Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.
Ymere heeft ingrijpende renovatie plannen ontwikkeld waarvan de afgelopen week de eerste contouren duidelijk zijn geworden. Er is sprake van grootschalige sloop en nieuwbouw, tenminste 50% sloop.

De Van der Pekbuurt is gebouwd in 1920 door uw voorganger, Wethouder Floor Wibaut.
Ontworpen en gebouwd door de gemeente zelf. Voor een specifieke doelgroep de lagere inkomens, werd een collectieve inspanning geleverd samen met Keppler met de architect Van der Pek. De buurt is tevens een van de mooist bewaarde bouwprojecten van Van der Pek en wordt wel gezien als de kroon op zijn hele oevre. Onze buurt is dus heel bijzonder en de bewoners hebben op de algemene ledenvergadering duidelijk te kennen gegeven dat sloop niet gewenst is maar renovatie is wel noodzakelijk.

We krijgen via verschillende bronnen door dat de Van der Pekbuurt in aanmerking komt voor een beschermd Stadsgezicht. Toch krijgen we maar geen duidelijkheid over de exacte status van de Van der Pekbuurt. Wij ontvangen tegenstrijdige informatie hierover. Hoe zit dat nu precies?

Wij hopen dat U in de positie bent om def¬inieve helderheid te verschaffen inzake de volgende drie vragen:

1.Wat is de (monumentale) status van de Van der Pekbuurt?
2.Kan de status invloed hebben op de herstructurering en renovatieplannen?
3.Op welke manier kunnen wij als bewoners advies krijgen van de Centrale Stad ?

Wij zijn geschrokken van de sloopdrang van Ymere. Onze buurt ligt als een prachtig cultuurhistorisch middelpunt in grootscheepse nieuwbouw projecten zoals het IJ(blauwe plein), de Noordoevers, NoordZuidlijn, Mosveld, Overhoeks en Buiksloterham. De Van der Pekbuurt heeft een flinke opknapbuurt nodig, terug naar eerherstel van oude details die in de loop der tijd verloren zijn gegaan.

Onze buurt verdiend beter, Zij moet beschermd worden !!

We hopen spoedig iets van u te horen,
Met vriendelijke groet,

Isabel Nielen en Bart Stuart,
Namens de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *