Sociaal plan

Voor de originele versie van het Sociaalplan voorbeeldproject Van der Pekbuurt zie bijlage onder aan dit artikel

In 2006 is in opdracht van Ymere door bureau Laagland Advies een woonwensen onderzoek uitgevoerd in de Van der Pekbuurt. Hieruit bleek dat er geen draagvlak is voor de gedwongen bloksgewijze renovatie die Ymere wilde. Daarom heeft Ymere haar plan bijgesteld en in het sociaal plan in 2007 o.a. het volgende vastgelegd:

1 Voor de Van der Pekbuurt is een onderzoeksgebied aangewezen, waarbinnen we een voorbeeldproject gaan realiseren.


Voor de originele versie van het Sociaalplan voorbeeldproject Van der Pekbuurt zie bijlage onder aan dit artikel

In 2006 is in opdracht van Ymere door bureau Laagland Advies een woonwensen onderzoek uitgevoerd in de Van der Pekbuurt. Hieruit bleek dat er geen draagvlak is voor de gedwongen bloksgewijze renovatie die Ymere wilde. Daarom heeft Ymere haar plan bijgesteld en in het sociaal plan in 2007 o.a. het volgende vastgelegd:

1 Voor de Van der Pekbuurt is een onderzoeksgebied aangewezen, waarbinnen we een voorbeeldproject gaan realiseren.

2 De verhuizing van bewoners binnen dit onderzoeksgebeid is vrijwillig.

3 Alleen panden waarvan de bewoners van de benedenwoning en van de bovenwoning wensen te verhuizen, kunnen worden opgenomen in het voorbeeldproject. Omdat niet alle bewoners meedoen, zal het voorbeeldproject bestaan uit een aantal panden verspreid in het onderzoeksgebied.

4 Op basis van het resultaat van dit voorbeeldproject besluiten we of deze aanpak een vervolg krijgt in de buurt. Er wordt dan gekeken of bewoners en Ymere tevreden zijn over de aanpak en de gerenoveerde woningen.Uitgangspunt blijft de basis van vrijwilligheid.

5 Renovatie is het grondig verbeteren van de woning, zodat ze weer voor minimaal 25 jaar geschikt zijn voor comfortabele bewoning.

6 De daadwerkelijke start van de herhuisvesting is de peildatum. Vanaf de peildatum heeft u de stadsvernieuwingsstatus. Deze duurt circa anderhalf jaar, gerekend vanaf het moment van de peildatum. Gedurende deze tijd kunt u met voorrang zoeken naar vervangende woonruimte.

7 Definitieve huurprijzen kunnen pas worden gegeven op het moment dat we zeker weten hoe de renovatie er precies uit gaat zien. Voor gerenoveerde huurwoningen gelden de volgende huurindicaties:
a.benedenwoning ca. 400,- tot 491,- afhankelijk van oppervlakte
b.Bovenwoning ca. 491,- tot 526,- afhankelijk van oppervlakte
c.Samenvoeging ca. 621,- afhankelijk van oppervlakte