Weigering huurverhoging

Voor de weigering van de huurverhoging, moet u eerst gebreken melden bij Ymere. Heeft u dat dit jaar al gedaan en daar bewijs van en heeft Ymere daar niets mee gedaan dan hoeft u alleen de brief weigering huurverhoging in te vullen, te ondertekenen en op te sturen (stuur ook voor de zekerheid de ingevulde brief gebreken melden in). Heeft u de gebreken nog niet gemeld dan moet u zeker deze eerst melden met de brief gebreken melden. Lever dan ook meteen de weigering brief huurverhoging in. Het beste voor 19 mei 2024. Dit heeft met de termijn te maken. Veel bewoners in de Van der Pekbuurt hebben last van slechte woningen, zie het rapport kwaliteit van de woningen.

Lees verder Weigering huurverhoging

Key Takeaways rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

– Dit rapport gaat over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt. Het gaat hierbij om de huizen in het noordelijk deel van de wijk die gerenoveerd moeten gaan worden.

– In totaal zijn er van de grofweg 995 wooneenheden in de Van de Pekbuurt 781 bezocht, bijna 80% (78,50%). Van die huurders hebben er 285 (28,64%) een formulier al dan niet in samenwerking met andere huurders ingevuld en 29 bewoners hebben dit digitaal gedaan. Totaal meer dan 30% van de huurders zijn door de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt gehoord (31,56%).

Schimmel: 80% van de huurders in de wijk heeft last van schimmel; 92% is niet tevreden met de wijze waarop Ymere hun klachten behandelt.

Vocht: 63% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van vocht in huis. 84% is niet tevreden over de wijze waarop Ymere hun klacht heeft behandeld.

Ongedierte: 71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar één huurder tevreden over de afhandeling.

Isolatie algemeen: Zeker 71% tot 83% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie.

Isolatie specifiek: Hetzelfde aantal 71% (222 respondenten) geeft aan dat de kwaliteit van de deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds slecht zijn.

Verwarming: 58% tot 64% van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is. Iets minder dan de helft (48% tot 59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn.

Gezondheid: 38% van de huurders in de buurt geeft aan ziek te worden van de woning.

Het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Key Takeaways rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Bevindingen rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

– Schimmel: 80% van de huurders in de wijk heeft last van schimmel; 92% is niet tevreden met de wijze waarop Ymere hun klachten behandelt.

 – Vocht: 63% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van vocht in huis. 84% is niet tevreden over de wijze waarop Ymere hun klacht heeft behandeld.

 – Schimmel en vocht: 70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide. Dat is bijna 60% van alle respondenten (58%) die last hebben van Schimmel en vocht.

– Ongedierte: 71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar één huurder tevreden over de afhandeling.

 – Schimmel, vocht en ongedierte: Slechts 6% van de huurders in de wijk heeft geen last van schimmel, vocht en ongedierte. 94% van de bewoners in de wijk hebben dus last van schimmel, vocht of ongedierte. 59% van de huurders met schimmel hebben ook last van vocht en ongedierte. 65% van de bewoners met ongedierte hebben ook last van schimmel en vocht. 73% van de huurders met vocht hebben ook last van schimmel en ongedierte. Dit betekent dat in totaal 46% van de respondenten, bijna de helft, aangeeft last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte.

– Isolatie algemeen: Zeker 71% tot 83% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie. Slechts 4% van de bewoners is tevreden met het werk van Ymere om de isolatie te verbeteren.

– Isolatie specifiek: Hetzelfde aantal 71% (222 respondenten) geeft aan dat de kwaliteit van de deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds slecht zijn. De vragen over deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds bevestigen dus de slechte isolatie van de huizen.

– Verwarming: 58% tot 64% van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is; Iets minder dan de helft (48% tot 59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn. Van de bewoners van de Van der Pekbuurt geeft 54% tot 71% aan dat hun energierekening in 2023 is verdubbeld.

– Gezondheid: 38% van de huurders in de buurt geeft aan ziek te worden van de woning. Dat is een hoog percentage voor bewoners in Amsterdam. De huurders geven aan dat zij last hebben van ademhalingsproblemen (astma, piepende ademhaling, benauwdheid), constante verkoudheid, langdurige aanhoudende griep, hoesten, zware hoofdpijn, vermoeidheid, allergische reacties, bloedende neuzen, spier- en gewrichtspijnen en andere klachten die duidelijk wijzen op de gevolgen van langdurige blootstelling aan schimmel, vocht en ongedierte.

Schimmel hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Bevindingen rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Ymere laat mensen in beschimmelde huizen wonen

80% van de huurders in de wijk heeft last van schimmel; 92% is niet tevreden met de wijze waarop Ymere hun klachten behandelt.

Bijna 80% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging hebben last van schimmel in hun huis. De schimmel bevindt zich niet alleen in de badkamer, maar ook in de slaapkamer (44%), woonkamer en keuken. Van de 244 huurders die last hebben van schimmel hebben 158 respondenten geklaagd bij Ymere, 65%. Hierbij is er geen verschil tussen mensen die aangaven veel last te hebben van schimmel en die dit niet hebben gespecificeerd. Van de huurders die schimmel hebben geeft 45% aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dit is 35% van alle respondenten. Dit zijn grote aantallen. Mensen zonder schimmel hebben veel minder gezondheidsklachten. Een groot aantal huurders klaagt over schimmel bij Ymere, 158 respondenten, en 92% van hen zijn niet tevreden met de afhandeling van hun klacht. Er is geen verschil tussen de diverse renovatieblokken in de Van der Pekbuurt.

Schimmel hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Ymere laat mensen in beschimmelde huizen wonen

Ymere laat mensen in vochtige huizen wonen

63% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van vocht in huis. 84% is niet tevreden over de wijze waarop Ymere hun klacht heeft behandeld.

 Ruim 60% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging heeft last van vochtplekken/ last van vocht in hun woning. De problemen met vocht zijn aanwezig in het gehele huis van badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer en gang/hal. Van de mensen met veel vochtproblemen heeft 83% geklaagd bij Ymere en is niemand (0%) tevreden over de wijze waarop de corporatie de problemen heeft verholpen. Slecht 7% van de huurders die klagen bij Ymere zijn tevreden over het werk dat de corporatie aflevert. 84% is niet tevreden en dat zegt genoeg over de mate waarin Ymere de vochtproblemen van de huurders in de Van der Pek buurt serieus neemt.

Vocht hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt Lees verder Ymere laat mensen in vochtige huizen wonen

Ymere geeft niet thuis bij ongediertebestrijding van huurders

71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar een huurder tevreden over de afhandeling.

Bijna 70% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging heeft last van ongedierte in hun huis. Het ongedierte bevindt zich niet alleen in de keuken (49%), maar ook in de slaapkamer (20%) en woonkamer (25%). Van de 222 huurders die last hebben van ongedierte hebben 96 respondenten geklaagd bij Ymere, 43%. Hierbij hebben mensen die aangaven veel last te hebben van schimmel iets minder geklaagd (36% geklaagd) dan die dit niet hebben gespecificeerd (50% geklaagd). Van de huurders die ongedierte hebben geeft 43% aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dit is 30% van alle respondenten. Dit zijn grote aantallen. Mensen zonder ongedierte hebben minder gezondheidsklachten. Een groot aantal huurders klaagt over schimmel bij Ymere, 96 respondenten, en ruim 80% van hen zijn niet tevreden met de afhandeling van hun klacht. Er is slechts een huurder tevreden met de klachtafhandeling. Er zijn geen grote verschillen tussen de diverse renovatieblokken in de Van der Pekbuurt.

Ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt  Lees verder Ymere geeft niet thuis bij ongediertebestrijding van huurders

Isolatie: “Mijn huis kiert aan alle kanten. Het hangt me tochtstrippen aan elkaar. Ymere doet niks.”

Zeker 71% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie, waarschijnlijk is dit percentage hoger, rond de 83%. Slechts 4% van de bewoners is tevreden met het werk van Ymere om de isolatie te verbeteren. Dit zijn bedroevende cijfers.

Daar blijft het niet bij, want 44% heeft veel last van kieren dat betekent dat de isolatie zeer slecht is. Dit verklaart ook waarom 60% van de huurders aangeven dat ze in een koud huis wonen (hoofdstuk 8). Die kou zit in het gehele huis, dus zowel in de woonkamer als slaapkamer en keuken. Huurders in de buurt geven aan dat slechte isolatie veel samengaat met schimmel (79%) en vocht (65%). Dit is nog meer een indicatie hoe slechte de huizen zijn.

En dit heeft een effect op de gezondheid in de buurt zoals bij schimmel en vocht ook al zichtbaar is geworden. 44% van de respondenten die last hebben van kieren (slechte isolatie) heeft gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning.

Isolatie hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Isolatie: “Mijn huis kiert aan alle kanten. Het hangt me tochtstrippen aan elkaar. Ymere doet niks.”

Isolatie specifiek; “Ik woon in een kartonnen doos.”

71% tot 83% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie wordt duidelijk uit het hoofdstuk over kieren (slechte isolatie). Hetzelfde aantal 71% (222 respondenten) geeft aan dat de kwaliteit van de deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds slecht zijn. De vragen over deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds bevestigen dus de slechte isolatie van de huizen.

Slechts 10% van de bewoners is te spreken over de kwaliteit van de deuren in hun huis. 51% geeft zelfs aan dat de deuren en ramen niet of een beetje sluiten. 65%/64% van de huurders is niet te spreken over de kwaliteit van de deuren en ramen in hun woning. De respondenten laten eenzelfde beeld zien bij de vraag over de kozijnen. 57% van de bewoners spreekt over slechte vloeren en 52% over slechte plafonds. Slechts 12% en 15% zijn te spreken over deze onderdelen van hun huis.

84 respondenten (27% van de buurt) klagen over de slechte staat van onderdelen van hun huis, slechts een huurder is tevreden over de stappen die Ymere heeft gezet (1%). Opnieuw bevestigt dit cijfer de slechte isolatie. Over de kieren klaagt 32% en is slechts 4% tevreden met het werk van de woningcorporatie.

 De huizen zijn van slechte kwaliteit en toch steken huurders eigen geld in hun woningen. Maar liefst 22% van de huurders met slechte deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds hebben geprobeerd hun huizen te verbeteren, terwijl de helft van hen ook nog klaagt bij de woningcorporatie. Huurders verdienen hiervoor het respect van Ymere.

Isolatie specifiek hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Isolatie specifiek; “Ik woon in een kartonnen doos.”

Wonen in een huis van Ymere is wonen in een koude woning in de winter en snikheet in de zomer

58% (tot 64%) van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is; Iets minder dan de helft (48%/59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn. Van de bewoners van de Van der Pekbuurt geeft 54%/71% aan dat hun energierekening in 2023 is verdubbeld.

Zoals al eerder duidelijk is geworden wonen mensen in de Van der Pekbuurt in een schimmelige, vochtige en tochtige woning. Bij de verwarming blijkt dat nog een extra kostenpost met zich mee te brengen door de verdubbeling van de energierekening die boven op de slechte isolatie 148 respondenten (81%, 47% alle respondenten), schimmel 156 respondenten (85%, 50% van de buurt) en vocht (70%, 41% van de wijk).

De slechte staat van de woningen trekt niet alleen een tol op de woningen zelf, maar ook op haar bewoners. Van de mensen die last hebben van een koud huis, heeft maar liefst 47% gezondheidsklachten, dat is 28% van de huurders in de buurt.

Verwarming hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Wonen in een huis van Ymere is wonen in een koude woning in de winter en snikheet in de zomer

Grote kans op gezondheidsklachten bij wonen in huizen van Ymere

38% van de huurders in de buurt geeft aan ziek te worden van de woning. Dat is een hoog percentage voor bewoners in Amsterdam. De huurders geven aan dat zij last hebben van ademhalingsproblemen (astma, piepende ademhaling, benauwdheid), constante verkoudheid, langdurige aanhoudende griep, hoesten, zware hoofdpijn, vermoeidheid, allergische reacties, bloedende neuzen, spier- en gewrichtspijnen en andere klachten die duidelijk wijzen op de gevolgen van langdurige blootstelling aan schimmel, vocht en ongedierte.

Gezondheidsklachten hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Grote kans op gezondheidsklachten bij wonen in huizen van Ymere

70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide

70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide. Dat is bijna 60% van alle respondenten (58%) die last hebben van Schimmel en vocht.

Bijna 60% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van schimmel en vocht. Deze getallen zijn alarmerend omdat van deze 182 respondenten 51% aangeeft gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dat is 32% van de huurders in de buurt. Maar liefst 128 van deze bewoners heeft over de situatie geklaagd, dat is 70% en slechts tien huurders zijn tevreden met het werk van Ymere, dat is 3% van alle respondenten. 45% van de huurders in de wijk heeft veel last van schimmel en vocht.

Schimmel en vocht hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder 70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide

Schimmel, vocht en ongedierte in de Van der Pek

Slechts 6% van de huurders in de wijk heeft geen last van schimmel, vocht en ongedierte. 59% van de huurders met schimmel hebben ook last van vocht en ongedierte. 65% van de bewoners met ongedierte hebben ook last van schimmel en vocht. 73% van de huurders met vocht hebben ook last van schimmel en ongedierte. Dit betekent dat in totaal 46% van de respondenten, bijna de helft, aangeeft last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte.

56% van de bewoners met schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten (25% van de huurders in de wijk), 0% van de huurders die geen last hebben van schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten. De slechte kwaliteit van de woning heeft grote invloed op het wooncomfort van de huurders. Bijna 80% van deze huurders heeft geklaagd bij Ymere, slechts 8% is tevreden over wat Ymere heeft gedaan. 38% van de huurders in de wijk hebben veel last van schimmel, vocht en ongedierte.

Schimmel, vocht en ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Schimmel, vocht en ongedierte in de Van der Pek

Conclusies van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van Ymere

Hoewel de Huurdersvereniging al jaren weet hoe slecht de huizen in de Van der Pekbuurt zijn, is de vereniging toch geschrokken van de cijfers uit het huis-aan-huis onderzoek. Dat ruim een tweederde van de huurders last heeft van schimmel, vocht en ongedierte, slechte isolatie en een gebrek aan een comfortabele verwarmde woning is schokkend te noemen. Schimmel: 80% van de huurders; Vocht 63%; Ongedierte 71%; Slechte isolatie 71%/83%; Geen verwarmd huis 58%/64%; Gezondheidsklachten door de woning 38%.

Conclusies van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Conclusies van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van Ymere

Aanbevelingen van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van Ymere

Directeur Gerritsen heeft bij verschillende gelegenheden onder andere tegen de Huurdersvereniging en tijdens een interview gezegd dat woningbouwcorporatie Ymere een ereschuld aan de Van der Pekbuurt heeft. Gezien de staat van de huizen en wijze waarop de corporatie met de renovatie omgaat is het de vraag of die ereschuld wordt ingelost. Als Ymere daadwerkelijk die ereschuld wil inlossen betekent dit dat de corporatie consequenties verbindt aan dit rapport.

Aanbevelingen van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Aanbevelingen van het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van Ymere

Renovatie? Ymere doet alleen maar aan achterstallig onderhoud

De huis-aan-huis enquête naar de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt is gehouden in de lente en zomer van 2023. Aanleiding is de stijging van de energiekosten en allerlei ongemakken van de huurders, maar ook de renovatie door woningcorporatie die maar niet vlot.

Die renovatie is afgedwongen door de bewoners van de wijk die niet in betonnen kollossen willen wonen maar een buurt met karakter. Niet een buurt uit duizenden, maar de unieke Van der Pekbuurt. Vraag is alleen of die renovatie niet uitdraait op de slechte renovatie (eerder slecht uitgevoerd achterstallig onderhoud) die Ymere in de jaren tachtig en negentig in de wijk uitvoerde.

Renovatie hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Lees verder Renovatie? Ymere doet alleen maar aan achterstallig onderhoud

De buurt, de mensen, de vereniging; Op weg naar een onderzoeksrapport over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt

De Van der Pekbuurt is de entree naar Noord of de pier naar het centrum afhankelijk vanuit welk perspectief je de wijk bekijkt. In het Stadhuis en de burelen van Ymere is lange tijd met enig afschuw naar de wijk gekeken. Het liefst wilde het stadsbestuur en de woningcorporatie de wijk platwalsen en er een tweede Overhoeks van maken. De bewoners, gehecht aan hun gemeenschap en buurt, staken hier een stokje voor en dat hebben die huurders geweten.

Want bij een wijk, die historisch erfgoed is, zou je verwachten dat de overheid en haar semi-bestuursorganen zoals corporaties een tandje bijzetten. Dat is echter niet het geval. Er wordt misschien wel een tandje bijgezet in het wegpesten van huurders, maar niet in het leefbaar maken van de woningen en de buurt, dat doen bewoners en de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt grotendeels zelf.

Lees verder De buurt, de mensen, de vereniging; Op weg naar een onderzoeksrapport over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt

Meld onderhoudsgebreken!

Misschien heeft u in het geheel geen vertrouwen meer in Ymere omdat al uw gebreken in het verleden niet naar behoren zijn verholpen of dat de woningcorporatie niet eens de moeite heeft genomen om te reageren. Dat is begrijpelijk, maar voor het voor een eventuele weigering van de huurverhoging die misschien in juli dit jaar weer ingaat of een zelfs het vragen om een huurverlaging is het melden van gebreken wel belangrijk. Vandaar nu vast een bericht over hoe het melden werkt.

Lees verder Meld onderhoudsgebreken!

Sociale huurders met stadswarmte betalen honderden euro’s meer, ondanks belofte: “We zijn genaaid”

Woningcorporaties staan voor een grote opgave: in 2040 moeten alle sociale huurwoningen aardgasvrij zijn. In veel wijken wordt gekozen voor stadswarmte als geschiktste optie, maar voordat een complex daadwerkelijk verduurzaamd kan worden, moet 70 procent van de bewoners instemmen met de plannen. Dat gebeurde in de Gentiaanbuurt in Noord onder de belofte dat de prijs voor stadswarmte niet duurder zou zijn dan gas, maar nu hebben ze daar te maken met een prijsstijging van honderden euro’s. “Leg je de rekening echt neer bij de armste Amsterdammers?”

Lees verder Sociale huurders met stadswarmte betalen honderden euro’s meer, ondanks belofte: “We zijn genaaid”