vervolg aanpak Van der Pekbuurt

Van der Pekbuurt
Vervolgaanpak van der Pekbuurt
t.b.v. overleg met bewonerscomité op 22 mei 2006
datum: 10 mei 2006
van: Piet Breebaart, Ymere

Bewonersonderzoek
Uit het onderzoek van Laagland Advies blijkt dat er weinig draagvlak bestaat voor bloksgewijze renovatie zoals Ymere die voorstaat. Met name het verplichte karakter van renovatie en gedwongen herhuisvesting van bewoners wordt door een meerderheid van ondervraagden afgewezen.

Pandsgewijze aanpak

Van der Pekbuurt
Vervolgaanpak van der Pekbuurt
t.b.v. overleg met bewonerscomité op 22 mei 2006
datum: 10 mei 2006
van: Piet Breebaart, Ymere

Bewonersonderzoek
Uit het onderzoek van Laagland Advies blijkt dat er weinig draagvlak bestaat voor bloksgewijze renovatie zoals Ymere die voorstaat. Met name het verplichte karakter van renovatie en gedwongen herhuisvesting van bewoners wordt door een meerderheid van ondervraagden afgewezen.

Pandsgewijze aanpak
In overleg met de bestuurders van Ymere, is besloten tot een pandsgewijze aanpak binnen het kader van een cluster van bouwblokken. In de vergadering met het bewonerscomité van der Pekbuurt, gehouden op 26 april, is dit voorstel goed ontvangen.
In deze notitie wordt deze aanpak verder uitgewerkt.

Pandsgewijs vraagt om draagvlak van twee huishoudens.
Het gaat om een pandsgewijze aanpak binnen het kader van één blok, waarbij het draagvlak hiervoor in het blok een redelijke omvang heeft.Bij deze aanpak wordt pas overgaan tot uitvoering wanneer in een blok een redelijk aantal panden meedoen. Voor deze benadering geldt dat de renovatie op vrijwillige basis, alleen pandsgewijs kan worden uitgevoerd.
Dit betekent dat goed geïnventariseerd zal worden in welke blokken voldoende draagvlak bestaat. Voor deze blokken zullen de huurders intensief betrokken en er zullen huisbezoeken worden afgelegd om huurders persoonlijk te informeren en te bespreken wat men wil. Ook moet worden geïnventariseerd wat de wensen zijn wanneer men wil verhuizen en wat daarbij de voorwaarden van het sociaal plan zijn. Instrumenten hiervan zijn o.a. verhuiskostenvergoeding. Voor deze inventarisatie zullen medewerkers van Ymere huisbezoeken moeten doen. Het aantal woningen waar huisbezoeken worden gedaan is groter dan het aan te wijzen voorbeeldproject, omdat we ervan uit gaan dat na de huisbezoeken er een aantal blokken afvallen vanwege te weinig draagvlak.
De eerste stap is zoeken naar blokken, waar een flink deel van de huurders aangeeft te willen verhuizen. Alles blijft gericht op het realiseren van een voorbeeld-project.
De beslissing die we nu nemen betreft het realiseren van het voorbeeld-project.
Na realisatie van het voorbeeldproject, wordt een go / no go beslissing genomen voor een vervolg in de vorm van pandsgewijze aanpak, met een bloksgewijs kader. Dit hangt af van het resultaat van het voorbeeldproject:
a). hoeveel panden hebben meegedaan in de blokken van het voorbeeldproject.
b). hoeveel draagvlak brengt het resultaat van het voorbeeldproject teweeg.
c). het voorbeeldproject is een voorbeeld voor bewoners en voor Ymere.
Deze aanpak te communiceren aan bewoners en stadsdeel.

De eerste stappen betreffen het informeren van bewoners over de uitkomst van het bewonersonderzoek en het bepalen van het voorbeeldproject.

Stappen en planning
• vaststellen van de blokken om te onderzoeken voor het voorbeeldproject
• toezending voorstellen aan bewonerscomité 15 mei
• overleg met het stadsdeel
• overleg bewonerscomité 22 mei ’06
• bewonersbrief week van 5 juni
• inloopmiddag/avond week van 12 juni
• huisbezoeken t.b.v. inventarisatie huishoudens die wel en niet meedoen ( ½ aug. / sept.)
• vaststellen resultaat huisbezoeken 1 oktober
• vaststellen voorbeeldproject 1.oktober
• bouwkundige inventarisatie / schetsontwerp
• vaststellen van peildatum t.b.v. herhuisvesting

Bewonerskrant
In de bewonerskrant komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Resultaat van het bewonersonderzoek
• Resultaat van de groepsgesprekken
• Standpunt Ymere over vervolgaanpak
• Voorbeeldproject
• Wat gaan we nu doen
• Wat kunnen bewoners verwachten
• Hoe worden de bewoners in het beoogde voorbeeld benaderd en betrokken
• Uitnodiging inloopmiddag en avond
• Wat doet Ymere intussen aan onderhoud
• Waar kunt u terecht met vragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *