11 mei 2004 Smart Agency bewonersonderzoek

Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte aanwezigen, geacht Dagelijks Bestuur, geachte deelraadleden,

Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Ik zou een aantal dingen willen zeggen en wil dat daarom doen d.m.v. deze brief.

1. Ik wil er wederom op aandringen dat de eventuele verbeterde woningen in de Gentiaanbuurt betaalbaar blijven voor de huidige bewoners. En dat de huidige bewoners doorslaggevende invloed hebben op deze plannen en de keuzes die daarin gemaakt worden, met financiële consequenties voor de huidige bewoners.

Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte aanwezigen, geacht Dagelijks Bestuur, geachte deelraadleden,

Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Ik zou een aantal dingen willen zeggen en wil dat daarom doen d.m.v. deze brief.

1. Ik wil er wederom op aandringen dat de eventuele verbeterde woningen in de Gentiaanbuurt betaalbaar blijven voor de huidige bewoners. En dat de huidige bewoners doorslaggevende invloed hebben op deze plannen en de keuzes die daarin gemaakt worden, met financiële consequenties voor de huidige bewoners.
2. Uit gegeven van Ymere blijkt dat van de nieuwe bewoners in de Van der Pekbuurt maar liefst 90 % stadsvernieuwingsurgent is. Dit zijn mensen die uit hun vorige woning verdreven zijn door de uitvoering van dezelfde soort plannen die Ymere heeft met de Van der Pekbuurt en waardoor hun ‘verbeterde’ woning voor hen onbetaalbaar werd. Dit zeer hoge percentage geeft aan dat er een enorme behoefte bestaat aan betaalbaren huurwoningen zoals de Van der Pekbuurt die nu nog heeft.
3. Het onderzoek dat The Smart Agent Company in opdracht van Ymere onder 185 bewoners heeft gedaan, gaat in haar vraagstelling er bij voorbaat van uit dat bewoners hun woning en de buurt anders willen.
4. In de meerkeuzevragen wordt steeds gevraagd naar ‘uw ideale woning’ en ‘uw ideale buurt.
5. Tegelijk wordt de bewoners bij het aankruisen van de antwoorden gevraagd ‘rekening te houden met uw gezinssituatie en financiële mogelijkheden’. Maar nergens staat bij de verleidelijke plaatjes van mooie huizen en buurten hoeveel zo’n woning zou kosten aan huur of hypotheek per maand. Men neemt aan dat deze mensen dat weten. Is dat zo?
6. Daarbij is het de vraag in hoeverre mensen bij het aankruisen in hun antwoord verwijzen naar hun ideaal of naar hun reële mogelijkheden. Dit is oncontroleerbaar. Uit de hele opzet van het onderzoek verwacht ik het eerste: hun ideaal.
7. Bijna aan het eind staan de enige twee vragen met een getal over de financiële mogelijkheden. De vraag luidt: ‘Wat denkt u te gaan betalen aan maandelijkse (kale) huur van uw toekomstige woning?’ Het laagst mogelijk in te vullen bedrag is: ‘tot 600,- gulden per maand’. En dit was jaren geleden. 600,- gulden is voor veel huidige bewoners al bijna twee keer zoveel dan ze nu aan kale huur betalen! N.B. Er staan inderdaad ‘gulden’, klopt dit of moet dit ‘euro’ zijn? (en dus 2,2 keer zoveel)
8. Bovendien is de vraagstelling ‘Wat denkt u te gaan betalen’ zo vrijblijvend dat de uitkomst hiervan geen enkele verplichting noch garantie geeft, zodanig dat daar consequenties aan verbonden worden in de te maken keuzes, die financiële gevolgen hebben voor de huidige bewoners. ‘Dacht u zo weinig? Nou , dat dacht u dan verkeerd’.

Om al deze redenen vind ik dit onderzoek geen eerlijk en realistisch beeld geven van de eventuele wensen en financiële mogelijkheden van de huidige en toekomstige bewoners. Daarom vind ik dat de onderzoeksresultaten geen legitieme basis vormen om de plannen op te baseren zoals Ymere die heeft.

Daarom verzoek ik namens meerdere bewoners om een onderzoek:
1. Dat gebaseerd is op een enquête waarbij de vragen opgesteld worden door de bewoners in samenwerking met Ymere.
2. Dat onder alle, in ieder geval zoveel mogelijk, bewoners wordt gehouden.
3. Waarbij de uitwerking van de resultaten transparant gebeurt.
4. Waarvan de eventuele conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden door de bewoners in samenwerking met Ymere.
5. Waarbij de resultaten van dit onderzoek de basis vormen van de plannen ter verbetering van de woningen en buitenruimte in de Van der Pekbuurt.
6. Waarbij de uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met de bewoners.

Ik wens u allen een goede en vruchtbare bijeenkomst. Het spijt me nogmaals dat ik u hierover niet persoonlijk te woord kan staan. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met me opnemen. Ik kijk uit naar uw (schriftelijke) reactie.

Tot ziens op een volgende bijeenkomst waar ik hoop ik wel weer bij kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mevr. A. Kroon
Bewoner Van der Pekbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *