7 dec 2009 tekst bewonerscomite

Amsterdam, 7 december 2009

Beste buurtbewoners en alle aanwezigen,

Ik ben lid van bewonerscomité Van der Pek. Ik ben een bewoner en ik probeer mijn gevoelens te verwoorden, omdat ik merk dat er veel spanning en onduidelijkheid is tussen iedereen. Ik wil graag mijn verhaal vertellen. Ik heb het opgeschreven omdat ik anders bang ben dat ik dingen vergeet. Straks kunt u dingen vragen.


Amsterdam, 7 december 2009

Beste buurtbewoners en alle aanwezigen,

Ik ben lid van bewonerscomité Van der Pek. Ik ben een bewoner en ik probeer mijn gevoelens te verwoorden, omdat ik merk dat er veel spanning en onduidelijkheid is tussen iedereen. Ik wil graag mijn verhaal vertellen. Ik heb het opgeschreven omdat ik anders bang ben dat ik dingen vergeet. Straks kunt u dingen vragen.

Wij zijn boos omdat wij het gevoel hebben, dat we vanaf het begin aan het lijntje gehouden zijn. Als bewoners hebben we 4 jaar lang heel hard gewerkt om een goed sociaal plan voor elkaar te krijgen. Dat was er: Wie niet weg wilde, kon blijven wonen in z’n huis. De huizen die leeg kwamen in het onderzoeksgebied, zouden worden gerenoveerd.

Maar Ymere heeft zonder ons in te lichten nieuwe onderzoeken laten doen en nieuwe mensen aangesteld, en de gemaakte afspraken zijn van tafel geveegd.

Als wij bewoners ons nu niet gaan organiseren en deskundigheid in huis halen, dan kunnen we over 3 jaar, als deze plannen worden uitgevoerd, met onze handen in het haar zeggen: als we dat geweten hadden! Hadden we toen maar actie ondernomen. Want als deze plannen doorgaan, moeten wij, de bewoners van de Van der Pekbuurt, allemaal gedwongen onze huizen verlaten. En we kunnen niet terugkeren in onze eigen woning. Wel naar een andere gerenoveerde woning in de buurt, maar de huur daarvan is honderden euro’s hoger. Kunnen wij bewoners dat betalen?

Wij bewoners willen blijven wonen in ons huis. Wij willen dat achterstallig onderhoud gedaan wordt. En als we renovatie willen, dan moet dat maatwerk zijn. Wij willen terug kunnen keren in onze eigen woning. En daarvoor willen wij niet honderden euro’s meer huur moeten betalen. Wij willen een beperkte huurverhoging. Want wat Ymere wil verbeteren, is voor een groot deel gewoon achterstallig onderhoud.

Maar u, Ymere en het stadsdeel, luistert niet naar wat wij bewoners in de Van der Pekbuurt willen. Het lijkt wel of het stadsdeel meer in overleg is met Ymere dan met haar eigen burgers. Wij weten niet welke afspraken er gemaakt zijn en waarom. En wat de visie daarachter is. Wij weten niet welke contracten er getekend zijn, en welke verplichtingen daaraan vast zitten. Wat is het doel, wat schieten wij bewoners in de Van der Pekbuurt hiermee op, als wij allemaal moeten verhuizen?

Daarom zijn wij hier. Daarom willen wij een vereniging oprichten. Want wij willen inspraak in wat er met ons huis gebeurt. In deze vereniging willen wij samen met alle leden duidelijk beschrijven, hoe wij, bewoners in de Van der Pekbuurt in de toekomst hier willen wonen. Verder zouden wij graag, samen met alle politieke partijen en bewoners, willen praten over de verdere toekomst en bestemming van de Van der Pekbuurt. Want de huidige plannen geven veel onduidelijkheid.

Dat komt door de brieven die Ymere aan bewoners stuurt. Deze zijn onduidelijk en niet volledig. Veel mensen begrijpen daardoor niet wat de plannen inhouden. Er wordt veel gekletst maar naar wie moet je luisteren. Wie is verantwoordelijk voor dit hele gebeuren? Wie bekommert zich om de oud bewoners? Hoe lang gaat dit duren? Wat zijn de gevolgen? Wie betaalt dit allemaal? Wat gebeurt er en hoe gaat terugkeer na renovatie, als dit plan wordt uitgevoerd? Hoe hoog wordt de huur?

Onze aanwezigheid hier, samen met Ymere kan valse verwachtingen wekken. Alsof het allemaal zo goed gaat. Als mensen dat denken, dan lijkt het alsof alles goed komt, maar zo is het helemaal niet. Door Ymere wordt de suggestie gewekt dat wij hier allemaal bij winnen, maar uiteindelijk vaart alleen Ymere er wel bij. Ymere kan straks grotere woningen bouwen en meer huur gaan vragen. Onder het mom dat ze het voor ons doet, maar wij wonen hier straks niet meer, als deze plannen doorgaan.

Wat doet Ymere met achterstallig onderhoud? Het lijkt vooral te gaan om geld, dat Ymere wil verdienen. Voert Ymere deze verbouwing op om de leefbaarheid te vergroten? Zoja, heeft dat te maken met de Vogelaar subsidies? Wie bepaalt dat? Uit onderzoek blijkt dat driekwart van ons bewoners, in de huidige woning wil blijven wonen. Deze plannen zijn daarom niet de wens van de buurt. Als dit een Vogelaar project is, moet je dit project dan wel doorzetten, of gaat het alleen om het geld, en de status van de deelraad? Wij bewoners willen gewoon achterstallig onderhoud wegwerken tot hedendaags comfort.

Daarom gaan wij ons verenigen. Lieve mensen, bewoners van de Van der Pekbuurt, word lid van deze vereniging. Als u geïnteresseerd bent of deskundig, wilt u misschien wel een bestuursfunctie vervullen. Wij bewoners van het comité merken, dat wij, ondanks ons enthousiasme hiervoor, meer kundigheid en handen nodig hebben. We moeten ons nú met de hele buurt verenigen. Anders worden we onder de voet gelopen. We bereiden een website voor: www.vdPekbuurt.nl De site gaat 11 februari 2010 online. Rond de opening van de website organiseren we een bewonersbijeenkomst. Schrijf u in op de lijst bij de bewoners van het comité!

Bedankt voor uw aandacht.

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt, in oprichting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *