Belangen organisaties

Het BC werkt samen met andere organisaties zoals Amsterdam Steunpunt Wonen, Huurders organisatie Amsterdam(HA), SBO, Platform Huurders Organisaties Amsterdam Noord(PHOAN), Wijk Steunpunt Wonen(WSW), Stop Afbraak Sociale Huisvesting(SASH)

HA Huurdersvereniging Amsterdam zet zich in voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen, voor invloed van bewoners op het beleid van gemeente en verhuurders en voor inspraak van bewoners bij nieuwbouw en renovatie.

SASH Stop Afbraak Sociale Huisvesting doel is om met zoveel mogelijk bewoners en bewonersgroepen uit Amsterdam samen te werken, de strijd aan te gaan tegen de afbraak van de sociale huisvesting.

PHOAN Platform Huurders Organisaties Amsterdam Noord is een samenwerkingsverband van zeer diverse huurdersorganisaties in Amsterdam Noord. Het doel van dit platform is kennis en ervaring uitwisselen en om het beleid van het stadsdeel te beïnvloeden.

WSW Wijksteunpunt Wonen hier kunnen huurders van het stadsdeel Amsterdam-Noord terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen. Het WSWonen is een samenwerkingsverband van het Huurteam Noord, de woonspreekuren en de wijkcentra.

SBO stimuleert het oprichten van bewonerscommissies en ondersteunt hen bij het overleg

IBWN Het Initiatief voor Betaalbaar Wonen – Amsterdam Noordis een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit heel Amsterdam Noord.

ASW Het Amsterdams Steunpunt Wonen adviseert bewoners en bewonersgroepen over wonen en leefbaarheid.
Het ASW streeft ernaar bewoners zodanig te ondersteunen dat ze zelf kunnen opkomen voor hun belangen en gebruik kunnen maken van hun rechten.

bewoners aan het stuur Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig, gezellig en groen is. Nu kunt u daar als bewoner aan bijdragen. In de Dapperbuurt, Reimerswaal en Venserpolder voert Huurdersvereniging Amsterdam (HA) in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) de regie over het project BEWONERS AAN HET STUUR.