Categorie archieven: Actueel

Meld onderhoudsgebreken!

Misschien heeft u in het geheel geen vertrouwen meer in Ymere omdat al uw gebreken in het verleden niet naar behoren zijn verholpen of dat de woningcorporatie niet eens de moeite heeft genomen om te reageren. Dat is begrijpelijk, maar voor het voor een eventuele weigering van de huurverhoging die misschien in juli dit jaar weer ingaat of een zelfs het vragen om een huurverlaging is het melden van gebreken wel belangrijk. Vandaar nu vast een bericht over hoe het melden werkt.

Lees verder Meld onderhoudsgebreken!

Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

De renovatiegesprekken met Ymere van het paarse cluster zijn begonnen in september 2022 dus al een jaar aan de gang. De meeste bewoners van het blok willen niet als paarse blok met Ymere overleggen, maar als gehele wijk, de Van der Pekbuurt. Ymere wil dit niet. Zij zeggen dat de woningcorporatie overeenstemming heeft bereikt met bewoners van het gele blok en dat daar de renovatie nu kan beginnen, Zie voor de situatie bij het startblok (onderdeel van het gele blok) het artikel ‘De wijk is met liefde gebouwd, maar wordt niet met liefde onderhouden door Ymere; Renovatie van het gele blok, een hele strijd!

Lees verder Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Als we Ymere na de renovatie 50 jaar niet meer zien dan moet het nu goed gebeuren dus steek er een beetje energie in, organiseer je, iedereen een beetje met een plan dan winnen we deze strijd. De huizen zijn 100 jaar geleden goed gebouwd, wij als huurders moeten Ymere terug op dat pad brengen. Dat klinkt als een onmogelijke taak, maar niet onbereikbaar. Je bent samen de wereld, de buurt aan het vormgeven, samen bepalen hoe je in de toekomst wilt wonen, da’s te gek.

Lees verder Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Enquête huurdersvereniging Van der Pek, kwaliteit van de huizen

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Huurdersvereniging in het buurthuis Vav der Pekbuurt over schimmel, vocht, ongedierte,  energiekosten en gezondheidsklachten is besloten een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de huizen in de buurt.

Op dit moment gaan huurders in de van de Pekbuurt daarom langs de deuren om een enquête af te nemen over de kwaliteit van uw huis. wilt u meedoen, neem dan contact op met de Huurdersvereniging via info@vdpekbuurt.nl, Whatsapp-groep HV Van der Pekbuurt.

Enquete huurders vereniging van der Pek (pdf)

Online formulier

Renovatie uitgesteld: GEDOE !

We kregen een nieuwsbrief in de bus van onze huisbaas.
Het lijkt erop dat de grote renovatie door Ymere met 2 jaar wordt opgeschoven. Dat heeft te maken met ‘andere prioriteiten’.  Dat betekent echter niet dat alles stil valt….
Wat langzaam duidelijk is dat het ook te maken heeft met het aardgasvrij maken van de woningen. Dat kun je ook goed terug lezen in de laatste nieuwsbrief in de woorden van regiodirecteur Petterson over planvorming en participatie.  kortom Er is gedoe….!

Lees verder Renovatie uitgesteld: GEDOE !

Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur

De verwachting is dat het aanleggen van het warmtenet door Vattenfall de komende tijd  gewoon doorgaat. Vandaar dat het belangrijk is om huurders en overige bewoners te blijven informeren over het warmtenet en alternatieven, zodat huurders een weloverwogen besluit kunnen nemen als ze door Ymere gevraagd worden in te stemmen met het warmtenet van Vattenfall en overige bewoners dit ook kunnen afwegen.

Lees verder Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur

Nieuwsbrief januari 2019

Hieronder kunt u de nieuwste nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief huurdersvereniging januari 2019

Het is even geleden dat u van ons heeft gehoord, maar zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief heeft de huurdersvereniging niet stil gezeten. Bovendien is er nu los van de hv een Vereniging Pek Warmte in oprichting, waarin huurders, ondernemers en kopers zich samen buigen over het aardgasvrij maken van de wijk. Lees verder Nieuwsbrief januari 2019

Vragenlijst buurtbijeenkomst 12 september 2018

Tijdens de bewonersavond op 12 september 2018 hebben we met elkaar gesproken over de renovatie die eraan gaat komen. Die renovatie start niet pas in 2024, maar eerder. En de renovatie wordt gekoppeld aan het aardgasvrij maken van onze wijk. Dit alles roept heel veel vragen op. Die vragen hebben we verzameld en opgetekend in een boekje, dat we aan Ymere hebben aangeboden.

Lees verder Vragenlijst buurtbijeenkomst 12 september 2018

Hallo bewoners en bezoekers

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en haar voorlopers, is al vanaf 2005 actief en behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie en eigenaar Ymere. Maar ze kan ook een platform zijn voor alle bewoners van deze buurt die in korte tijd flink veranderd is vanwege de grote renovaties en nieuwe instroom van bewoners.  De huurdersvereniging (HV) kent momenteel een bestuur van drie personen en een flinke actieve kerngroep.

Lees verder Hallo bewoners en bezoekers

Huurdersopstand – wat gaat u stemmen?

De huidige coalitie van Amstedam-Noord bestaat uit PvdA, GroenLinks en SP, met GroenLinks wethouder Diepeveen die gaat over wonen. Wat vond u van de afgelopen vier jaar?

Tijdens de demonstratie van 12 maart 2014 flyerde GroenLinks niet voor de Huurdersopstand maar voor zichzelf en werd hiervoor op de vingers getikt door de mensen van de Huurderskaravaan die de demonstratie organiseerde. Naast de SP was verder geen politieke partij in de demonstratie aanwezig.

Lees verder Huurdersopstand – wat gaat u stemmen?

ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014

Beste buurtbewoners,

Er speelt veel in de stad over het stoppen van de afbraak van sociale woningen.
Hierbij informatie met pamflet en acties… Hang het voor de ramen.

Werk mee aan de actie op 12 maart, als je betrokken bent bij het onderwerp.
We hebben als vereniging de acties ook ondertekend.
Voorbereiding voor deze actie: donderdag 27 februari 2014.

Met hartelijke groet!!
Bart Stuart

Lees verder ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014