Huurders zaken

Wie kent de wet uit zijn hoofd? Hoe moet je weten waar je recht op hebt en waarop niet? Hieronder een aantal links naar belangrijke regels en afspraken.

Hoeveel is de verhuiskosten vergoeding? Verhuist u op of na 1 maart 2010, dan is de minimumvergoeding € 5.327 Geen dubbele vergoeding verhuiskosten bij wisselwoning Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?


Wie kent de wet uit zijn hoofd? Hoe moet je weten waar je recht op hebt en waarop niet? Hieronder een aantal links naar belangrijke regels en afspraken.

Hoeveel is de verhuiskosten vergoeding? Verhuist u op of na 1 maart 2010, dan is de minimumvergoeding € 5.327 Geen dubbele vergoeding verhuiskosten bij wisselwoning Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Verhuist u tijdelijk naar een wisselwoning en is in het contract duidelijk aangegeven dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte, dan is de verhuurder alleen verplicht om één keer een vergoeding voor de verhuiskosten te betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.

Het woonwaarderings stelsel uitleg over de punten telling van de woning

De wet op de huurtoeslag