Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Als we Ymere na de renovatie 50 jaar niet meer zien dan moet het nu goed gebeuren dus steek er een beetje energie in, organiseer je, iedereen een beetje met een plan dan winnen we deze strijd. De huizen zijn 100 jaar geleden goed gebouwd, wij als huurders moeten Ymere terug op dat pad brengen. Dat klinkt als een onmogelijke taak, maar niet onbereikbaar. Je bent samen de wereld, de buurt aan het vormgeven, samen bepalen hoe je in de toekomst wilt wonen, da’s te gek.

Organiseer je!

Probeer je als buren, straat, cluster te organiseren. Je bent misschien niet elkaars vrienden, maar wilt wel naast elkaar blijven wonen, dan is het van belang elkaar op te zoeken en gezamenlijk een plan te maken. Wat wil je met de renovatie bereiken. Hoe beter je georganiseerd bet en met veel mensen hoe groter de kans is dat je van Ymere dingen gedaan krijgt, want eigenlijk wil Ymere helemaal niet naar je kluisteren.

Hoe het doel voor ogen!

Tijdens de onderhandelingen kan het zijn dat er binnen de groep discussie ontstaat. Dat is niet erg, maar blijf het doel van de renovatie scherp voor ogen houden, want het gaat over je toekomstige woning.

Maak een plan, hoe wil jij wonen!

– Dat plan hoeft niet veel omvattend te zijn. In het plan staat wat je wilt en waar je naar toe wilt, wat wil je uit de renovatie halen. Ymere kan je daarbij helpen of meestal je moet dat bevechten bij Ymere. Eigenlijk is het plan een visie van hoe je als cluster je toekomst ziet. Die visie geeft je energie om de renovatie te volgen en een mooi huis te behouden. Zonder visie doe je wat voor Ymere en dat levert slechte woningen op.

Wordt een slimme onderhandelaar!

– zoek de diplomaat in je cluster. Kan zijn dat je niet alles binnen kunt halen bij Ymere, maar dan is goed onderhandelen van belang, geven en nemen op zo’n manier dat je het meeste bereikt. De kleur van de dakpannen kan je misschien niet veranderen want de panden zijn een monument, maar er is nog steeds veel ruimte om te onderhandelen over specifieke dingen die belangrijk zijn voor bewoners, zoals de plattegrond, of de inrichting van de binnentuinen.

Praat met clusters die al aan de beurt zijn geweest!

Ondertussen zijn de onderhandelingen van het gele cluster afgerond en is er een proefblok dat zeer slecht gerenoveerd is. Paars is verwikkeld in de renovatie onderhandelingen, andere blokken zijn al gedaan. Ga op pad in de buurt en praat over mogelijkheden, samen staan we sterk.

 Waar zit ruimte in de onderhandelingen: Groene ruimte!

Hoe ga je om met de tuinen, de binnentuinen, met de achterpaden. Ymere vindt dat de tuinen slecht onderhouden worden dus zij willen de tuinen heel klein maken. Als buurt kun je daar een visie, verhaal bij hebben zodat je een mooie plek voor elkaar en met elkaar organiseert.

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: cosmetica

Bij de gespreken in het licht groene, donkerblauwe cluster sprak vertelde een huurder over de mooie authentieke paneeldeuren, glas in lood, schouw in zijn woning. Ymere sloopt die eruit, maar als meerder bewoners gezamenlijk zeggen, dit willen wij behouden want … zitten daar zeker mogelijkheden. In de Begoniastraat hebben bewoners bijvoorbeeld een deel van de structuur in hun huis kunnen behouden, zoals een mooie nok met balken.

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: je eigen woning bepalen

Je kunt je misschien als cluster organiseren door een visie te ontwikkelen over hou jij wilt dat Ymere de woningen aflevert. Daarbij kun je denken aan het Casco model. Ymere levert een goed geïsoleerde buitenkant, de bewoners kunnen bepalen waar de tussenmuren komen of eigen keuken bouwen.

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: oude huurders levend houden

Besef bij het onderhandelen dat Ymere niet erg sociaal is, misschien zitten ze wel in de sociale huur, maar Ymere heeft het altijd over hun huizen en het vastgoed, niet over mensen! Wil je als oudere huurders niet te vaak verhuizen betrek het cluster bij het zoeken naar simpele oplossingen. Mensen uit de Silenestraat kunnen bijvoorbeeld van de ene kant van de straat (lichtgroene cluster) naar de andere kant (gerenoveerde gele cluster) verhuizen bij de renovatie. Ymere zal dat niet snel bedenken.

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: betrek de gemeente er actief bij

We wonen in een hele mooie wijk, maar Ymere is niet erg begaan bij de buurt. Voor de stad is de buurt belangrijk dus vraag de gemeente betrokken zijn bij de renovatie.

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: op naar label A++++

Ga niet akkoord met minimaal isoleren! Hoe beter de isolatie, hoe minder energie we nodig hebben om de woning te verwarmen. Ambitieus isoleren in de Van der Pek!

Waar zit ruimte in de onderhandelingen: Warmtenet

Niet noodzakelijk … er zijn misschien andere oplossingen. Nu dreigt het allemaal Vattenfall te worden als warmte monopolist en ga je misschien ook meer betalen voor de energie. Hier moeten kleine netwerken tegenover worden gezet van alternatieve warmtebronnen (warmtepomp, gebruik van oppervlaktewater uit het IJ, dakpannen als zonnepanelen met elektrische verwarmingen andere alternatieven). Er moet meer onderzoek komen!