16 nov inspreken agendapunt 20, over “sloopdrang van Ymere en participatie”.

Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over “sloopdrang van Ymere en participatie”.
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)


Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over “sloopdrang van Ymere en participatie”.
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)

Het was een emotionele avond. Er waren vele verhalen te horen van de verschillende bewoners en een falende Ymere. Aanwezig waren de raadsleden uit de Commissie, oa Mulder, Combrink en Weevers (ook Woonbond), Freek van Ossel, Pieter de Jong (Ymere) en vele andere mensen van de 9 projecten van Ymere (oa. Palmgracht, Haarlemmerpoort) die door de PVDA waren geduid als grote probleem projecten door onzuivere rapportages over fundaties en geen participatie met bewoners.
dhr. Pieter de Jong (raad van bestuur Ymere) beweerde oa als verweer over de VD Pek, dat wij slechts een kleine groep bewoners waren, dat de huizen heel slecht zijn en dat de wijk ooit is gebouwd als zijnde tijdelijk… de sloop zoals ik die benoem in mijn inspreek tekst, werd overigens helemaal niet weerlegd door dhr. De Jong.

Ik heb vol verve de VD Pekbuurt als een soort 10e case benoemd. Lees de tekst. groet Bart

Goedenavond, voorzitter, Ik ben Bart Stuart, voorzitter huurdersvereniging Vd Pekbuurt, 5000 mensen, een Vogelaarwijk vlak aan de overkant van het IJ.

Gebouwd in 1920 op nieuwe grond, het opgespoten baggerslib vormt een dikke klei laag met daarbovenop een dunne laag zand als bouw terrein. Deze laag is eigenlijk te dun en de grondwaterstand is daarom hoog. Er moet goed worden gedraineerd. Waternet moet dat doen. Dit gebeurt al 25 jaar niet goed. De woningen moeten goed geventileerd worden. Door achterstallig onderhoud en geen educatie aan bewoners is de ventilatie soms verstopt geraakt. Zonder drainage en ventilatie kunnen er schimmels en rot ontstaan.
(zie: Rapport regioplan, 2011 Staat van onderhoud verkend, VD Pek buurt). Over bovenstaande feiten zijn alle experts het eens.

Ymere heeft een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat soms schimmel en rot voorkomen. De fundatie kan niet gegarandeerd worden voor de komende 50 jaar.
De door Ymere gesuggereerde oplossing, slopen of een nieuwe fundatie, lossen de oorzaak van het probleem, slechte drainage en ventilatie, niet op. Daarnaast is het grondwaterpeil niet overal schadelijk hoog. Niet alle blokken bebouwing hebben problemen.
De aanpak die Ymere overweegt: Sloop/nieuwbouw voor grote delen van de wijk is daarom onzinnig drastisch, en veel te generiek.

De ingeslagen weg is heel kostbaar: Om de renovatie te betalen worden er sociale woningen gesloopt en nieuwe woningen voor de verkoop gebouwd. Daarmee verdwijnen 2 van de 3 sociale-woningen voorgoed. De enige overgebleven huurwoning is ook nog van de duurste soort, boven de huursubsidie grens. Daarom zal de Van der Pek voor de huidige bewoners en andere minderverdieners verloren gaan.

Dit is niet nodig. Met zinnig maatwerk kunnen, daarover zijn alle experts het eens, veel meer sociale woningen behouden blijven voor Amsterdam. Het begint met het oplossen van de grondwaterbeheersing. Wanneer dat geregeld is: Goed, en per blok bouwkundig inventariseren.

Wij als huurders werken op dit moment met de architect Hein de Haan aan een alternatief “gezond verstand plan” voor de hele wijk.

De werkmethode van Ymere, geen participatie, niet informeren, niet eens luisteren, doet de Van der Pekkers ook echt veel verdriet.

Maar, de kwestie is niet of Ymere onmenselijk handelt. De eigenlijke zaak is dat onder het mom van renovatie, door de stad een tweede golf stadsvernieuwing gaat: veel goedkope sociale woningen worden zo door Ymere gesloopt, om plaats te maken voor makkelijk te verkopen grotere huizen voor de rijkeren. Deze sloop wordt feitelijk alleen beargumenteerd door het woonprogramma.

Amsterdam verliest, om de winst, een kostbaar goed. Dat kan en mag de stad zich niet veroorloven. De erfenis van Tellegen, Wibaut, Keppler en Van der Pek wordt zo, als puin afgevoerd.

Ik dank u voor de aandacht.
Bart Stuart

Ik nodig u van harte uit om mij verder vragen te stellen over de terugkeergarantie en de financiële realiteit van huurders. De kwaliteit van de fundatie rapporten en hoe er nu al meer dan twee jaar enkele blokken leeg staan in de buurt en worden gestript zonder sloopvergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *