7 febr 2006 brandbrief aan de buurt

Als u straks niet gedwongen wilt worden om te verhuizen, moet u dat nú laten weten.

Bewonerscomité Van der Pek
Bewonerscomité Van der Pek bestaat uit 7 actieve buurtbewoners.
Sinds een paar maanden zijn wij in onderhandeling met Ymere omdat Ymere de Van der Pekbuurt ingrijpend wil renoveren. We komen
daarbij op voor de belangen van de bewoners. Ons standpunt is:
achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd, en renovatie gebeurt alléén op vrijwillige basis.
Bureau Dimensis doet voor Ymere de komende weken telefonisch onderzoek in de buurt om te kijken

Als u straks niet gedwongen wilt worden om te verhuizen, moet u dat nú laten weten.

Bewonerscomité Van der Pek
Bewonerscomité Van der Pek bestaat uit 7 actieve buurtbewoners.
Sinds een paar maanden zijn wij in onderhandeling met Ymere omdat Ymere de Van der Pekbuurt ingrijpend wil renoveren. We komen
daarbij op voor de belangen van de bewoners. Ons standpunt is:
achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd, en renovatie gebeurt alléén op vrijwillige basis.
Bureau Dimensis doet voor Ymere de komende weken telefonisch onderzoek in de buurt om te kijken
of er draagvlak is voor de renovatieplannen van Ymere. Daarom geven wij u deze
belangrijke informatie over het onderzoek van Ymere en Dimensis:

Wat betekent de visie van Ymere voor u?
-Renovatie is niet op vrijwillige basis: u kunt niet kiezen. Want Ymere renoveert bloksgewijs.
-U moet uw woning uit en een nieuwe woning zoeken.
-U kunt niet terugkeren in uw huidige woning, wel in de buurt.
-De huurprijs van een gerenoveerde woning is veel hoger.
Lees hierover ook de extra informatie op de achterkant.

Waarom is het belangrijk dat u meedoet aan de enquête van Ymere en Dimensis:
Aan de hand van de uitslag van de enquête bepaalt Ymere of zij haar ingrijpende renovatie plannen gaat uitvoeren. Als uit dit onderzoek blijkt dat er geen draagvlak is voor de plannen, moet Ymere ze aanpassen.
Als u tegen de renovatieplannen bent zoals Ymere die nu heeft, geef dat dan duidelijk aan
in het telefonische gesprek en in uw antwoorden op de vragen.

Waar moet u op letten bij het beantwoorden van de vragen:
Ymere hoopt met de uitslag van de enquête te kunnen aantonen dat bewoners zelf ook renovatie van hun woning willen. Bedenk dus goed dat Ymere uw antwoorden op de vragen gebruikt om plannen te maken voor de renovatie zoals die hierboven staat. Dat betekent dat als u zegt dat u ontevreden bent, wilt verhuizen, een grotere woning wenst, Ymere die informatie gebruikt om aan te tonen dat u wilt dat uw woning gerenoveerd wordt. Maak daarom een bewuste keuze. Geef een realistisch antwoord dat past bij uw inkomen, gezinssamenstelling
en uw binding met de buurt. Laat weten wat u zélf wilt.
Als u tevreden bent met uw huidige woning en géén renovatie wilt,
moet u dat ook als antwoord geven bij deze enquête.

Het bewonerscomité geeft u daarom dit advies:
-Lees goed de informatie over het onderzoek, de huurprijs en uw rechten als huurder.
-Lees de vragenlijst en de antwoorden goed door.
-Kies wat u wilt antwoorden en kruis dit aan op de vragenlijst.
-Bewaar de vragenlijst bij de telefoon en pak hem erbij als u gebeld wordt.
-Beantwoord de vragen zoals u ze had ingevuld.
-U kunt ook zelf bellen naar Dimensis om uw mening te geven. Tel: 076-5150304
U kunt een afspraak maken wanneer u teruggebeld wilt worden. (bijv. binnen 10 minuten)
Bel wel vóór 18 februari. Daarna sluit Dimensis het onderzoek en kunt u uw antwoorden niet meer doorgeven!

Heeft u vragen over de vragenlijst of het bewonerscomité,
bel Danny Eijlers, tel: 020 – 6314201

Extra informatie over renovatie en huurdersrecht:

Hogere huurprijs ná renovatie:
De huurprijs van een gerenoveerde woning van dezelfde grootte is al gauw 2 x zo hoog. Van een samengevoegde, grotere woning 3 á 4 x zo hoog. Het verschil in huurprijs met de huidige huur wordt maar voor een klein deel vergoed door huurgewenning en huursubsidie. De huurgewenning is tijdelijk en de huursubsidie wordt wel over enkele jaren afgeschaft.
Overal in Amsterdam worden goedkope huurwoningen duur gerenoveerd. Het wordt/is onmogelijk om een andere woning van dezelfde grootte en huurprijs te vinden. Ook als u stadsvernieuwingsurgent
bent. Want tegelijk met u zijn duizenden anderen dat ook en er is nauwelijks aanbod van goedkope huurwoningen.
De verhuiskostenvergoeding die u krijgt als u moet verhuizen, is in 2,5 jaar op aan een hogere huur van bijvoorbeeld 150 euro per maand. (12×150= 1800,- euro per jaar meer aan huur)
Door de huurliberalisatie van minister Dekker, wordt de huur straks ook bepaald door de marktwaarde van een woning. Wat de gek ervoor geeft dus. De marktwaarde wordt vooral bepaald door de locatie van de woning. De Van der Pekbuurt ligt op een ideale plek: dicht bij het centrum, naast het straks luxe Shell terrein. Wanneer de woningen gerenoveerd zijn, en dan voldoen aan ‘de eisen van deze tijd’, kan Ymere er goed aan verdienen en zal de huur nóg hoger worden.

Uw rechten als huurder:
Sinds 1 jaar is er een nieuwe huurwet. Hierin staat:
Wanneer de verhuurder,Ymere in dit geval, u vraagt om te verhuizen heeft u als huurder het recht om in uw huidige woning te blijven wonen en een renovatie te weigeren. Wanneer u dat niet wilt, wordt de renovatie niet uitgevoerd en kunt u in uw huidige woning blijven wonen voor de huidige huurprijs.
MAAR wanneer 70% van de bewoners van een blok woningen vóór de renovatieplannen is, mag Ymere álle woningen van dat blok renoveren. Oók de woningen van de mensen die géén renovatie willen. Zij worden dan gedwongen om te verhuizen. Dit is dus veranderd! Zij moeten dan een veel hogere huur gaan betalen voor een gerenoveerde woning. Bewoners die dat niet kunnen betalen komen hierdoor in grote problemen.
Ymere kan leegkomende woningen in een blok dat zij wil renoveren, tijdelijk verhuren. Huurders met
een tijdelijk huurcontract hebben niet het recht om renovatie te weigeren. Zij worden dus bij de
70% voorstanders geteld. Door verhuizingen daalt zo het percentage bewoners dat geen renovatie wil
en wil blijven wonen in hun huidige woning. Hun rechtspositie wordt zwakker.

Meer informatie over uw rechten als huurder en wat elders gebeurt in Amsterdam, vindt u op www.SASH.nl of www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

Bewoners kunnen dus renovatie van hun woning weigeren. Maar ook over een tijdje renovatie van uw woning tegen houden, lukt u niet meer alleen. Alleen samen met veel andere bewoners staat u sterk. Daarom is het belangrijk dat bewoners zich organiseren. Praat erover met uw buren, vrienden, familie in de buurt. En motiveer hen om ook de vragen te beantwoorden en zelf te bellen. Wijs anderen op hun rechten als huurder!

Veel bewoners weten de ingrijpende gevolgen niet van de nieuwe huurwet en daarmee van de uitslag van dit onderzoek. Zij denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar gedwongen huis uitzettingen gebeuren al overal in andere delen van Amsterdam.
Daarom ziet Bewonerscomité Van der Pek zich helaas genoodzaakt om deze brief zo alarmerend te stellen. Onze excuses als u daarvan schrikt, maar het ís ook alarmerend!

Als u straks niet gedwongen wilt worden om te verhuizen,
moet u dat nú laten weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *