Huurdersopstand – wat gaat u stemmen?

De huidige coalitie van Amstedam-Noord bestaat uit PvdA, GroenLinks en SP, met GroenLinks wethouder Diepeveen die gaat over wonen. Wat vond u van de afgelopen vier jaar?

Tijdens de demonstratie van 12 maart 2014 flyerde GroenLinks niet voor de Huurdersopstand maar voor zichzelf en werd hiervoor op de vingers getikt door de mensen van de Huurderskaravaan die de demonstratie organiseerde. Naast de SP was verder geen politieke partij in de demonstratie aanwezig.

Diederik Samson: “D’66 en VVD zorgen voor tweedeling in grote steden bijvoorbeeld Amsterdam, het centrum is nu vooral toegankelijk voor mensen met veel geld.” Maar Samson heeft toch ook getekend voor de verhuurdersheffing? En de PvdA heeft in Amsterdam getekend voor verkoop van 35.000 woningen!
Lees hier meer.

Michel Mulder van de PvdA heeft veel gedaan voor bewoners van sociale huurwoningen. Hij wordt nu echter zo laag op de kandidatenlijst geplaatst dat hij ‘onverkiesbaar’ is.

Laurens Ivens, lijsttrekker SP: “De PvdA wil 17% minder sociale huurwoningen maar zegt voor een ongedeelde stad te zijn en tegen plannen D’66 en VVD om sociale huur massaal te verkopen. Wat wil de PvdA nou eigenlijk?”

SP wil verkoopverbod sociale huurwoningen in 43 wijken
naar het artikel op website van SP

bron: facebook Huurderskaravaan

Hieronder: Stop de huurexplosie – waar gaat het over
Gevolgd door enkele teksten op de facebookpagina van de Huudersopstand / Huurderkaravaan
Goede informatie, erg duidelijk, veel beeldmateriaal

Stop de huurexplosie

10 huurderseisenBewonersorganisaties uit alle delen van de stad organiseren een grote protestactie tegen de afbraak van de sociale huur. De organisaties komen o.a. in verzet tegen de stijgende huren en het in rap tempo verdwijnen van veel woningen met een betaalbare huur; zodra deze woningen leeg komen worden ze verkocht of geliberaliseerd. Corporaties laten onderhoud soms decennia lang achterwege en gebruiken dan een ingrijpende renovatie als reden om bewoners gedwongen te laten verhuizen. Door de nieuwe regels in de Overlegwet (2011) hebben bewoners ook vrijwel geen inspraak meer bij renovatie.

Ook Huurdersvereniging Van der Pekbuurt heeft zich aangesloten bij de Huurderskaravaan.

De huidige coalitie van Amstedam-Noord bestaat uit PvdA, GroenLinks en SP, met GroenLinks wethouder Diepeveen die gaat over wonen. Wat vond u van de afgelopen vier jaar?
Tijdens de demonstratie van 12 maart 2014 flyerde GroenLinks niet voor de Huurdersopstand maar voor zichzelf en werd hiervoor op de vingers getikt door de mensen van de Huurderskaravaan die de demonstratie organiseerde. Naast de SP was verder geen politieke partij in de demonstratie aanwezig.

Diederik Samson: “D’66 en VVD zorgen voor tweedeling in grote steden bijvoorbeeld Amsterdam, het centrum is nu vooral toegankelijk voor mensen met veel geld.” Maar Samson heeft toch ook getekend voor de verhuurdersheffing? En de PvdA heeft in Amsterdam getekend voor verkoop van 35.000 woningen!
Lees hier meer.

Michel Mulder van de PvdA heeft veel gedaan voor bewoners van sociale huurwoningen. Hij wordt nu echter zo laag op de kandidatenlijst geplaatst dat hij ‘onverkiesbaar’ is.

Laurens Ivens, lijsttrekker SP: “De PvdA wil 17% minder sociale huurwoningen maar zegt voor een ongedeelde stad te zijn en tegen plannen D’66 en VVD om sociale huur massaal te verkopen. Wat wil de PvdA nou eigenlijk?”

SP wil verkoopverbod sociale huurwoningen in 43 wijken
naar het artikel op website van SP

bron: facebook Huurderskaravaan

Hieronder: Stop de huurexplosie – waar gaat het over
Gevolgd door enkele teksten op de facebookpagina van de Huudersopstand / Huurderkaravaan
Goede informatie, erg duidelijk, veel beeldmateriaal

Stop de huurexplosie

Huurderskaravaan 12 maart 2014 -- foto Anne PalsBewonersorganisaties uit alle delen van de stad organiseren een grote protestactie tegen de afbraak van de sociale huur. De organisaties komen o.a. in verzet tegen de stijgende huren en het in rap tempo verdwijnen van veel woningen met een betaalbare huur; zodra deze woningen leeg komen worden ze verkocht of geliberaliseerd. Corporaties laten onderhoud soms decennia lang achterwege en gebruiken dan een ingrijpende renovatie als reden om bewoners gedwongen te laten verhuizen. Door de nieuwe regels in de Overlegwet (2011) hebben bewoners ook vrijwel geen inspraak meer bij renovatie.

Ook Huurdersvereniging Van der Pekbuurt heeft zich aangesloten bij de Huurderskaravaan. Onder deze naam is 12 maart 2014 een demonstratie georganiseerd met een mars naar het Stadhuis, waar de 10 eisen van de aangesloten huurdersorganisaties werden gepresenteerd aan de Amsterdamse politiek en wethouder Ossel.
Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam-Noord, het IBW-N, voert met vele andere bewonersorganisaties actie tegen de huurexplosie die ons de komende tijd te wachten staat als gevolg van politieke beslissingen die op dit moment roekeloos worden genomen. Alle redelijkheid lijkt zoek en vele huurders komen in financiele problemen. De huur is voor velen nu al niet meer op te brengen en het einde is hierin nog niet in zicht.

Een in het oog springende beslissing betreft het inkomensafhankelijk maken van de hoogte van de huur. Doel zou zijn dat mensen eerder doorschuiven, maar zowel sociale huurwoningen als woningen in de vrije sector zijn schaars, en dus duur, waardoor dit doel niet gerealiseerd zal worden.
Een ander punt betreft het steeds groter wordende tekort aan sociale huurwoningen, wat de huurprijs van een woning weer opdrijft. Als je wilt verhuizen wordt je geconfronteerd met deze nieuwe hoge huurprijzen. Er wordt wel gesloopt, maar er komt niets betaalbaars voor in de plaats, zeker niet op de plekken waar de gesloopte woningen stonden. De huurders kunnen gedwongen verhuizen naar……?
Sociale huurwoningen worden door de verhuurder in de verkoop gedaan of geliberaliseerd (huur boven de huurgrens), en verdwijnen zo buiten bereik van mensen met een lager inkomen. We zien dit bijvoorbeeld op de Oostelijke eilanden. Wat heel erg is, is de zgn. verhuurdersheffing: de woningbouwcorporatie, uw verhuurder dus, betaalt een aanzienlijk bedrag aan de overheid. Deze verhuurder zal dit weer verhalen op de individuele huurders. Binnenkort dreigt voor u als huurder een enorme huurverhoging.

Een tekort aan (betaalbare) sociale huurwoningen. Een tekort ook aan huurwoningen in de vrije sector, voor mensen die te veel verdienen (nu: boven de 34.000,-) om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (onder de huurgrens). Meer aanbod zal lagere huren opleveren. Kortom, wanneer gaan we betaalbaar bouwen waar dat kan, gecombineerd met tijdig onderhoud aan woningen in de sociale huursector die er al zijn?

Huurderskaravaan / Huurdersopstand: https://www.facebook.com/huurdersopstand
petitie tekenen: www.IBW-N.nl

bron: https://www.facebook.com/huurdersopstand
bron: www.IBW-N.nl
bron: Het Parool november 2013: Geen goedkope huurhuizen meer

Hieronder een greep uit de teksten op deze facebook Huurderskaravaan

Huurdersorganisaties dienen petitie in tegen onbetaalbaar worden huurhuis
februari 2014 in het Parool
naar het artikel

Tjerk Dalhuisen in 2004, maar nu actueler dan ooit:

“Gedwongen verhuizingen zijn in strijd met fundamentele mensenrechten, het is een ontoelaatbare aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Mensen hechten aan hun huis en omgeving, aan de herinneringen. Zelfs de dreiging van dwang tast het woongenot al enorm aan. Huurders hebben recht op terugkeer in hun woning, ook na een ingrijpende opknapbeurt.”

Volledige tekst:

Het gaat slecht met de bewonersondersteuning in Amsterdam. Steeds meer stadsdelen halen er een streep door, net terwijl de stad bezig is met een ingrijpende transformatie van de woningvoorraad. Dankzij een last-minute motie is de bewonersconsulent in de Rivierenbuurt nog voor een jaar gered. Maar in Oud-West moeten bewoners het al jaren rooien zonder ondersteuning. In De Baarsjes dreigt met de sloop van het wijkcentrum ook de volkshuisvestingsmedewerker te verdwijnen. Westerpark heeft net een snoeioperatie op de wijkcentra aangekondigd. In het Centrum is weinig ondersteuning, terwijl de betaalbare voorraad daar snel afneemt. Positieve uitzondering is het stadsdeel Oud Zuid dat juist extra middelen uittrekt voor het versterken van de ondersteuning.

De goedkope woningvoorraad staat onder druk in Amsterdam. Huren stijgen rap en gestaag wordt gesplitst, verkocht, samengevoegd en vernieuwd. De druk op de bewoners is sterk toegenomen en recht hebben blijkt in de praktijk heel iets anders dan recht krijgen. Huurteams bieden steun tegen te hoge huren en achterstallig onderhoud, maar hebben niet de capaciteit om bewoners te ondersteunen bij onderhandelingen over ingrepen in de woning. Bewoners hebben daarom juist nu behoefte aan deskundige ondersteuning om professionele verhuurders en ontwikkelaars weerwoord te kunnen bieden. Maar in plaats daarvan snijden veel stadsdelen er juist in. Dat is niet verstandig. Slimme bestuurders bieden bewoners de ondersteuning waar ze recht op hebben. Soms zal de transformatie daardoor net iets minder snel verlopen. Maar is dat erg? Wat is belangrijker? Snelle differentiatie van de woningvoorraad met gefrusteerde bewoners? Of een transformatie die de steun heeft van de buurt?

Waarom ondersteuning nodig is, maakt de aanpak van projectontwikkelaar Gerard Bakker in de Henrick de Keijserstraat in de Pijp duidelijk. Oude mensen liggen daar wakker vanwege dreigementen over gedwongen verhuizing. Eén uitgangspunt moet voorop staan: gedwongen verhuizingen zijn uit den boze. Dwang is in strijd met fundamentele mensenrechten, het is een ontoelaatbare aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Mensen hechten aan hun huis en omgeving, aan de herinneringen. Zelfs de dreiging van dwang tast het woongenot al enorm aan. Huurders hebben recht op terugkeer in hun woning, ook na een ingrijpende opknapbeurt.
Gelukkig luistert het stadsdeel naar de bewoners en werkt het nu op een andere manier samen met de projectontwikkelaar. Gelukkig ook krijgen de bewoners in Oud-Zuid professionele ondersteuning en is er een juridisch fonds. Jammer alleen dat de Dienst Wonen veel te vroeg leegstandswetvergunningen uitdeelt, waardoor ze de eigenaar helpt om de zittende bewoners langzaam uit te roken. Tijdelijke vergunningen zouden pas aan de orde moeten zijn als de bouwplannen concreet zijn en gedragen worden.

Ook als een eigenaar bewoners weg wil hebben vanwege renovatie en verkoop, kunnen belangentegenstellingen vaak in samenspraak worden opgelost. Niet alle bewoners willen namelijk hetzelfde. Een deel zal met een redelijke verhuisvergoeding wel willen verhuizen, andere zullen willen kopen of een hogere huur betalen voor een betere woning. Ja, en een deel wil alleen uitvoering van achterstallig onderhoud. Met goede ondersteuning zal een arrangement ontstaan, dat bewoners tevreden stelt, de gewenste woningdifferentiatie dient en op langere termijn ook het rendement voor de eigenaar verzekert.

Een voorbeeld daarvan zagen we onlangs in de Gerard Brandtstraat in Oud-West, waar een projectontwikkelaar verwaarloosde woningen opkocht. Het stadsdeel maakte de fout samen met de eigenaar de bewoners te vertellen dat ze weg moesten. Gelukkig kwam het niet zo ver. Dankzij interventie van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn stadsdeel en eigenaar overstag gegaan. Vier huishoudens keren terug in een betaalbare huurwoning, de andere vijftien heeft de ontwikkelaar vrij gekregen voor de verkoop. Merkwaardig was alleen dat een stedelijk meldpunt dit moest regelen. Oud-West hoort natuurlijk zelf te beschikken over onafhankelijke bewonersondersteuning.
Tjerk Dalhuisen

Dalhuisen is medewerker van de backoffice huurteams

Reportage  van Hanne Obbink
twee citaten

Wat de huidige bewoners nog de meeste zorgen baart, is de vraag: is er in de toekomst nog wel plaats voor hen in de buurt? Als een buurt in populariteit stijgt, gaat ook de waarde van de huizen omhoog. En als het kabinet zijn zin krijgt, wordt dat vanaf volgend jaar rechtstreeks vertaald in de huurprijzen. Waar moeten de armste buurtbewoners dan heen?

“Is dit straks nog een wijk voor ons?”, zegt Stuart (Bart Stuart, Huurdersvereniging vdpekbuurt; red.). “Ik zeg het maar wat cru: er worden geen plannen gemaakt voor arme mensen. Moeten die allemaal weg?”

De beleidsmakers in het stadsdeel begrijpen die zorg. “Nou ja, elders in Noord is genoeg plek voor mensen met lage inkomens, hoor”, zegt stadsdeelvoorzitter Post eerst nog. Maar ja, geeft hij toe, die plekken liggen meer naar de randen van de stad. “Het is deels een autonome ontwikkeling: de lage inkomens worden naar buiten geduwd.”

En de bewoners?
“Ik woon hier prima. Die opknapbeurt van de woningen? Van mij hoeft het niet. Ik krijg die post erover wel, hoor. Maar ik lees het niet.
Het zal mijn tijd wel duren.”

bron: Trouw 20 november 2013
Geen plannen voor arme mensen
(over de vdPekbuurt)
tekst op facebook Huurderskaravaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *