6 sept brief naar Stadsdeel commissies

Deze brief is op 6 sept gestuurd als raadsadres maar bleek niet te voldoen aan de eisen van een raadsadres en is doorgestuurd naar alle leden van de twee commissies; ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Raadsadres.
Aan:
De leden van de commissies ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving van stadsdeel Amsterdam Noord.

6 september 2010
L.S.
Wij schrijven u deze brief ter kennismaking met de Huurders vereniging Van der Pekbuurt en om onze zorgen met u te delen over de handelwijze van Ymere, dat aanstuurt op sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt.


Deze brief is op 6 sept gestuurd als raadsadres maar bleek niet te voldoen aan de eisen van een raadsadres en is doorgestuurd naar alle leden van de twee commissies; ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Raadsadres.
Aan:
De leden van de commissies ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving van stadsdeel Amsterdam Noord.

6 september 2010
L.S.
Wij schrijven u deze brief ter kennismaking met de Huurders vereniging Van der Pekbuurt en om onze zorgen met u te delen over de handelwijze van Ymere, dat aanstuurt op sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt.

Daarmee willen wij u gelijk uitnodigen voor onze informatiebijeenkomst op woensdag 22 september in buurthuis ‘Ons Huis’ op de hoek Papaverweg en Wingerdweg. Tevens zouden wij graag een contactpersoon uit uw commissie verwelkomen, die ons tijdig op de hoogte brengt, wanneer er een onderwerp op de agenda staat dat van belang is voor de Van der Pekbuurt.

Huurders vereniging Van der Pekbuurt:
In 2005 is bewonerscomité Van der Pek opgericht om de belangen van bewoners te behartigen bij de renovatieplannen van Ymere. Na jaren onderhandelen lag er in 2007 een sociaal plan, waarin stond dat verhuizen op vrijwillige basis was en renovatie pandsgewijs gebeurde. In 2009 heeft Ymere gesteld dat de gemaakte afspraken niet haalbaar zijn. Het bewonerscomité heeft zich toen omgevormd tot huurders vereniging en zet zich ervoor in dat de wensen van bewoners worden vormgegeven in de plannen. Meer informatie vindt u op onze website: www.vdpekbuurt.nl
Ter informatie vindt u op de wbsite 2 brieven, die destijds door ons gestuurd zijn aan o.a. wethouder Kees Diepeveen, i.v.m. het afgeven van de SVU’s en het verlengen daarvan.

Mogelijke sloop/nieuwbouw:
Uit fundering onderzoek van Ymere op twee locaties in de zogenoemde “proefblokken” blijkt dat de palen tenminste 25 jaar mee kunnen. Renovatie voor 25 jaar was de doelstelling in het sociaal plan uit 2007. Maar Ymere zegt nu dat zij 1 van de 2 leeggekomen blokken wil slopen om de mogelijkheid van reprobouw te onderzoeken. Tevens hamert Ymere erop, dat de fundering in het onderzoeksgebied (dit bestaat uit 367 woningen) zo slecht is, dat deze vervangen moet worden om de nieuwe gewenste afschrijvingstermijn van 50 jaar te halen. Daarbij noemt zij sloop/nieuwbouw als serieuze overweging. Dit baart ons grote zorgen.

Positie van tijdelijke huurders creëert onrust:
Sommige nieuwe tijdelijke huurders krijgen een huurcontract van een jaar, anderen van een half jaar, het is onduidelijk waarom. Bij sommige tijdelijke huurders is de staat van de woning slecht, toch betalen zij een hoge huur. Van een aantal tijdelijke huurders is de periode verlopen. Zij krijgen per maand huurverlenging met een opzegtermijn van 2 weken.

Studenten en hoge subsidies.
Het blijkt dat Ymere alleen nog studenten als tijdelijke huurders plaatst, en hen de maximale huur vraagt. De student krijgt huurtoeslag en Ymere strijkt de subsidie op. Wij vinden dit onwenselijk en oneigenlijk gebruik van belastinggeld. Bovendien is destijds toegezegd dat Ymere de gehorige woningen niet zal verhuren aan studenten, om geluidsoverlast voor de zittende huurders te voorkomen. Door dit alles ontstaat onrust en verslechtert de leefbaarheid in de buurt.

Doelstelling van corporaties was sociale huur:
Bewoners in de buurt hebben het gevoel dat er steeds meer sociale huurwoningen verdwijnen en mensen die weg willen merken dat, doordat ze moeilijk of geen passende woning kunnen vinden. Uit Ymere’s eigen cijfers blijkt dat uit hun woningenbezit de afgelopen jaren het sociale huurdeel is gehalveerd. De doelstelling van woningcorporaties was en zou nog steeds moeten zijn: Het verzorgen van sociale huurwoningen voor haar doelgroep. In plaats daarvan gedraagt Ymere zich als projectontwikkelaar. Het effect van de renovatieplannen in de Van der Pekbuurt is, dat de huidige bewoners verdreven worden uit hun woning en vaak ook uit de buurt. Want handhaven van de huurcontracten en terugkeer naar de huidige woning na renovatie, is voor Ymere onbespreekbaar. Wij vinden dat deze kwalijke ontwikkeling moet stoppen en moet worden teruggedraaid.

Wij gaan ervan uit dat u net als wij de Van der Pekbuurt een warm hart toedraagt. Met het bovenstaande hopen wij uw betrokkenheid gewekt te hebben. Wij denken dat een actieve rol van het stadsdeel noodzakelijk is om de van de Van der Pekbuurt te behouden en wij hopen dat u daartoe bereid bent. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Huurders vereniging Van der Pekbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *