Nieuwsbrief 02 en Agenda eerste algemene ledenvergadering

Eerste Algemene Ledenvergadering
maandag 8 maart van 19:30 tot 21:00u
Bredero College, Buiksloterweg 85

Beste Bewoners,

De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt organiseert maandag 8 maart haar eerste algemene ledenvergadering. Kom naar deze belangrijke buurtbijeenkomst!
De uitkomst van het proef project dit jaar is ook van belang voor uw woning. Ook als u buiten het onderzoeksgebied woont.

Eerste Algemene Ledenvergadering
maandag 8 maart van 19:30 tot 21:00u
Bredero College, Buiksloterweg 85

Beste Bewoners,

De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt organiseert maandag 8 maart haar eerste algemene ledenvergadering. Kom naar deze belangrijke buurtbijeenkomst!
De uitkomst van het proef project dit jaar is ook van belang voor uw woning. Ook als u buiten het onderzoeksgebied woont.
Als u wilt dat de renovatieplannen ten goede komen aan u, de huidige bewoners, moeten we ons nu verenigen en opkomen voor die belangen. Ook uw mening telt. Kom daarom op 8 maart!

De vereniging wil dat achterstallig onderhoud gedaan wordt en dat de huur na woningverbetering betaalbaar is, met terugkeer als u wilt naar uw huidige woning en met behoud van uw huurcontract.

Als u ideeën heeft, laat ze ons weten. Dat kan op 8 maart of via info@vdpekbuurt.nl. U kunt ze ook opschrijven en in de bus doen bij Sleutelbloemstraat 31 1h.

Word lid van de vereniging. Iedereen is welkom. Samen staan we sterk. U kunt op 8 maart direct lid worden. De contributie bedraagt 5 euro per jaar.

Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt
Contact: voor informatie of vragen kunt u bellen met Isabel Nielen 020-7719973

AGENDA 1ste Algemene ledenvergadering

1 Opening en het oprichtingsbestuur stelt zich voor.

Bert Mussig Voorzitter
Isabel Nielen Penningmeester
Bert Cornelisse Secretaris

2 Het toelichten van de doelstelling van de vereniging en hoe deze doelen geprobeerd worden te bereiken aan de hand van enkele voorbeelden.
Mondeling wordt toegelicht;
Aan de hand van gerichte schrijven van brieven en pamfletten, contacten met media, bijzitten van vergaderingen of bijeenkomsten van Ymere, het bijhouden en administreren van documentatie rond de buurt en haar op handen zijnde veranderingen, het doen van publicitaire actievoorstellen, het reageren op voorstellen gedaan door Ymere, het aansturen en begeleiden van betrokken ambtenaren en of politici, en wanneer er behoefte aan is; op aanvraag het begeleiden van individuele initiatieven.

3 Het huidige bestuur stelt voor om zich door de algemene ledenvergadering voor een periode van één jaar te laten benoemen.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de verschillende inkomstenstromen en de bestedingen van de contributies. Jaarlijks zal er een cijfertechnisch en inhoudelijk overzicht openbaar worden gemaakt.

4 Het bestuur maakt aan de vergadering de website www.vdpekbuurt.nl bekend als haar algemene platvorm naar buiten toe.
De site wordt gedemonstreerd in navigatie en toegelicht in de huidige en toekomstige functionaliteit. Ook wordt er gevraagd of iemand professioneel de functie van webmaster op zich kan en wil nemen.

5 Het vaststellen van een actie- en vergaderagenda voor het komende half jaar.
Hier is ook ruimte voor het vragen van mensen die gerichte ideeën kunnen uitwerken zoals het maken van positieve spandoeken boven de van der pekstraat. Het rondgaan in de buurt met vragen of wervinglijsten, het in- en vaststellen van uitvoeringsclubjes rond ingediende ideeën.

6 Inventariseren van nu levende wensen en eisen van bewoners.

7 Er is gelegenheid tot het stellen van vragen opmerkingen en om 9 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *