Key Takeaways rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

– Dit rapport gaat over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt. Het gaat hierbij om de huizen in het noordelijk deel van de wijk die gerenoveerd moeten gaan worden.

– In totaal zijn er van de grofweg 995 wooneenheden in de Van de Pekbuurt 781 bezocht, bijna 80% (78,50%). Van die huurders hebben er 285 (28,64%) een formulier al dan niet in samenwerking met andere huurders ingevuld en 29 bewoners hebben dit digitaal gedaan. Totaal meer dan 30% van de huurders zijn door de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt gehoord (31,56%).

Schimmel: 80% van de huurders in de wijk heeft last van schimmel; 92% is niet tevreden met de wijze waarop Ymere hun klachten behandelt.

Vocht: 63% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van vocht in huis. 84% is niet tevreden over de wijze waarop Ymere hun klacht heeft behandeld.

Ongedierte: 71% van de huurders in de wijk heeft last van ongedierte in hun woning; Van de 96 respondenten mensen die hebben geklaagd bij Ymere is maar één huurder tevreden over de afhandeling.

Isolatie algemeen: Zeker 71% tot 83% van de huurders in de wijk heeft last van slechte isolatie.

Isolatie specifiek: Hetzelfde aantal 71% (222 respondenten) geeft aan dat de kwaliteit van de deuren, ramen, kozijnen, vloeren of plafonds slecht zijn.

Verwarming: 58% tot 64% van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is. Iets minder dan de helft (48% tot 59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn.

Gezondheid: 38% van de huurders in de buurt geeft aan ziek te worden van de woning.

Het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

– Al decennia achterstallig onderhoud door Ymere en tevens zeer slechte renovaties. Het zogenaamde Startblok in de Hagedoornstraat in het Gele cluster moet als voorbeeld gelden voor de andere woningen in het Gele cluster en voor de andere woningen die de komende jaren in het noordelijke deel van de Van der Pekbuurt worden gerenoveerd. En wat blijkt; de staat van deze gerenoveerde woningen is erbarmelijk. Dit is geen verrassing. Huurders van door Ymere gerenoveerde woningen in het zuidelijk deel van de Van der Pekbuurt en de Gentiaanbuurt melden na enkele jaren al veel klachten die ook bij niet gerenoveerde woningen zijn geconstateerd. Beide renovaties zijn voorafgegaan door een slechte renovatie in de jaren tachtig en negentig.

Directeur Gerritsen heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat woningbouwcorporatie Ymere een ereschuld aan de Van der Pekbuurt heeft. Gezien de staat van de huizen en wijze waarop de corporatie met de renovatie omgaat is het de vraag of die ereschuld wordt ingelost. Als Ymere daadwerkelijk die ereschuld wil inlossen betekent dit dat de corporatie consequenties verbindt aan dit rapport.

– De slechte staat van de huizen moeten in ieder geval gevolgen hebben voor de huurprijzen in de Van der Pekbuurt. De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt staat een huurbevriezing zo niet verlaging voor. Bewoners moeten worden beloond voor het leven in huizen die al decennialang in slechte staat verkeren. Ymere moet worden aangesproken op het feit dat zij de renovatie in het verleden als nu slecht organiseert en uitvoert.