22 sept voorlichtings avond over de renovatie plannen

Deze uitnodiging is aan alle bewoners van het voorbeeld gebied door de bus gedaan. Zowel vaste als tijdelijke bewoners

Huurdersvereniging van der Pekbuurt nodigt u uit voor een voorlichtingsavond over de renovatie plannen. De avond is bedoeld voor alle bewoners uit het “proefgebied”. Tot op heden wil Ymere u nog geen terugkeer in uw woning garanderen. Op de avond willen wij u verslag doen van de vijf besprekingen die de Huurdersvereniging voerde met Ymere en u voorlichten over uw rechten.

De avond zal worden gehouden op:
Woensdagavond 22 september in Buurthuis Ons Huis.
(Op de hoek van de Papaverweg en Wingerdweg tegenover de videotheek). Binnenlopen en koffie om half 8 (dus 19:30) een kwartier later begint de voorlichtingsavond.


Deze uitnodiging is aan alle bewoners van het voorbeeld gebied door de bus gedaan. Zowel vaste als tijdelijke bewoners

Huurdersvereniging van der Pekbuurt nodigt u uit voor een voorlichtingsavond over de renovatie plannen. De avond is bedoeld voor alle bewoners uit het “proefgebied”. Tot op heden wil Ymere u nog geen terugkeer in uw woning garanderen. Op de avond willen wij u verslag doen van de vijf besprekingen die de Huurdersvereniging voerde met Ymere en u voorlichten over uw rechten.

De avond zal worden gehouden op:
Woensdagavond 22 september in Buurthuis Ons Huis.
(Op de hoek van de Papaverweg en Wingerdweg tegenover de videotheek). Binnenlopen en koffie om half 8 (dus 19:30) een kwartier later begint de voorlichtingsavond.

Aanwezig zullen zijn:
Leden van de huurdersvereniging. (o.a. Isabel Nielen, Bea van der Berg, Bert Mussig). Leden van Wijksteunpunt Noord (o.a. Piet Priems). Vertegenwoordiging van Amsterdams steunpunt wonen (0.a Bert Meinster). Advocaat Jurjen Tuinman die zich heeft gespecialiseerd in woonrecht en woonrecht kwesties.

De avond zal worden begonnen:
Met een mondeling verslag van de vijf gevoerde bijeenkomsten sinds januari 2010 met een project vertegenwoordiging van Ymere en andere activiteiten.

Daarna zullen de verschillende organisaties zich voorstellen en uitleg geven over de gebruikelijke en/of stedelijke afgesproken procedures rond de voorgenomen renovatieplannen van Ymere.

Hierna zal advocaat Jurjen Tuinman zich voorstellen en aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen. Specifieke vragen van bewoners zullen genoteerd worden en wanneer nodig individueel beantwoord of nagezocht. Wanneer u nu al vragen rond uw contract of situatie wilt stellen kunt u vooruitlopend de vraag al stellen via email adres info@vdpekbuurt.nl of een briefje op adres: Sleutelbloemstraat 310 – 1h.

We hopen op een flinke opkomst, vraag ook uw buren te komen vaste of tijdelijke huurders iedereen is welkom.

Huurdersvereniging van der Pekbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *