tekst voor buurtkrant

Beste buurtbewoners,

Als bewonerscomité Van der Pek zijn wij heel blij dat Ymere de renovatie op vrijwillige basis uitvoert. De peildatum is inmiddels ingegaan per 1 oktober. Vanaf die datum kunnen in het onderzoeksgebied bewoners die dat willen met een stadsvernieuwingsurgentie verhuizen naar elders. De oorspronkelijke planning hiervoor was maanden eerder, maar is uitgelopen omdat Ymere meer tijd nodig had voor onderzoek over de oorzaak van vochtproblemen en hoe deze op te lossen.

“tekst voor buurtkrant” verder lezen

info avond van het bewonerscomite

info-avond van het bewonerscomité op 20 december om 19.30 uur in de Wijkveiligheidspost op de Van der Pekstraat 51.

Ymere geeft tijdens de huisbezoeken informatie die niet klopt en
zet bewoners onder druk om hun handtekening te zetten om te verhuizen.

Dit blijkt uit reacties van bewoners op de info-avond op 29 november en uit de brief die Ymere door de OGA aan bewoners laat sturen.

“info avond van het bewonerscomite” verder lezen

1 dec 2006 foute brief van de gemeente

Belangrijke informatie voor bewoners van de Van der Pekbuurt!

Foute brief van de gemeente
op 1 december 2006

Pas geleden, op 1 december 2006, is een brief van de gemeente (OGA*) aan U gestuurd. De informatie die hierin staat klopt niet.
In deze brief had moeten staan:
1. verhuizen en renovatie gebeurt alleen op vrijwillige basis.
2. bewoners hebben daarom de vrije keus om wel of niet mee te werken
met het onderzoek.

“1 dec 2006 foute brief van de gemeente” verder lezen

Amsterdamse arbeidersbuurt van de sloop gered

Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered
(Dit artikel komt van de website van de SP)

18-06-2006 • De bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord hebben hun strijd tegen woningcorporatie Ymere gewonnen. De oude arbeiderswoningen in deze karakteristieke buurt worden niet gesloopt. Bovendien zullen de huizen alleen met instemming van de bewoners gerenoveerd worden.
Van der Pekbuurt

“Amsterdamse arbeidersbuurt van de sloop gered” verder lezen

verzoek om bouwtechnische onderzoeken

L.S.

Dank voor het toezenden van de agenda voor het overleg van Ymere met Bewonerscomité Van der Pek op 18 juni 2009.
Om ons terdege voor te kunnen bereiden op dit overleg hebben wij behoefte aan inzage in de bouwkundige onderzoeken op welke Ymere haar aanpak van de renovatie baseert. Wij herhalen daarom met klem ons verzoek (zie onze brief van 12 mei 2009) om ons zo snel mogelijk de bouwkundige onderzoeken te doen toekomen, die gedaan zijn in opdracht van Ymere in de leeggekomen woningen.
“verzoek om bouwtechnische onderzoeken” verder lezen

vervolg aanpak Van der Pekbuurt

Van der Pekbuurt
Vervolgaanpak van der Pekbuurt
t.b.v. overleg met bewonerscomité op 22 mei 2006
datum: 10 mei 2006
van: Piet Breebaart, Ymere

Bewonersonderzoek
Uit het onderzoek van Laagland Advies blijkt dat er weinig draagvlak bestaat voor bloksgewijze renovatie zoals Ymere die voorstaat. Met name het verplichte karakter van renovatie en gedwongen herhuisvesting van bewoners wordt door een meerderheid van ondervraagden afgewezen.

Pandsgewijze aanpak
“vervolg aanpak Van der Pekbuurt” verder lezen

nieuwsbrief ASW 70% regeling

nieuws april 2006
Stedelijke Vernieuwing & All-In Wonen

Dit is een digitale nieuwsbrief van het ASW werkteam Stedelijke Vernieuwing en All-In Wonen. De nieuwsbrief is opgezet voor medewerkers van organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers, die op velerlei wijzen betrokken zijn bij het ondersteunen van bewoners in stedelijke vernieuwingsprocessen. Er is behoefte aan een vraagbaak en informatie-uitwisseling van bewonersondersteuners en daarbij zou deze digitale nieuwsbrief van dienst kunnen zijn.
U kunt zich met het formulier in de linkerkolom op deze nieuwsbrief abonneren.

“nieuwsbrief ASW 70% regeling” verder lezen

7 febr 2006 brandbrief aan de buurt

Als u straks niet gedwongen wilt worden om te verhuizen, moet u dat nú laten weten.

Bewonerscomité Van der Pek
Bewonerscomité Van der Pek bestaat uit 7 actieve buurtbewoners.
Sinds een paar maanden zijn wij in onderhandeling met Ymere omdat Ymere de Van der Pekbuurt ingrijpend wil renoveren. We komen
daarbij op voor de belangen van de bewoners. Ons standpunt is:
achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd, en renovatie gebeurt alléén op vrijwillige basis.
Bureau Dimensis doet voor Ymere de komende weken telefonisch onderzoek in de buurt om te kijken
“7 febr 2006 brandbrief aan de buurt” verder lezen

11 mei 2004 Smart Agency bewonersonderzoek

Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte aanwezigen, geacht Dagelijks Bestuur, geachte deelraadleden,

Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Ik zou een aantal dingen willen zeggen en wil dat daarom doen d.m.v. deze brief.

1. Ik wil er wederom op aandringen dat de eventuele verbeterde woningen in de Gentiaanbuurt betaalbaar blijven voor de huidige bewoners. En dat de huidige bewoners doorslaggevende invloed hebben op deze plannen en de keuzes die daarin gemaakt worden, met financiële consequenties voor de huidige bewoners.
“11 mei 2004 Smart Agency bewonersonderzoek” verder lezen