Ymere geeft niet thuis bij ongediertebestrijding van huurders

71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar een huurder tevreden over de afhandeling.

Bijna 70% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging heeft last van ongedierte in hun huis. Het ongedierte bevindt zich niet alleen in de keuken (49%), maar ook in de slaapkamer (20%) en woonkamer (25%). Van de 222 huurders die last hebben van ongedierte hebben 96 respondenten geklaagd bij Ymere, 43%. Hierbij hebben mensen die aangaven veel last te hebben van schimmel iets minder geklaagd (36% geklaagd) dan die dit niet hebben gespecificeerd (50% geklaagd). Van de huurders die ongedierte hebben geeft 43% aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dit is 30% van alle respondenten. Dit zijn grote aantallen. Mensen zonder ongedierte hebben minder gezondheidsklachten. Een groot aantal huurders klaagt over schimmel bij Ymere, 96 respondenten, en ruim 80% van hen zijn niet tevreden met de afhandeling van hun klacht. Er is slechts een huurder tevreden met de klachtafhandeling. Er zijn geen grote verschillen tussen de diverse renovatieblokken in de Van der Pekbuurt.

Ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt 

 

4.1 Heeft u last van ongedierte in uw woning?

De huurders in de Van der Pekbuurt is ook gevraagd in de huis-aan-huis enquête of zij last hebben van ongedierte in hun woning. Maar liefst 71% van de respondenten geeft aan last te hebben van ongedierte. Slechts 27% geeft aan geen last te hebben. Bij het ongedierte worden muizen en ratten het meest genoemd door de inwoners van de Van der Pekbuurt. Zowel in wetenschappelijke literatuur als overheidsinformatie wordt gewaarschuwd voor gezondheidsrisico’s van ongedierte. Bij de risico’s gaat het om voedselvergiftiging, ziekte van Weil, Hantavirus, maar ook algemene symptomen als hoofdpijn, buikkramp, misselijkheid, hoesten, spier- en gewrichtspijn, huiduitslag, pijn op de borst en koorts.

Huurder 58: Huurder heeft last van ratten achter de keukenkastjes en onder de trap. Bij veel huizen is de riolering niet goed afgewerkt.
Huurder 163: Huurder woont in een wisselwoning en had last van ratten bij de keukendeur, De riolering was kapot of slecht aangelegd zoals op meerder plekken in de buurt. Het duurder twee weken voordat Ymere het kwam oplossen.
Huurder 15: Huurder heeft veel last van muizen. Met een kat is het enigszins onder controle te houden, Ymere en de GGD doen niets. Ik heb uiteindelijk zelf veel geld betaald aan een bedrijf om de overlast in ieder geval iets te verminderen.
Huurder 14: Ik woon sinds kort in de buurt en had erg veel last van ratten en muizen. Ymere doet niets. Ik heb alle gaten dicht gekit. Nu is het minder.
Huurder 235: Ik heb veel last van muizen en wordt er zoek van. Heb maar een kat genomen, maar dat is eigenlijk niet de oplossing.
Huurder 37: Heeft veel last van muizen in de slaapkamer. Klaagt niet meer bij Ymere. De corporatie doet toch niets.
Huurder 139: Huurder heeft last van ratten en muizen. Heeft daarover geklaagd bij Ymere, maar die doet niets. Uiteindelijk zelf voor duizend euro een bedrijf ingehuurd om het ongedierte te bestrijden, eigenlijk een taak van Ymere en de gemeente. Kinderen hebben luchtweginfecties.
Huurder 184: Ik heb last van ratten. Sommige zijn wel 30cm. Ze zitten tussen de plafonds en p de vliering, Je hoort ze de hele dag. Klachten bij Ymere leveren niets op, die doen niets. Uiteindelijk bij de GGD belandt. Nu al verschillende inspecties gehad. Aantal ratten gevangen, maar ze zitten er nog steeds.
Huurder 107: Net als iedereen hebben wij last van muizen. We hebben alles dicht gekit en heel veel vallen gezet. Ze zitten vooral bij de plafonds.
Huurder 188: Huurder heeft veel last van muizen. Na een klacht van Ymere, zei Ymere dat ze niets gaan doen. Dat duurde een half jaar tot een jaar voordat ze antwoord gaven. Nu de gaten in ieder geval gedicht.
Huurder 224: Veel last van muizen. Knagen elektriciteitskabels door en andere kabels. We horen ze bij de plafonds en de wanden, langs de verwarmingsbuizen. Echt erg. Klaag niet, ze doen toch niets.
Huurder 159: Huurder heeft last van ongedierte in het hele huis. Er is een klacht ingediend bij Ymere die langs is gekomen om het probleem te verhelpen, maar heeft dit niet naar behoren gedaan, waardoor de overlast is gebleven. Er zitten gewoon gaten in de keukenkasten naar de riolering en die zijn niet goed gedicht. Echt hopeloos.

 

 

Huurder 262: Huurder moet veel geld uitgeven aan vallen. Elke drie weken nieuwe. Bijna dagelijks wel een muis in de vallen. Klaagt niet, heeft toch geen zin.
Huurder 137: Huurder heeft veel last van muizen. Na een klacht kregen de bewoners staalwol, maar muizen keren steeds terug. Vloeren zijn deels verzakt dus zitten er veel gaten in de muren en vloeren.
Huurder 276: Ik heb veel last meer van ongedierte in het geheel huis. Als je klaagt duurt het eindeloos voordat Ymere iets gaat doen. Ze hebben nu al vier keer gaten dicht gekit, maar echt goed, nee. En helpt het, ook niet.
Huurder 135: Ik heb nu geen last meer van ratten en muizen. Eerst wel, veel. Uiteindelijk een daarna twee en nu drie katten die het ongedierte op afstand houden.
Huurder 198: Zoals veel van mijn buren en mensen in de buurt heb ik katten genomen en daardoor minder last van ongedierte.
Huurder 282: Ik heb veel last van muizen. Toen ik lk klaagde bij Ymere, kreeg ik te horen dat ik maar naar de Gamma moest gaan om wat te kopen.
Huurder 274: Wij hebben last van ratten en muizen. Al twee gevangen. Ymere is echt hopeloos. Je moet eindeloos bellen en er achteraan zitten/ GGD moet nog komen. Geen idee of dat gebeurd.
Huurder 232: Ik heb veel last van muizen. Er zitten basten, gaten in de muur. Ze lopen zo naar binnen. Ymere doet niks.
Huurder 270: Huurder heeft te horen gekregen dat de zolder niet gebruikt mag worden in verband met een muizenplaag. Huurder heeft zelf geprobeerd de gaten dicht te maken. Ymere en de GGD doen niets met klachten.

 

4.2 Heeft u veel of weinig last van ongedierte in uw woning en in welke kamers?

De problemen met ongedierte in de Van der Pekbuurt zijn extra verontrustend omdat van de 222 respondenten die aangeven dat zij last hebben van schimmel maar liefst 79 daar veel last van hebben. Dat is 36% van de huurders die last hebben van schimmel en 25% van het totaal. Opvallend is ook het aantal respondenten (111) dat niet specificeert dat ze veel of weinig last hebben, dat is ruim 35% van het totaal. Zoals bij schimmel en vocht al duidelijk is gemaakt, hebben deze huurders wel degelijk last van het ongedierte. Dit heeft te maken met hoge aantal huurders dat heeft geklaagd (49%), dat zijn 47 respondenten waarvan maar één bewoner tevreden is met de acties van Ymere.

Samen met de mensen die veel last hebben is dat 60% van de inwoners van de buurt waarvoor ongedierte in hun huis een groot probleem is. Zoals te verwachten hebben de huurders last van ongedierte in de keuken (50%), maar het blijkt dat respondenten ook veel last hebben van ongedierte in de woonkamer (25%) en slaapkamer (20%). Gezien de gezondheidsrisico’s is dit extra verontrustend.

Huurder 89: Had veel last van muizen. Klagen leverde niets op. Uiteindelijk alle gaten dichtgemaakt en een kat genomen. Nu is het te doen.
Huurder 236: Huurder heeft veel last van muizen. Wordt er gek van. Geklaagd bij Ymere, doorgestuurd naar de GGD, maar er gebeurd niets. Heeft uit nood maar katten genomen en dure apparatuur aangeschaft. Het helpt een beetje.
Huurder 85: Huurder heeft veel last van muizen, vooral in de keuken. Een kat genomen die ondertussen al zes muizen heeft dood gemaakt.
Huurder 231: Ik heb veel last van muizen. Huur iemand in om elke maand vallen te plaatsen. Het is duur, maar je moet toch wat als Ymere en de gemeente nietsdoen.

 

4.3 Heeft u geklaagd over het ongedierte in uw woning?

Dat de huurders in de buurt erg veel last hebben van ongedierte blijkt ook uit het feit dat maar liefst 43% van de mensen met ongedierte in hun woning hebben geklaagd bij Ymere. Dit zijn niet alleen de mensen die veel last hebben, waarvan 44% heeft geklaagd. Ook de mensen die niet gespecificeerd hebben of zij veel of weinig last hebben of weinig last hebben, zijn naar Ymere gestapt (49%). Van de mensen die zeggen weinig last te hebben van ongedierte heeft maar 7% geklaagd. Dit laatste wil niet zeggen dat het niet problematisch is voor de huurders. Het vertrouwen van de bewoners in de buurt in woningcorporatie is zeer laag. Dit blijkt ook uit het feit dat maar 1 respondent tevreden is met de afhandeling van de klacht door Ymere. Dat is de huurder die klaagde over ongedierte in de keuken (18% van de klachten). Er wordt ook veel geklaagd door mensen met ongedierte in slaapkamer, woonkamer en het hele huis.

 

4.4 Bent u tevreden over de wijze waarop Ymere uw ongedierteklacht heeft afgehandeld?

 Bijna geen enkele huurder in de Van der Pekbuurt is tevreden over de afhandeling van klachten over ongedierte door Ymere. In de meeste gevallen doet Ymere niets of verwijst zij de bewoners door naar de GGD, die vervolgens ook niets doet. Sommige huurders krijgen te horen dat de wijk nu eenmaal een ongedierteprobleem heeft en dat er niets aan te doen is. Wel zegt Ymere dat bewoners geen vergif mogen gebruiken om het ongedierte te bestrijden, maar sommige huurders zijn dusdanig wanhopig dat ze gif gebruiken omdat dat het enige middel is dat effectief is.

Veel respondenten met een ongedierteprobleem zeggen dat er gaten in de muren zitten bij de keuken, de afvoer, de zolder, gang en op andere plaatsen in de woning. Dat zijn de plekken waar muizen en ratten het huis binnen komen. De meeste huurders hebben een of meerdere katten in huis genomen om het ongedierteprobleem op te lossen, terwijl deze huurders eigenlijk geen kat willen om in sommige gevallen gezondheidsredenen. Verschillende huurders geven aan dat bepaalde kamers niet gebruikt worden omdat het muizen en/of ratten probleem erg groot is. Enkele bewoners huren zelfs voor veel geld externe bedrijven om het ongedierte te bestrijden.

Bij enkele bewoner zijn gaten van de keuken dichtgemaakt door de woningcorporatie, maar zijn de gaten bij de afvoer niet verholpen. De huurders proberen zelf gaten te dichten, maar in veel gevallen vreten muizen en ratten zich een weg door die barricades.

Huurder 121: Ik heb last van muizen in het gehele huis. Klaag niet meer. Ymere doet toch niks.
Huurder 111: Ik heb veel last van muizen en ratten, eigenlijk overlag in het huis. Ik heb geklaagd bij Ymere, maar de corporatie zegt, we doen niets het is een buurtprobleem. Heb uiteindelijk maar gif gekocht. Ymere zegt dat dat niet mag, maar we willen een beetje normaal leven toch.
Huurder 45: Huurder heeft veel last van muizen, vooral in de keuken. Zelf van alles gedaan om ze te bestrijden, zoals gif, vallen etc.
Huurder 153: Ik heb veel last van muizen in het gehele huis tussen de plafonds. Na een klacht kregen we van Ymere te horen dat de corporatie niets gaat doen. Ze zeggen gewoon, het is uw probleem.
Huurder 68: Ik heb last van ratten onder de vloer in het gehele huis. Heb maar niet meer geklaagd. Er wordt toch niets gedaan.
Huurder 131: Huurder heeft zoveel last van muizen dat ze gewoon in de keuken voorbijschieten. Duidelijk een plaag. Huurder klaagt niet meer.
Huurder 99: Ik heb veel last van muizen en ratten. Ymere en gemeente doen niets. Heb zelf dure apparatuur aangeschaft. Nu is het enigszins leefbaar.
Huurder 130: Ik heb veel last van muizen en ratten. Er is een inspecteur langs geweest na klachten, maar er gebeurt helemaal niets. Die inspectie is nu zes maanden geleden.

4.5 Heeft u gezondheidsklachten waarvan u denkt dat die komen door de kwaliteit van uw huis?

Maar liefst 70% van de bewoners in de wijkt heeft last van ongedierte. Het gaat hier om ratten en muizen. Naast de keuken (49%) komen het ongedierte voor in de woon- (25%) en slaapkamer (20%). Net als bij schimmel en vocht geven huurders die last hebben van ongedierte aan dat zij ook gezondheidsklachten hebben door de kwaliteit van hun woning. Van de 222 respondenten die last hebben van ongedierte geven 95 (43%) aan dat zij gezondheidsklachten hebben, dat is 30% van alle respondenten. Van deze huurders met ongedierte in hun woning heeft meer dan de helft geklaagd bij Ymere, 56%.

Huurder 68: Ik heb heel veel last van muizen. Ze zitten onder de vloeren in het gehele huis. Voel me ziek. Heb veel gezondheidsproblemen, veel last van spierpijn.
Huurder 210: Ik vind het heel eng die ratten en muizen. Zeker op het toilet en in de badkamer. Voel me niet veilig en Ymere doet niets.
Huurder 251: Huurder kan niet slapen van de overlast door de muizen.
Huurder 56: We hebben ratten en muizen door het gehele huis, keuken, woonkamer, boven de plafonds en in de kruipruimte. Geklaagd, maar Ymere doet niets. Er was zelfs een dode rat. Het hele huis stonk. Ymere doet niets.
Huurder 217: Voelde zich verplicht om een kat te nemen omdat de huurder niet meer durfde te eten, zoveel last van muizen hadden ze.
Huurder 46: ‘s Nachts hoor ik de muizen lopen tussen de muren en de plafonds. Je hoort het geknaag in keuken, slaapkamer en woonkamer.
Huurder 219: Voelde Huurder heeft veel last van muizen en ratten. Ze hebben geklaagd, maar dat is alweer drie maanden geleden. Ymere doet niets. De kinderen kunnen/durven niet (te) slapen.

 

Ter vergelijking is het opvallend dat van de mensen die aangeven dat ze geen last hebben van ongedierte nog maar 24 respondenten gezondheidsklachten hebben, dat is 28% van de mensen die geen ongedierte hebben en 7,5% van alle respondenten. Slechts twee van deze huurders zonder ongedierte heeft geklaagd. Dit is een duidelijke indicatie dat het ongedierte in hun woning voor huurders die daar last van hebben een belangrijke zorg is in verband met de gezondheidsrisico’s.

 

 Huurder 79: Ik heb veel last van muizen en ratten in de keuken en slaapkamer. Heb daar audio opnames van gemaakt en over geklaagd. Ymere doet niets.
Huurder 216: Huurder heeft veel last van muizen in het gehele huis. Wilde geen kat, maar heeft die uiteindelijk maar genomen, anders is het niet te doen. Ze komen via de riolering. In het huis zitten zoveel gaten dat ze overal naar binnen kunnen komen.
Huurder 162: Ik heb veel last van muizen, vooral in de keuken. Heb de kieren dicht gekit en gif gestrooid waardoor het minder is.
Huurder 146: In de winter neem ik twee katten in huis waardoor ik minder last heb van ongedierte. Begreep van buren dat klagen toch geen zin heeft.

4.6 Hebben beneden en bovenwoningen in dezelfde mate last van ongedierte? En verschilt het per cluster?

Net als bij schimmel en vocht is het verschil tussen mensen die op de begane grond of op de eerste verdieping wonen zeer gering. Absoluut gezien zijn de verschillen minimaal, percentueel iets groter.

Van alle huurders die last hebben van ongedierte woont 53% op één hoog en 46% op de begane grond. Dit geeft aan dat het probleem zowel te maken heeft met gaten in de fundering, maar ook slechte afdichting van zolders, spuwmuren en afvoerkanalen. Ongedierte heeft vrij spel in de gehele woning op elke verdieping. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat er iets meer bewoners zijn geïnterviewd die op de eerste verdieping wonen.

Wie de renovatieclusters vergelijkt moet concluderen dat ze allemaal elkaar niet veel ontlopen, Lichtgroen en donkerblauw, die na het paarse cluster worden gerenoveerd, laten hoge percentages zien, maar dat geldt ook voor het oranje en roze cluster die nog lang moeten wachten op de renovatie. Alle clusters laten percentages zien ruim boven de 50%, dit zegt eigenlijk genoeg over het ongedierteprobleem in de buurt.

Bijlagen ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Het volledige rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt