18 jan impasse overleg

Op 18 januari is op verzoek en onder leiding van Wethouder Kees Diepenveen een bijeenkomst geweest tussen het Stadsdeel, Ymere en de Huurdersvereniging van der Pekbuurt.


Na het behandelen van ons raadsadres in de Raad en de commisie ruimtelijke ordening is een van de punten die daaruit voortkwamen dat het wenselijk is dat het overleg tussen Ymere en de huurders weer op gang komt op een zinvollere manier dan de afgelopen jaren.


Op 18 januari is op verzoek en onder leiding van Wethouder Kees Diepenveen een bijeenkomst geweest tussen het Stadsdeel, Ymere en de Huurdersvereniging van der Pekbuurt.


Na het behandelen van ons raadsadres in de Raad en de commisie ruimtelijke ordening is een van de punten die daaruit voortkwamen dat het wenselijk is dat het overleg tussen Ymere en de huurders weer op gang komt op een zinvollere manier dan de afgelopen jaren.

Doel van de bijeenkomst was om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om het overleg tussen de HVvdP en Ymere weer op gang te krijgen. De HVvdP heeft in nov 2010 het overleg met Ymere opgeschort omdat het overleg dermate stroef verliep dat er geen enkel resultaat geboekt werd. Zie brief. Het heeft geen zin om zonder bezinning weer gewoon rond de tafel te gaan zitten.
De HVvdP heeft sinds dec 2009 geen enkel antwoord gekregen op de vele vragen die de buurtbewoners hebben naar aanleiding van het niet meer uitvoeren van het sociaalplan 2007.

De HVvdP heeft het voorstel gedaan om d.m.v. een kort mediation traject uit te zoeken wat de kaders en procedures zijn voor een toekomstig overleg. En dat er voor het vervolg een onafhankelijk voorzitter moet komen. Na enige discussie zijn alle partijen het eens met dit voorstel en het Stadsdeel zal een mediator de opdracht verstrekken.

Verder is er afgesproken dat na afronding van de mediation en voor de eventuele start van het vervolg van het overlegtraject de HVvdP in Maart 2010 de nieuwe aanpak eerst zal voorleggen aan haar leden.

Tevens is afgesproken dat Ymere en het Stadsdeel zelf ook de buurt zullen informeren over de positie van de bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *