is uw hoogste voitooide opieiding?

geen 38 9%
basisschool/lagere school 41 10%
LBO/ULO/Huishoudschool/LTS 65 15%
MAVO/MULO 26 6%
HAVO 13 3%
MBO/MEAO/MTS 64 15%
VWO/atheneum/gymnasium 17 4%
HBO/HTS/kunstacademie 37 9%
universiteit 16 4%
onbekend 113 27%

 

Vindt u dat u voidoende bent ingelicht over de piannen met uw woning en de buurt?

Ja, voldoende 70 16%
Nee, onvoldoende 357 84%

 

 

Bent u het eens met de piannen om van goedkope huurwonlngen, dure huur- en koopwoningen te maken?

Ja, ik ben het er mee eens 21 5%
Nee, ik ben het er mee oneens 363 85%
Dure en goedkope huur- en koopwoningen in deze buurt 21 5,5%
Te weinig info om mening te vormen 7 1,5%
Onbekend 18 3%

 

Heeft u nog andere opmerkingen?

De buurt en woning bevalien mij goed, hier wil ik graag biijven wonen. 33
De woningen moet beter onderhouden worden door de coorporatie. 11
Waar moeten de mensen naar toe die alleen aan lage huur kunnen of willen betalen? 10
Overlast van buren of buurtbewoners 10
Geen dure huurwoningen 8
Gevarieerder woningaanbod zou beter zijn 7
De bewoners moeten bij de planvorming betrokken worden. 7
Ik wil weten wanneer de plannen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld omdat ik zeif aan de woning wil gaan klussen) 7
De vele junkies in de buurt moeten weg 6
Te mooie, unieke bouwstijl om verloren te laten gaan 5
Ymere is asociaal bezig, speelt haar monopoliepositie goed uit. 5
Blijf lekker van deze buurt af! 5
Te veel zwerfvuil 5
Minder auto’s 4
Ik ben net verhuisd. Ik wil niet weer moeten verhuizen 4
Alle veranderingen moeten alleen op vrijwillige basis gebeuren. 3
Deze buurt is niet kindvriendelijk 3
Het nieuwe ondergrondse vuilnissysteem faalt en stinkt 3
Succes, een goed initiatief! 3
Ik heb veel zelf aan onderhoud en opknappen gedaan daarom wil ik niet verhuizen 2
De woningen zijn diefstalgeoelig. 2
Winkelstraten echt als winkelstraat met divers aanbod herinrichten 2
Andere vliegroutes voor de vliegtuigen 1
Belachelijk allemaal 1

 

Complete weergave van vragen en resultaten kunt u lezen in de bijlagen.