Zelfbeheer schoonmaak en onderhoud openbare ruimte Van der Pekbuurt

Schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt kunnen beter en goedkoper geregeld worden als buurtbewoners zich daarvoor gaan inzetten. Het is daarnaast een kans voor buurtbewoners om meer greep op hun leefomgeving te krijgen. Het Stadsdeel wil de bewoners de ruimte geven om dit te laten zien. Het heeft het Amsterdams Steunpunt Wonen ASW gevraagd om, in samenwerking met de bewoners en Bert Mussig en de Huurdersvereniging in het bijzonder, als kwartiermaker voor het stapsgewijs overnemen van de schoonmaak en het onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt op te treden.

Het stadsdeel stelt middelen beschikbaar en vraagt om een gezamenlijke bewonersinzet ten minste vergelijkbaar met het niveau van het huidige beheerplan. Bewoners kunnen het op hun eigen manier aanpakken, al moet er wel het een en ander geregeld worden. De bewoners zijn niet geboden aan huidige leveranciers en uitvoerder, m.u.v. de betrokken ambtenaren. De komst van de markt in de Van der Pekstraat en de start van de renovaties en instandhoudingsbeurt in het proefgebied later dit jaar zijn een extra aanleiding nu zelf meer invloed te verwerven en zelf de uitvoering vorm te geven en op te pakken.

Bert en het ASW zijn op zoek naar u, Van der Pek bewoner. Wilt u, deze kans mee aanpakken. Zelf en samen vorm geven aan een betere schoonmaak en beter straatmeubilair en meer bij de wensen aansluitend groen in de van der Pekbuurt. Eindelijk aan de slag. De eerste werkbijeenkomst was op maandag 10 maart. Wordt ook trekker! Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met Bert Mussig, email naar balans@xs4all.nl.
Hoe denken we dit aan te pakken?

De voorgenomen werkwijze is dat we werkbijeenkomsten en werkperioden afwisselen. De bijeenkomsten hebben een “pressure cooker” karakter. U kunt als een van de trekkers uit de buurt, samen met Bert en de ASW kwartiermakers aan de slag.  Elke werkbijeenkomst dient om a) de agenda en doelen van de volgende werkperiode te bepalen, b) waar nodig de uitgangspunten daarbij te bespreken en deze daarna vast te leggen c) het werk te verdelen en ten slotte d) de resultaten vast te leggen. De eerste bijeenkomst wordt voorbereid door Clemens Mol, Eef Meijerman en Bert Mussig.

Steeds na een bijeenkomst ontstaat een nieuwe versie van dit stappenplan en groeien de resultaat documenten/afspraken/structuren/communicatie acties en als het goed is deelnemers en draagvlak.. Belangrijk is na iedere bijeenkomst duidelijk te benoemen waar de volgende bijeenkomst over gaat en hoe die bijeenkomst wordt voorbereid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *