30 aug brief naar Stadsdeel bestuurders

Amsterdam 30 augustus 2010.

Aan stadsdeel bestuurders Diepeveen, Paquay en wijkconsulent Aslan,

Huurdersvereniging “van der Pekbuurt” in Amsterdam – Noord heeft jullie hulp nodig!
Onze buurt werd een tiental jaar geleden al gezien door de woningcorporaties als een wellicht winstgevend experiment in projectontwikkeling. De centrale stad dijt uit en de overstap naar ruimte aan “de overkant” is gezien op zijn charme. Daarmee zijn allerlei belangen gediend maar niet die van de huurders noch onze stedelijke en nationale huurwoningvoorraad.

Amsterdam 30 augustus 2010.

Aan stadsdeel bestuurders Diepeveen, Paquay en wijkconsulent Aslan,

Huurdersvereniging “van der Pekbuurt” in Amsterdam – Noord heeft jullie hulp nodig!
Onze buurt werd een tiental jaar geleden al gezien door de woningcorporaties als een wellicht winstgevend experiment in projectontwikkeling. De centrale stad dijt uit en de overstap naar ruimte aan “de overkant” is gezien op zijn charme. Daarmee zijn allerlei belangen gediend maar niet die van de huurders noch onze stedelijke en nationale huurwoningvoorraad.
Onze woningen zijn in de basis niet slecht en zijn ze juist heel geschikt om te behouden in de huidige woningvoorraad na een goede, doordachte grondige verbouwing en waar mogelijk herindeling of samenvoeging. (plan Anke Colijn 1998 zie onze website)
De huidige woningcorporatie Ymere trekt met haar bestuursapparaat alle tactieken uit de kast om hun eigen opzet te verwezenlijken; Van de huidige 1500 huurwoningen met een huur tussen € 250 en € 500 zullen er binnen tien jaar nog maar een paar honderd overblijven. Het merendeel zal in visie van de coöperatie door middel van sloop en (repro) nieuwbouw wanneer de economie weer aantrekt “vermarkt” kunnen gaan worden. Komende tijd wordt door hen uitgetrokken het project bouwrijp te maken.
Onze buurtstructuur zal op deze wijze worden opgedoekt!
Het is duidelijk dat de bewoners daarvan niet van zullen profiteren en tot op heden stuurt Ymere erop aan om de huidige huurcontracten te laten ontbinden. Ook de stedelijke structuur zal er niet door niet verbeteren. Het recente cultuur- en historisch onderzoek roemt de sociale visie waarmee de buurt gebouwd is en waarin de bewoners met tevredenheid wonen. Ruim 70 procent van de bewoners, wil graag terug naar hun verbeterde woning.

U, als politicus onderlegt, bent slim en geoefend genoeg om te weten hoe de corporatie(s) een dergelijk project goed naar hun gewenste uitkomsten kunnen realiseren.
Beslismomenten weet men handig te faseren, bouwkundige en financiële onderbouwingen worden als gewenst opgesteld en met oneigenlijke argumenten weet men zó te sturen dat uiteindelijk de huidige bewoners er met wet en daad worden uitgewerkt.

We maken dit verzoek niet al te lang omdat we weten dat jullie tijd kostbaar is en dit soort scenario’s jullie al bekend zijn. Op de website www.vdpekbuurt.nl is een platvorm geopend waar alles nog eens netjes en uitgebreid te vinden zal zijn. Het concrete verzoek aan jullie is;

Spreekt u onomwonden uit tegen sloop! Geef ons de steun en handvatten hoe de plannen van Ymere alsnog om te buigen zijn in een doordachte, sociale even zo nodige woningverbetering voor de bestaande en toekomstige bewoners.

Dat is waar onze wijk en hun bewoners wat aan hebben. De tijd van niet reageren werkt in het voordeel van Ymere en verbreekt de sociale samenhang. In de leeggekomen panden worden nu alleen nog studenten gehuisvest waardoor de panden en straten die het betreft nog sneller verloederen tot een “sloop”gerechtvaardigd (b)lijkt. Het moment van uitvoering laat nog lang op zich wachten. De huidige instrumentaria zijn voor de gewone bewoners niet toereikend. De inspraak – en informatieplichten van de corporaties zijn leeg en loos. Die lege verplichting ervaren de bewoners alleen maar als een stoplap om de opkomende woede en ergernis af te leiden.
Met een vriendelijke groet en in de verwachting op een samenwerking met;
Huurders vereniging “van der Pekbuurt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *