Huurdersvereniging en Ymere ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Samen verder in de Van der Pekbuurt
Amsterdam, 26 februari 2012 – Vandaag hebben Ymere en de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze gaan samenwerken bij de aanpak van de woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. In de overeenkomst ‘Uitgangspunten voor samenwerking Van der Pekbuurt’ staan duidelijke afspraken over het betrekken van bewoners bij de aanpak.

Samen verder in de Van der Pekbuurt
Amsterdam, 26 februari 2012 – Vandaag hebben Ymere en de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze gaan samenwerken bij de aanpak van de woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. In de overeenkomst ‘Uitgangspunten voor samenwerking Van der Pekbuurt’ staan duidelijke afspraken over het betrekken van bewoners bij de aanpak.

Sinds mei 2012 voerden Ymere en de Huurdersvereniging gesprekken onder leiding van onafhankelijk mediator Herman Leisink. Deze gesprekken hebben de weg vrij gemaakt voor verdere samenwerking en een brede participatie van bewoners.

Samen de buurt betrekken
Ymere en de Huurdersvereniging vinden dat het tijd is om de bewoners nu zelf aan het woord te laten over de kwaliteit van de woningen en de gewenste aanpak daarvan. In de overeenkomst staan afspraken over het overleg tussen Huurdersvereniging en Ymere, een klankbordgroep van bewoners en over individuele bewonersgesprekken. Hiermee wordt bewonersparticipatie in de Van der Pekbuurt gewaarborgd.

Isabel Nielen, Huurdersvereniging: ‘Dat de huidige bewoners invloed krijgen in  het  proces over wat er met de wijk gaat gebeuren is van groot belang. We zijn blij met deze ontwikkeling die aansluit bij onze bewonersvisie’.
Henny Timmerije, Ymere: ‘Het is goed dat we nu samen met de Huurdersvereniging inzicht krijgen in de mogelijke manieren om de buurt te verbeteren en in de wensen van bewoners. Alleen zo kunnen we plannen maken waar de bewoners tevreden mee zijn.’

Plan van Aanpak Onderzoeksgebied
De projectgroep Van der Pekbuurt onderzoekt de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden om de woningen te verbeteren: hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen. In deze projectgroep  zitten Ymere, de Huurdersvereniging, stadsdeel Noord en Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). Na het onderzoek naar de varianten en gesprekken met bewoners, stelt de projectgroep een Plan van Aanpak op dat draagvlak heeft bij de bewoners. Dit Plan van Aanpak is voor het onderzoeksgebied ten zuiden van de Jasmijnstraat: 367 van de totaal 1500 woningen.

In de rest van de buurt komt een onderhouds- en verbeterbeurt om de woningen op peil te houden totdat de aanpak daar begint. Ook start Ymere dit voorjaar met de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat.

Informatiebijeenkomst
Voor de vaste bewoners uit het onderzoeksgebied is er op maandag 4 maart om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Speeltuin Volewijck, Heimansweg 33, een informatiebijeenkomst van Ymere en de Huurdersvereniging. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt via info@vdpekbuurt.nl. U kunt ook met Ymere bellen. Vraag dan naar Sabine Heijink (projectsecretaris): 088 000 89 00 of s.heijink@ymere.nl.

Bijlage 1: Uitgangspunten voor samenwerking Van der Pekbuurt (incl. bijlage1: Gemeenschappelijke verklaring Ymere, Gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam-Noord over aanpak Van der Pekbuurt, d.d. 11 december 2012)

Bijlage 2: Participatieplan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *