Bewoners Comite

Bewonersvereniging
Het comité zoekt naar mogelijkheden om de stem van bewoners meer invloed te geven in het overleg met Ymere. Sinds kort is er een nieuwe overlegwet waarin rechten vastgelegd zijn voor bewoners als zij zich organiseren in een vereniging. Het bewonerscomité wil zich daarom omvormen tot een bewonersvereniging. Als vereniging hebben bewoners meer rechten en invloed bij de onderhandelingen met Ymere over de renovatieplannen. Alle bewoners in de Van der Pekbuurt kunnen hier lid van worden en hebben dan zeggenschap in de vereniging.

Geschiedenis
Het comité is in 2005 ontstaan uit bezorgde betrokken bewoners die op de avond in Ons Huis waren over de renovatieplannen van Ymere. Het comité heeft toen een enquête gehouden onder alle bewoners in de Van der Pekbuurt en 430 ingevulde enquêtes opgehaald. Hieruit bleek dat 73 % van de bewoners in de huidige woning wilde blijven wonen.

Volgens de plannen van Ymere zou echter iedereen moeten verhuizen omdat Ymere bloksgewijs wilde renoveren. Bewoners konden niet terugkeren naar de huidige woning na renovatie, wel naar een andere woning in de buurt. De huur van een gerenoveerde woning zou veel hoger zijn. Uit het woonwensenonderzoek van Ymere in 2006 in de Van der Pekbuurt kwam dat 75% van de bewoners tegen deze renovatieplannen was en in de huidige woning wil blijven wonen. Een deel van hen wilde dat achterstallig onderhoud gedaan werd of comfortverbeteringen met een beperkte huurverhoging.

Ymere heeft toegegeven dat er geen draagvlak was voor haar gedwongen bloksgewijze renovatie en heeft een deel van de buurt als onderzoeksgebied aangewezen. In plaats van bloksgewijs gedwongen te renoveren, zou Ymere eind 2008 beginnen met het pandsgewijs renoveren van panden die leeg zouden komen in het onderzoeksgebied.

sociaalplan 2007
In het sociaal plan van 2007 is vastgelegd dat verhuizen op vrijwillige basis gebeurt en dat na afloop van het onderzoek gekeken zou worden hoe Ymere verder zou gaan in de rest van de buurt.
Bewoners konden in dit plan niet terugkeren naar hun huidige woning, wel naar een andere gerenoveerde woning in de buurt. Maar bewoners werden tenminste niet gedwongen om te verhuizen en een veel hogere huur te betalen, want verhuizen was vrijwillig.