7 dec 2009 tekst bewonerscomite

Amsterdam, 7 december 2009

Beste buurtbewoners en alle aanwezigen,

Ik ben lid van bewonerscomité Van der Pek. Ik ben een bewoner en ik probeer mijn gevoelens te verwoorden, omdat ik merk dat er veel spanning en onduidelijkheid is tussen iedereen. Ik wil graag mijn verhaal vertellen. Ik heb het opgeschreven omdat ik anders bang ben dat ik dingen vergeet. Straks kunt u dingen vragen.

“7 dec 2009 tekst bewonerscomite” verder lezen

Voorlichtings avond renovatie Van der Pekbuurt

Op 7 december 2009 is er op verzoek van het bewonerscomité een voorlichtingsavond georganiseerd door Ymere over de renovatieplannen in de Van der Pekbuurt. Aanwezig waren bijna 200 bewoners, Ymere, Stadsdeel en het Bewonerscomité. Voor de pauze waren er twee sprekers. Als eerste hield Ron Overzaagt, regiodirecteur van Ymere Noord een verhaal. Daarna kwam een lid van het bewonerscomité aan het woord. Na de pauze was er gelegenheid tot discussie.

“Voorlichtings avond renovatie Van der Pekbuurt” verder lezen

7 dec tekst van het bewonerscomité

Amsterdam, 7 december 2009

Beste buurtbewoners en alle aanwezigen,

Ik ben Anke en ik ben lid van bewonerscomité Van der Pek. Ik ben een bewoner en ik probeer mijn gevoelens te verwoorden, omdat ik merk dat er veel spanning en onduidelijkheid is tussen iedereen. Ik wil graag mijn verhaal vertellen. Ik heb het opgeschreven omdat ik anders bang ben dat ik dingen vergeet. Straks kunt u dingen vragen.

“7 dec tekst van het bewonerscomité” verder lezen

Bijeenkomst Ymere over renovatieplannen

Brief van het Bewonerscomité aan de buurtbewoners.

Op maandag 7 december is van 19:30 tot 21:00 een bijeenkomst over de renovatieplannen van Ymere

Bredero College, Buiksloterweg 85.

Stel uw vragen en geef uw mening!

7 dec 2009 komt allen! bijeenkomst van Ymere over der renovatieplannen

Komt allen!
In de uitnodiging van Ymere voor deze avond staat dat er onderzoek gedaan wordt in de 2 leeggekomen blokken woningen in het onderzoeksgebied. Na evaluatie eind 2011 zal besloten worden hoe Ymere verder gaat in de buurt.
“Bijeenkomst Ymere over renovatieplannen” verder lezen

20 okt 2009 brief aan stadsdeel ivm stadsvernieuwingurgentie vd pekbuurt

Amsterdam, 20 oktober 2009

Geachte Kees Diepeveen,

Het bewonerscomité Van der Pek is sinds 2005 in gesprek met Ymere over de renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt. Met de huidige voorstellen van Ymere dreigt de aanpak van de buurt over zo’n lange periode te worden uitgerekt, dat dit kan leiden tot jarenlange leegloop, tijdelijke verhuur en achteruitgang van de buurt, zonder duidelijk perspectief voor het kunnen blijven wonen in/terugkeer naar de Van der Pekbuurt.

“20 okt 2009 brief aan stadsdeel ivm stadsvernieuwingurgentie vd pekbuurt” verder lezen

verslag stadsdeel op bezoek in de van der Pekbuurt

Amsterdam, 22 juni 2009

L.S.

Het bewonerscomité Van der Pek is blij met het bezoek van het stadsdeel op 19 juni. Het comité is bijzonder verontrust naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, besproken op de vergadering met Ymere op 18 juni. Wij waarderen het zeer dat we de gelegenheid hebben gekregen om met u te praten over wat gaande is in de Van der Pekbuurt. Graag willen wij u middels deze brief een samenvatting geven van wat besproken is en van de visie van het bewonerscomité op een aantal punten.

“verslag stadsdeel op bezoek in de van der Pekbuurt” verder lezen

uitnodiging voor inloop spreekuur

Beste bewoner,
Het Bewonerscomité Van der Pek nodigt u van harte uit voor het inloop spreekuur op 17 maart van 17:00u tot 19:30u in de Wijkpost, Van der Pekstraat 51. Voor antwoord op uw vragen over de renovatieplannen, het onderhoud van de woningen en meer.

Tussen 17:00u en 19:30u kunt u binnenlopen. Er zijn deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden (geen mensen van Ymere). U kunt uw mening geven over het Bewonerscomité.

Wij horen van bewoners dat Ymere onderhoudsklachten soms niet verhelpt i.v.m. de renovatie.
“uitnodiging voor inloop spreekuur” verder lezen