70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide

70% van de huurders die last hebben van schimmel of vocht hebben last van beide. Dat is bijna 60% van alle respondenten (58%) die last hebben van Schimmel en vocht.

Bijna 60% van de huurders in de Van der Pekbuurt heeft last van schimmel en vocht. Deze getallen zijn alarmerend omdat van deze 182 respondenten 51% aangeeft gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, dat is 32% van de huurders in de buurt. Maar liefst 128 van deze bewoners heeft over de situatie geklaagd, dat is 70% en slechts tien huurders zijn tevreden met het werk van Ymere, dat is 3% van alle respondenten. 45% van de huurders in de wijk heeft veel last van schimmel en vocht.

Schimmel en vocht hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

 

3.1 Heeft u last van schimmel en vocht in uw woning?

De huurders is apart gevraagd of zij last hebben van schimmel in hun woning en last hebben van vocht/ vochtplekken. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat maar liefst 70% van de mensen die aangeven last te hebben van schimmel of vocht (259 respondenten, 82% van de huurders) van beide last hebben (182 respondenten). Dit is bijna 60% van de bewoners in de Van der Pekbuurt die last hebben van schimmel en vocht in hun woning. Dit zijn hoge percentages. Van de huurders 259 huurders hebben maar liefst 184 geklaagd bij Ymere over de schimmel of het vocht, dat is 71% van de bewoners met deze klachten. Van de huurders met zowel schimmel als vocht, hebben 97 personen geklaagd, 53% van de mensen met klachten. Van deze huurders zijn slechts 2 bewoners tevreden over de afhandeling van de klacht, dat is nog geen 2% van de huurders. Van de mensen die geen schimmel hebben, heeft 31% wel last van vocht en van de huurders zonder vochtproblemen heeft 51% wel last van schimmel.

 

3.2 Heeft u veel of weinig last van schimmel en vocht in uw woning en in welke kamers?

Om inzicht te krijgen in de schimmel en vocht problematiek is ook gekeken naar welke huurders last hebben van veel schimmel of vocht in hun woning. 101 respondenten geven aan veel last te hebben van schimmel of vocht (32% van de huurders) en 31 geven aan van beide last te hebben, dat is 31% van de huurders die last hebben en 10% van alle huurders. Van de 244 huurders die de schimmel of vochtvraag niet hebben gespecificeerd in veel of weinig heeft maar liefst 157 geklaagd, 64%. Van de respondenten die zowel schimmel als vocht niet hebben gespecificeerd, 77 huurders, hebben 48 geklaagd, 62%. Dit percentage ligt iets lager dan de 74% van de bewoners die veel last hebben van zowel schimmel als vocht. Huurders die beide niet hebben gespecificeerd hebben dus ook veel last, maar vinden het moeilijk om aan te geven hoeveel last zij hebben. Worden beide groepen samengevoegd dat heeft 34% van de huurders in de wijk veel last van schimmel en vocht. Dit zijn zeer hoge percentages. Iets dat terug te zien is in de kamers waar de bewoners last hebben van schimmel en vocht.

De locatie waar de huurders de schimmel en vocht aantreffen is ook een indicatie van de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt. Zoals uit het overzicht blijkt hebben 68% van de bewoners die last hebben van schimmel en vocht hierin de badkamer last van. Het feit dat 30% van alle respondenten last hebben van schimmel en vocht in de slaapkamer is reden voor grote zorg. Ook de percentages voor schimmel en vocht in keuken (21%) en woonkamer (18%) zijn alarmerend.

 

3.3 Oorzaken van het schimmel en vocht probleem in de Van der Pekbuurt.

Er zijn bij de huizen in de Van der Pekbuurt meerdere oorzaken aan te wijzen voor de grote problemen met schimmel en vocht. Ten eerste zijn er de vele lekkages van dakkapellen, afvoer, dakgoten, regenpijpen en inslag bij ramen en deuren. Dit kan alleen maar een ding betekenen, een grote mate van achterstallig onderhoud in de buurt en een renovatie in de jaren tachtig die zeer ondermaats is geweest. Woningcorporatie Ymere laat de bewoners in de buurt dus wonen in slecht gerenoveerde woningen zonder gedegen onderhoud met als gevolg dat de meerderheid van de huurders in schimmel en vocht moeten leven.

Die slechte renovatie heeft gevolgen voor veel meer. De huizen in de buurt blijken last te hebben met opkomend vocht, poreuze muren en andere mankementen zoals ondergelopen kelders en kruipruimten. Dit is een duidelijk teken dat de renovatie in de jaren tachtig zeer slecht is uitgevoerd en geen aandacht is geweest voor een gedegen fundering van de woningen, impregneren van muren en andere voorzieningen die op eenvoudige wijze de problemen met schimmel en vocht in de buurt kunnen verhelpen en voorkomen. Voor de toekomstige renovatie is het van belang deze mankementen in de gaten te houden. Het lijkt er namelijk op dat Ymere opnieuw een zeer goedkope renovatie gaat uitvoeren, waardoor de schimmel en vocht problemen niet voorkomen worden.

 

3.4 Heeft u gezondheidsklachten door schimmel en vocht in uw woning?

Bijna 80% van de huurders in de buurt hebben last van schimmel, daarvan heeft maar liefst 45% gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning, dat is 35% van alle bewoners. Ruim 60% (63%) van de respondenten geven aan dat zij last hebben van vocht/vochtplekken en 51% van deze bewoners heeft gezondheidsklachten door de woning dat is 51% van de mensen met vochtproblemen en 32% van de huurders in de buurt. Van 182 respondenten die zowel last hebben van schimmel als vocht hebben 96 gezondheidsklachten door de kwaliteit van de woning, dat is 53% van de huurders die last hebben en 30% van alle huurders. Dit zijn forse aantallen voor een wijk in het rijke Amsterdam.

Dat schimmel en vocht van belang zijn voor het wooncomfort wordt duidelijk uit het feit dat mensen die geen last hebben van schimmel en vocht, bijna geen gezondheidsklachten hebben in verband met de kwaliteit van de woning. Vier respondenten geven aan gezondheidsklachten te hebben door de kwaliteit van de woning, maar hebben geen last van schimmel en vocht. Dit is iets meer dan 1% van alle respondenten. Schimmel en vocht hebben grote invloed op de gezondheid van bewoners in de buurt.

  

3.5 Hebben beneden en bovenwoningen in dezelfde mate last van schimmel en vocht? En verschilt het per cluster?

Bij zowel schimmel- als vocht problemen blijkt dat de verschillen tussen begane grond woningen of eerste verdieping woning en de diverse renovatieclusters minimaal is. De woningen op de bovenverdiepingen hebben iets meer last van schimmel (55% versus 44%) en vocht (52% versus 47%) dan woningen op de begane grond. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er iets meer huurders geïnterviewd die op de eerste verdieping wonen.  Logischerwijs zijn er iets meer huurders op de eerste verdieping die last hebben van schimmel en vocht dan bewoners van de begane grond (54% versus 45%).

Het probleem van schimmel en vocht is in de gehele wijk aanwezig. Er zijn lichte verschillen, maar de clusters die als eerste aan de beurt zijn voor de renovatie zijn er niet erger aan toe dan woningen die als laatste op de nominatie staan om opgeknapt te worden. Een paar clusters tonen wat lagere cijfers zoals paars (als eerste aan de beurt) en lichtblauw (pas over waarschijnlijk 10 jaar). De percentages van de clusters lichtgroen en oranje zijn het hoogste, maar oranje is bijna als laatste aan de beurt en lichtgroen over een jaar of twee.

Bijlagen schimmel vocht hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Het volledige rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt