Schimmel, vocht en ongedierte in de Van der Pek

Slechts 6% van de huurders in de wijk heeft geen last van schimmel, vocht en ongedierte. 59% van de huurders met schimmel hebben ook last van vocht en ongedierte. 65% van de bewoners met ongedierte hebben ook last van schimmel en vocht. 73% van de huurders met vocht hebben ook last van schimmel en ongedierte. Dit betekent dat in totaal 46% van de respondenten, bijna de helft, aangeeft last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte.

56% van de bewoners met schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten (25% van de huurders in de wijk), 0% van de huurders die geen last hebben van schimmel, vocht en ongedierte hebben gezondheidsklachten. De slechte kwaliteit van de woning heeft grote invloed op het wooncomfort van de huurders. Bijna 80% van deze huurders heeft geklaagd bij Ymere, slechts 8% is tevreden over wat Ymere heeft gedaan. 38% van de huurders in de wijk hebben veel last van schimmel, vocht en ongedierte.

Schimmel, vocht en ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

 

5.1 Heeft u last van schimmel, vocht en ongedierte in uw woning?

In totaal geven 144 respondenten aan dat zij last hebben van schimmel, vocht en ongedierte. Dit betekent dat van de bijna 80% van de huurders met schimmel 59% ook last heeft van vocht en schimmel. Bij de bewoners met ongedierte is dit percentage 65% van 222 respondenten met ongedierte, 71% van de huurders in de wijk. Bij vocht is het percentage nog hoger. Van de bewoners met vocht, 63%, heeft maar liefst 73% ook last van schimmel en ongedierte. In totaal heeft 46% van de huurders in de wijk last van schimmel, vocht en ongedierte, dit is bijna de helft van de huurders van de Van der Pekbuurt. Negen bewoners in de wijk geven aan geen last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte, 6% van de huurders. Dit zijn opnieuw gigantische percentages en een duidelijke indicatie dat de woningen in zeer slechte staat verkeren. Dit vertaalt zich ook in het feit dat maar liefst 75% van de bewoners klaagt bij Ymere over schimmel, vocht of ongedierte, slechts 9 huurders zijn tevreden over de wijze waarop de woningcorporatie de klachten afhandelt, 8%.

 

5.2 Heeft u veel of weinig last van schimmel, vocht en ongedierte in uw woning en in welke kamers?

Om inzicht te krijgen in de schimmel, vocht en ongedierte problematiek is ook gekeken naar welke huurders veel last hebben. 44 respondenten geven aan veel last van beide te hebben, dat is 31% van de huurders die veel last hebben en 14% van alle huurders. Dit lijkt mee te vallen, maar als gekeken wordt naar de mensen die de problemen met schimmel, vocht en ongedierte niet hebben gespecificeerd, in totaal 74 huurders, dan valt op dat 80% van deze bewoners wel hebben geklaagd. Dit percentage is gelijk aan de respondenten met veel last waarvan 84% heeft geklaagd. Worden beide groepen samengevoegd dat heeft 38% van de huurders in de wijk veel last van schimmel, vochten ongedierte. Dit zijn zeer hoge percentages. Iets dat terug te zien is in de kamers waar de bewoners last hebben van schimmel, vocht en ongedierte.

De locatie waar de huurders de schimmel, vocht en ongedierte aantreffen is ook een indicatie van de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt. Zoals uit het overzicht blijkt hebben 67% van de bewoners die last hebben van schimmel, vocht en ongedierte hier in de badkamer last van hebben. Het feit dat 24% van alle respondenten last hebben van schimmel, vocht en ongedierte in de slaapkamer is reden voor grote zorg. Ook de percentages voor schimmel en vocht in keuken (20%) en woonkamer (17%) zijn alarmerend.

 

 5.3 Schimmel, vocht en ongedierte hebben een gedeelde oorzaak

 Bij hoofdstuk 3 schimmel en vocht is aandacht besteed aan het feit dat de renovatie in de jaren tachtig ondermaats is gebeurd. Hetzelfde lijkt zich nu te herhalen. In de eerste blokken die in de buurt zijn gerenoveerd is de fundering nog wel aangepakt, maar gaandeweg is dit niet meer gebeurd. Ditzelfde geldt voor en gedegen plan voor de buitenmuren en daken. In de Gentiaanbuurt is al duidelijk geworden dat de isolatie slechts tot het plafond is gedaan. Dit betekent dat de huizen niet volledig geïsoleerd zijn en dat is nu ook al het geval. Dit betekent simpelweg dat de huizen gaten hebben in zowel afwerking aan de bovenkant als aan de onderkant. Dit zet de deur open voor ongedierte, maar natuurlijk ook vocht en daarmee schimmel. Schimmel en vocht trekken op hun beurt weer ongedierte aan en de vicieuze cirkel van verkrotting wordt niet onderbroken, eigenlijk herhaalt zich de renovatie van jaren tachtig. Slechte renovatie zorgt dat binnen afzienbare tijd dezelfde problemen die zich nu al voordien op voordoen.

 

5.4 Heeft u gezondheidsklachten door schimmel en vocht in uw woning?

Bijna 80% van de huurders in de buurt hebben last van schimmel, daarvan heeft maar liefst 45% gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning, dat is 35% van alle bewoners. Ruim 60% (63%) van de respondenten geven aan dat zij last hebben van vocht/ vochtplekken en 51% van deze bewoners heeft gezondheidsklachten door de woning dat is 51% van de mensen met vochtproblemen en 32% van de huurders in de buurt. 71% van de huurders heeft last van ongedierte, 43% van deze huurders heeft gezondheidsproblemen die volgens hen te maken hebben met de woning, dat is 30% van alle huurders.

Van 182 respondenten die zowel last hebben van schimmel als vocht hebben 96 gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning, dat is 53% van de huurders die last hebben en 30% van alle huurders. Van de 144 huurders die last hebben van schimmel, vocht en ongedierte geven maar liefst 80 bewoners aan gezondheidsklachten te hebben, dit is 56% van de bewoners die last hebben en meer dan 25% van alle huurders. Dit zijn forse aantallen in een stad als Amsterdam.

Dat schimmel en vocht van belang zijn voor het wooncomfort wordt duidelijk uit het feit dat mensen die geen last hebben van schimmel, vocht en ongedierte, bijna geen gezondheidsklachten hebben in verband met de kwaliteit van de woning. Geen enkele huurder geeft aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, maar geen last te hebben van schimmel, vocht en ongedierte. Schimmel, vocht en ongedierte hebben grote invloed op de gezondheid van bewoners in de buurt.

 

5.5 Hebben beneden en bovenwoningen in dezelfde mate last van schimmel, vocht en ongedierte? En verschilt het per cluster?

Problemen met schimmel, vocht en ongedierte problemen zijn niet voorbehouden aan of huizen op de begane grond of op de eerste verdieping. Het verschil is niet heel groot. De woningen op de bovenverdiepingen hebben iets meer last van schimmel, vocht en ongedierte (54% versus 45%) dan woningen op de begane grond. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er iets meer huurders geïnterviewd die op de eerste verdieping wonen.  Ook met betrekking tot schimmel en vocht zijn dergelijke percentages geconstateerd (54% versus 45%).

Het probleem van schimmel, vocht en ongedierte is in de gehele wijk aanwezig. De verdeling is bijna identiek aan de grafiek van schimmel en vocht. Er zijn lichte verschillen, maar de clusters die als eerste aan de beurt zijn voor de renovatie zijn er niet erger aan toe dan woningen die als laatste op de nominatie staan om opgeknapt te worden. Een paar clusters tonen wat lagere cijfers zoals paars (als eerste aan de beurt) en lichtblauw (pas over waarschijnlijk 10 jaar). De percentages van de clusters lichtgroen en oranje zijn het hoogste, maar oranje is bijna als laatste aan de beurt en lichtgroen over een jaar of twee.

Bijlagen schimmel vocht en ongedierte hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Het volledige rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt