Publicatie_beschermd_stadsgezicht

Een helder advies: het Rijksbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen

Er is duidelijkheid over de beschermde status Van der Pekbuurt, namelijk een helder advies van Rijksadviseur Cultureel Erfgoed: het Rijkskbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen, juist door de druk van de op handen zijnde plannen. Het is belangrijk want het Dagelijks Bestuur van gemeente Amsterdam Noord heeft ingestemd met de plannen van Ymere om over te gaan tot grootschalige sloop / nieuwbouw. Er wordt ingestemd met de visie van Ymere, de voorgestelde methode en het woonprogramma. Het advies voor de Van der Pekbuurt is in de volgende publicatie verschenen:

Er is duidelijkheid over de beschermde status Van der Pekbuurt, namelijk een helder advies van Rijksadviseur Cultureel Erfgoed: het Rijkskbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen, juist door de druk van de op handen zijnde plannen. Het is belangrijk want het Dagelijks Bestuur van gemeente Amsterdam Noord heeft ingestemd met de plannen van Ymere om over te gaan tot grootschalige sloop / nieuwbouw. Er wordt ingestemd met de visie van Ymere, de voorgestelde methode en het woonprogramma. Het advies voor de Van der Pekbuurt is in de volgende publicatie verschenen:

Publicatie_beschermd_stadsgezicht Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing
van de veertig aandachtswijken
april 2011
Rijksadviseur Cultureel Erfgoed

 
 
 
 
 
  Op pagina 18 van het rapport komt oa. de Van der Pekbuurt aan bod. Aanbevelingen Amsterdam Noord:

  • de van der Pekbuurt en de Bloemenbuurt in Amsterdam Noord zijn, gelet op hun kwaliteiten en op het feit, dat zij richtinggevend zijn geweest voor de ontwikkeling van de sociale woningbouw, terecht genomineerd voor de status van beschermd stadsgezicht. In verband met de te verwachten ontwikkelingen in de wijken is het zaak dat die aanwijzing snel geëffectueerd wordt
  • het Mosplein behouden en renoveren zodat een mooie toegang tot wijk ontstaat; daarbij onderzoeken of in het pand waar nu nog een filiaal van Spar is gevestigd, buurtactiviteiten ondergebracht kunnen worden.
  • functie van Papaver- en Lavendelscholen behouden, mogelijke voortzetting van schildervakschool in het pand onderzoeken inventariseren of het schoolgebouw van de IJsdoornschool bij een ontwikkeling tot een brede wijkschool kan blijven voortbestaan

 

Het gehele rapport HIER downloaden (pdf 8Mb).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *