Reactie ANGSAW op plannen Ymere voor de Van der Pekbuurt

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van
de Van der Pekbuurt. De toekomst van de Van der Pekbuurt is niet alleen een zaak van eigenaar en huurders maar gaat de hele Noordse samenleving aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *