Bevindingen rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

– Schimmel: 80% van de huurders in de wijk heeft last van schimmel; 92% is niet tevreden met de wijze waarop Ymere hun klachten behandelt.

 – Vocht: 63% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van vocht in huis. 84% is niet tevreden over de wijze waarop Ymere hun klacht heeft behandeld.

 – Schimmel en vocht: 70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide. Dat is bijna 60% van alle respondenten (58%) die last hebben van Schimmel en vocht.

– Ongedierte: 71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar één huurder tevreden over de afhandeling.

 – Schimmel, vocht en ongedierte: Slechts 6% van de huurders in de wijk heeft geen last van schimmel, vocht en ongedierte. 94% van de bewoners in de wijk hebben dus last van schimmel, vocht of ongedierte. 59% van de huurders met schimmel hebben ook last van vocht en ongedierte. 65% van de bewoners met ongedierte hebben ook last van schimmel en vocht. 73% van de huurders met vocht hebben ook last van schimmel en ongedierte. Dit betekent dat in totaal 46% van de respondenten, bijna de helft, aangeeft last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte.

– Isolatie algemeen: Zeker 71% tot 83% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie. Slechts 4% van de bewoners is tevreden met het werk van Ymere om de isolatie te verbeteren.

– Isolatie specifiek: Hetzelfde aantal 71% (222 respondenten) geeft aan dat de kwaliteit van de deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds slecht zijn. De vragen over deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds bevestigen dus de slechte isolatie van de huizen.

– Verwarming: 58% tot 64% van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is; Iets minder dan de helft (48% tot 59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn. Van de bewoners van de Van der Pekbuurt geeft 54% tot 71% aan dat hun energierekening in 2023 is verdubbeld.

– Gezondheid: 38% van de huurders in de buurt geeft aan ziek te worden van de woning. Dat is een hoog percentage voor bewoners in Amsterdam. De huurders geven aan dat zij last hebben van ademhalingsproblemen (astma, piepende ademhaling, benauwdheid), constante verkoudheid, langdurige aanhoudende griep, hoesten, zware hoofdpijn, vermoeidheid, allergische reacties, bloedende neuzen, spier- en gewrichtspijnen en andere klachten die duidelijk wijzen op de gevolgen van langdurige blootstelling aan schimmel, vocht en ongedierte.

Schimmel hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

 

Bevindingen in meer detail

Schimmel

Bijna 80% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging hebben last van schimmel in hun huis. De schimmel bevindt zich niet alleen in de badkamer, maar ook in de slaapkamer (44%), woonkamer en keuken. Van de 244 huurders die last hebben van schimmel hebben 158 respondenten geklaagd bij Ymere, 65%. Hierbij is er geen verschil tussen mensen die aangaven veel last te hebben van schimmel en die dit niet hebben gespecificeerd. Van de huurders die schimmel hebben geeft 45% aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dit is 35% van alle respondenten. Dit zijn grote aantallen. Mensen zonder schimmel hebben veel minder gezondheidsklachten. Een groot aantal huurders klaagt over schimmel bij Ymere, 158 respondenten, en 92% van hen zijn niet tevreden met de afhandeling van hun klacht. Er is geen verschil tussen de diverse renovatieblokken in de Van der Pekbuurt

 

Vocht

Ruim 60% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging heeft last van vochtplekken/last van vocht in hun woning. De problemen met vocht zijn aanwezig in het gehele huis van badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer en gang/hal. Van de mensen met veel vochtproblemen heeft 83% geklaagd bij Ymere en is niemand (0%) tevreden over de wijze waarop de corporatie de problemen heeft verholpen. Slecht 7% van de huurders die klagen bij Ymere zijn tevreden over het werk dat de corporatie aflevert. 84% is niet tevreden en dat zegt genoeg over de mate waarin Ymere de vochtproblemen van de huurders in de Van der Pek buurt serieus neemt.

 

Schimmel en vocht

Bijna 60% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van schimmel en vocht. Deze getallen zijn alarmerend omdat van deze 182 respondenten 51% aangeeft gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dat is 32% van de huurders in de buurt. Maar liefst 128 van deze bewoners heeft over de situatie geklaagd, dat is 70% en slechts tien huurders zijn tevreden met het werk van Ymere, dat is 3% van alle respondenten. 45% van de huurders in de wijk heeft veel last van schimmel en vocht.

 

Ongedierte

Bijna 70% van de respondenten van het onderzoek van de huurdersvereniging heeft last van ongedierte in hun huis. Het ongedierte bevindt zich niet alleen in de keuken (49%), maar ook in de slaapkamer (20%) en woonkamer (25%). Van de 222 huurders die last hebben van ongedierte hebben 96 respondenten geklaagd bij Ymere, 43%. Hierbij hebben mensen die aangaven veel last te hebben van schimmel iets minder geklaagd (36% geklaagd) dan die dit niet hebben gespecificeerd (50% geklaagd). Van de huurders die ongedierte hebben geeft 43% aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dit is 30% van alle respondenten. Dit zijn grote aantallen. Mensen zonder ongedierte hebben minder gezondheidsklachten. Een groot aantal huurders klaagt over schimmel bij Ymere, 96 respondenten, en ruim 80% van hen zijn niet tevreden met de afhandeling van hun klacht. Er is slechts een huurder tevreden met de klachtafhandeling. Er zijn geen grote verschillen tussen de diverse renovatieblokken in de Van der Pekbuurt.

 

Schimmel, vocht en ongedierte

56% van de bewoners met schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten (25% van de huurders in de wijk), 0% van de huurders die geen last hebben van schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten. De slechte kwaliteit van de woning heeft grote invloed op het wooncomfort van de huurders. Bijna 80% van deze huurders heeft geklaagd bij Ymere, slechts 8% is tevreden over wat Ymere heeft gedaan. 38% van de huurders in de wijk hebben veel last van schimmel, vocht en ongedierte.

 

Kieren/slechte isolatie

Daar blijft het niet bij, want 44% heeft veel last van kieren dat betekent dat de isolatie zeer slecht is. Dit verklaart ook waarom 60% van de huurders aangeven dat ze in een koud huis wonen (hoofdstuk 8). Die kou zit in het gehele huis, dus zowel in de woonkamer als slaapkamer en keuken. Huurders in de buurt geven aan dat slechte isolatie veel samengaat met schimmel (79%) en vocht (65%). Dit is nog meer een indicatie hoe slechte de huizen zijn. En dit heeft een effect op de gezondheid in de buurt zoals bij schimmel en vocht ook al zichtbaar is geworden. 44% van de respondenten die last hebben van kieren (slechte isolatie) heeft gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning.

 

Isolatie: Kieren specifiek; deuren/ramen/kozijnen/plafond/vloeren

Slechts 10% van de bewoners is te spreken over de kwaliteit van de deuren in hun huis. 51% geeft zelfs aan dat de deuren en ramen niet of een beetje sluiten. 65%/64% van de huurders is niet te spreken over de kwaliteit van de deuren en ramen in hun woning. De respondenten laten eenzelfde beeld zien bij de vraag over de kozijnen. 57% van de bewoners spreekt over slechte vloeren en 52% over slechte plafonds. Slechts 12% en 15% zijn te spreken over deze onderdelen van hun huis. 84 respondenten (27% van de buurt) klagen over de slechte staat van onderdelen van hun huis, slechts een huurder is tevreden over de stappen die Ymere heeft gezet (1%). Opnieuw bevestigt dit cijfer de slechte isolatie. Over de kieren klaagt 32% en is slechts 4% tevreden met het werk van de woningcorporatie. De huizen zijn van slechte kwaliteit en toch steken huurders eigen geld in hun woningen. Maar liefst 22% van de huurders met slechte deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds hebben geprobeerd hun huizen te verbeteren, terwijl de helft van hen ook nog klaagt bij de woningcorporatie. Huurders verdienen hiervoor het respect van Ymere.

 

Verwarming

Zoals al eerder duidelijk is geworden wonen mensen in de Van der Pekbuurt in een schimmelige, vochtige en tochtige woning. Bij de verwarming blijkt dat nog een extra kostenpost met zich mee te brengen door de verdubbeling van de energierekening die boven op de slechte isolatie 148 respondenten (81%, 47% alle respondenten), schimmel 156 respondenten (85%, 50% van de buurt) en vocht (70%, 41% van de wijk).

De slechte staat van de woningen trekt niet alleen een tol op de woningen zelf, maar ook op haar bewoners. Van de mensen die last hebben van een koud huis, heeft maar liefst 47% gezondheidsklachten, dat is 28% van de huurders in de buurt.