Wonen in een huis van Ymere is wonen in een koude woning in de winter en snikheet in de zomer

58% (tot 64%) van de huurders in de wijk geeft aan dat hun huis in de winter niet warm genoeg te krijgen is; Iets minder dan de helft (48%/59%) zegt dat er in hun huis bepaalde kamers niet warm te krijgen zijn. Van de bewoners van de Van der Pekbuurt geeft 54%/71% aan dat hun energierekening in 2023 is verdubbeld.

Zoals al eerder duidelijk is geworden wonen mensen in de Van der Pekbuurt in een schimmelige, vochtige en tochtige woning. Bij de verwarming blijkt dat nog een extra kostenpost met zich mee te brengen door de verdubbeling van de energierekening die boven op de slechte isolatie 148 respondenten (81%, 47% alle respondenten), schimmel 156 respondenten (85%, 50% van de buurt) en vocht (70%, 41% van de wijk).

De slechte staat van de woningen trekt niet alleen een tol op de woningen zelf, maar ook op haar bewoners. Van de mensen die last hebben van een koud huis, heeft maar liefst 47% gezondheidsklachten, dat is 28% van de huurders in de buurt.

Verwarming hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

 

8.1 Is uw huis warm genoeg in de winter?

Een kleine sectie in de huis-aan-huis enquête is ingeruimd voor vragen over de verwarming. Bij deze sectie is niet gevraagd of huurders hebben geklaagd, omdat het nu eenmaal lastig is om vast te stellen, bij wie je moet klagen als je huis niet warm genoeg is. Bij de cv-installateur omdat de ketel niet goed werkt of woningcorporatie Ymere omdat het huis niet geïsoleerd is? Zelfs zonder die vragen is de sectie echter zeer belangrijk. Alle problemen van de bewoners in de wijk komen hier namelijk samen zoals blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Op de vraag namelijk of huurders hun huis warm genoeg krijgen in de winter zeggen 183 respondenten, 58%, dat dit niet zo is. Dat is ruim de helft van de bewoners van de Van der Pekbuurt. Samen met de groep die dit niet gespecificeerd heeft loopt dat percentage op tot 64%. Om zicht te krijgen op de achtergrond van dit hoge percentage zijn nog enkele andere vragen gesteld

Huurder 87: Ik ben bang dat ik te veel moet betalen, daarom stook ik weinig. Het huis is koud.
Huurder 30: Oudere huurder woont in woonkamer en keuken omdat de rest van het huis te koud is.
Huurder 159: Het huis is niet warm te krijgen vooral de slaapkamer van de kinderen. We hebben daar een elektrische kachel neergezet.

Huurder 35: Het huis is erg koud. De energierekening is niet verhoogd want we hebben de thermostaat heel laag staan. We wonen in vesten en dekens.

 

8.2 Zijn er kamers in uw huis niet warm te krijgen?

Een van die vragen is of er in het huis van de respondenten kamers zijn die niet warm te krijgen zijn. Dit blijkt in veel huizen het geval, 150 respondenten bevestigen dit. Dit is 48% van de huurders in de buurt. Tijdens de gesprekken blijkt dat sommige huurders bepaalde ruimten in hun huis in de winter niet gebruiken en slechts leven in een of twee ruimten om het huis warm genoeg te houden, maar ook om de energierekening betaalbaar.

Sommige respondenten hebben de vraag niet gespecificeerd (36), maar gezien de ervaring bij schimmel, vocht, ongedierte en andere ongemakken van de huurders kunnen deze respondenten gevoegd worden bij de mensen die koude kamers hebben in hun huis. Dat betekent dat 59% van de huurders een of meer kamers hebben die niet warm te stoken zijn. Dit percentage ligt in de lijn van de 58%/64% huurders die klagen over het feit dat hun huis in winter niet warm genoeg is. Beide resultaten liggen ook in de lijn met de volgende vraag over de hoogte van de energierekening.

 Huurder 14: De energierekening van deze woning is veel hoger dan de woning waar ik kortgeleden in woonde. Het is een koud huis.
Huurder 225: Het huis is koud in de winter en heet in de zomer. Energierekening is verdubbeld.
Huurder 195: Ik verwarm alleen de woonkamer in verband met de hoge kosten.
Huurder 84: De woning is moeilijk warm te krijgen. Ik heb allerlei doeken bij de deuren opgehangen.
Huurder 124: Slaapkamer van mijn kind is niet warm te krijgen.
Huurder 256: Ik woon in mijn huis met extra kleding en een jas aan.
Huurder 65: Mijn energierekening is verdubbeld terwijl de slaapkamer boven en beneden niet kan verwarmen.
Huurder 168: Ik moet de kachel altijd aan laten staan anders wordt het niet warm in huis. Radiatoren in de woonkamer doen het niet goed.
Huurder 18: Ik moet flink stoken, veel verbruik omdat het huis niet geïsoleerd is. Mijn energierekening is verdrievoudigd.
Huurder 62: Onze keuken is koud, tocht in de hal en de slaapkamer is super koud en onbruikbaar.
Huurder 173: De woning is niet warm. We moeten continu stoken en de energierekening is verdubbeld.
Huurder 40: De tweede verdieping is niet warm te krijgen. Zeker de slaapkamers niet. De energierekening is veel hoger en ik krijg geen compensatie.
Huurder 136: De woning is in de zomer super heet en in de winter heel koud.
Huurder 217: Verschillende kamers in het huis zijn niet warm te krijgen. Mijn energierekening is fors. Ik kon die niet betalen en heb een regeling moeten treffen.
Huurder 133: Huurder zegt dat ze de hele tijd moeten stoken omdat het huis niet geïsoleerd is.

 

8.3 Is uw energierekening die jaar verdubbeld?

Inzicht in de hoogte van de energierekening helpt om te begrijpen waarom zo’n hoog percentage aangeeft dat hun huis in de winter niet genoeg is te krijgen. Dit kan namelijk te maken hebben met het feit dat mensen kamers niet gebruiken, wat deels het geval is, maar in het algemeen niet zoals bij de paragraaf over koude kamers duidelijk is geworden.

Ook kan het zijn dat mensen minder zijn gaan stoken om de energierekening te drukken. Dit blijkt echter niet geval want 54% van de huurders geeft aan dat de energierekening is verdubbeld. Deels hangt dat natuurlijk samen met de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de verhoging van de gasprijs, maar dat is niet het hele verhaal want de enquête is gehouden van maart tot en met juni 2023. Dit betekent dat zelfs na de belastingverlaging en het prijsplafond ruim de helft van de bewoners in de buurt aangeeft dat hun energierekening is verdubbeld.

Wie de respondenten die deze vraag niet hebben gespecificeerd optelt bij de mensen die spreken over een verdubbeling van hun energierekening komt zelfs uit op 71%. Dit lijkt niet onaannemelijk gezien de slechte isolatie en de erbarmelijke staat van de huizen in de buurt. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit percentage in het komende jaar nog toenemen, omdat mensen met een vast contract vrezen voor een verhoging van hun energierekening als het contract afloopt.

Overheidsmaatregelen om de zwaarste klappen van consumenten op de energiemarkt op te vangen lijken aan veel huurders in de buurt voorbij te gaan. Bewoners geven aan dat ze net te veel verdienen als gewezen wordt op mogelijkheden om steun te vragen bij de gemeente Amsterdam.

Uiteindelijk worden huurders dus vreselijk benadeeld door het achterstallige onderhoud van de woningen van Ymere, de zeer slechte staat waarin de huizen verkeren, het ontbreken van enige isolatie, waardoor zij bij het verwarmen van hun huis de hoofdprijs vertalen. Niet de hoofdprijs voor comfortabel wonen, maar voor een lege betaalrekening die opgaat aan huur voor een slecht woning en energie die niet het huis, maar de buitenlucht verwarmd. Dat dit doorwerkt in de verdere verslechtering van de woning ligt natuurlijk voor de hand.

Nog een kleine kanttekening bij de cijfers. Deze zullen nog hoger uitpakken als meer de tijd wordt genomen om huurders extra te bevragen. Praten over wat zij betalen is niet eenvoudig, sommige bewoners waren erg openhartig, anderen erg terughoudend. Trots speelt daar ook een rol. Zaken als had ik maar een vast contract zullen daarbij ook spelen. De cijfers zijn dus een indicatie die al ernstig genoeg is.

 

8.4 U heeft last van een koud huis, heeft u ook last van schimmel, vocht en kieren (slechte isolatie)?

De slechte staat van de huizen in de Van der Pekbuurt werkt in alles door. Uiteindelijk dus ook in de warming van huizen. Die verwarming is natuurlijk gekoppeld aan de kieren (slechte isolatie) maar heeft gevolgen voor de schimmel in de woningen en de vochtproblemen. Ymere wimpelt klachten over schimmel vaak af en stelt dat huurders niet genoeg ventileren, te veel koken, douchen, slapen, oftewel leven in de woningen. Het probleem is echter dat de huizen niet geïsoleerd zijn, zelfs als je niet ventileert wonen huurders in de buurt in een tochtig huis. Van de bewoners die zeggen dat hun huis niet warm genoeg is te krijgen, klaagt 81% over kieren/slechte isolatie van hun woning, dit zijn 148 respondenten, 47% van de wijk.

En dit blijkt het geval, want maar liefst 71% van de bewoners in de buurt klaagt over het feit dat ze in een niet geïsoleerd huis wonen en 58% zegt dat hun huis niet is te verwarmen. Het is dan ook logisch dat de oorzaak van de schimmel niet voornamelijk te maken heeft met ventilatie, maar inherent is aan de slechte staat van de woningen, onder andere slechte fundering en poreuze/vochtige muren. Dit wordt bevestigd door de 156 respondenten die aangeven last te hebben van een koud huis en tevens schimmel, dit is 50% van renovatiewoningen in de buurt. Het beeld bij vocht is niet anders. Mensen die hun huis niet warm kunnen krijgen, wonen ook in een vochtig huis (70% van de respondenten). Het gaat hier om 41% van de huurders in de buurt.

 

8.5 U heeft last van een koud huis, heeft u gezondheidsklachten waarvan u denkt dat die komen door de kwaliteit van uw huis?

De cijfers zijn sprekend. Van de respondenten hebben 80% last van schimmel en 45% van deze huurders hebben gezondheidsklachten, dit is 35% van de bewoners in de buurt. De cijfers over vocht zijn iets lager, maar niet veel beter. Van de huurders heeft 63% last van vocht en van hem heeft 51% gezondheidsklachten, 32% van het totaal. Van de mensen met een slecht geïsoleerd huis, 71% van de huurders, heeft maar liefst 44% gezondheidsklachten, dit is 31% van de buurt.

Bij dergelijke cijfers verbaast het niet dat mensen die klagen over een het feit dat zij hun woning niet kunnen verwarmen ook veel gezondheidsklachten laten zien. Maar liefst 47% van deze huurders klaagt over het effect van de kwaliteit van de woning op hun gezondheid, dat is 28% van de bewoners in de buurt.

Ter vergelijking wordt meteen duidelijk dat mensen die in een warm huis woning minder gezondheidsklachten hebben, slecht 28 van de respondenten, dat is 25% van de mensen die aangeven niet in een koud huis te wonen. Dit is 9% van de huurders in de buurt, een groot verschil met de mensen die in een koud wonen en gezondheidsklachten rapporteren.

Bijlagen verwarming hoofdstuk uit het rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt

Het volledige rapport kwaliteit van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Ymere in het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt