Huurdersvereniging bijeenkomst december in 14 stellingen

Vrijdag 15 december hadden we een fijne bijeenkomst met bewoners over wat er speelt in onze huizen en in de buurt en wat we daaraan kunnen doen. Als je er niet bij kon zijn, brengen we je natuurlijk ook op de hoogte en horen we graag welke onderwerpen je bezig houden.

Daar kunnen we in het nieuwe jaar dan samen voor strijden!

In de WhatsApp groep van de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt zijn de volgende stellingen gepeild onder de bewoners. Via https://vdpekbuurt.amsterdam/contact/ e-mail: info@vdpekbuurt.nl

 

 1. Huurverlaging

Het steekt dat Ymere decennialang niets wezenlijks aan het onderhoud van de woningen heeft gedaan, en ook de komende jaren niet doet. Als je een gebrek meldt, zegt het: we gaan er weinig aan doen, want de woningen worden binnenkort gerenoveerd. Maar dat is soms pas over tien jaar.

Ondertussen betalen bewoners wel forse huren en elk jaar vraagt Ymere de huurverhoging. We vinden dat bewoners in slechte huizen huurverlaging moeten krijgen.

Huurverlaging

– Ik wil graag meer weten over het aanvragen van huurverlaging
– Ik ben tevreden met mijn huurbedrag

 

 1. Nieuw klachtenloket

We hebben in juni actiegevoerd voorafgaande aan het gesprek tussen wethouder Zita Pels en Ymere directeur Erik Gerritsen. Daar is uit voortgekomen dat Ymere een nieuw persoon, genaamd Ruud Visser, heeft aangesteld om klachten beter te behandelen. We horen graag wat jouw ervaring is:

Nieuw klachtenloket

– Ik heb goede ervaring met klachtenbehandelaar Ruud Visser
– Ik heb slechte ervaring met klachtenbehandelaar Ruud Visser
– Ik heb geen contact gehad met klachtenbehandelaar Ruud Visser

 

 1. Schimmelaanpak

De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben een schimmelaanpak opgezet:

Ymere hoort binnen twee weken langs te komen om de schimmelmelding aan te pakken.

Schimmelaanpak

– Ik heb goede ervaring met de schimmelaanpak door Ymere
– Ik heb slechte ervaring met de schimmelaanpak door Ymere
– Ik heb geen melding van schimmel gedaan bij Ymere

 

 1. Klachten verdwijnen uit ‘Mijn Ymere’

We horen verhalen dat mensen netjes hun gebreken melden via ‘Mijn Ymere’ account, maar dat meldingen na een paar maanden zomaar verdwijnen, zonder dat de klacht is opgelost.

Klachten verdwijnen uit ‘Mijn Ymere’

– Een of meer van mijn meldingen zijn uit ‘Mijn Ymere’ verdwenen
– Mijn meldingen staan nog in ‘Mijn Ymere’
– Ik heb geen meldingen gedaan via ‘Mijn Ymere’

 

 1. Daken en muren zo snel mogelijk al isoleren

De komende jaren worden er ongeveer 100 huizen per jaar gerenoveerd in de VDPekbuurt. Daardoor duurt het voor veel bewoners nog jaren voor hun huis aan de beurt is. De Huurdersvereniging wil in overleg met Ymere om te zorgen dat er nu al bijvoorbeeld daken en muren beter geïsoleerd worden van alle huizen. Dan zijn woningen in elk geval al beter geïsoleerd, tot de grote renovatie komt.

Daken en muren zo snel mogelijk al isoleren

– Ik ben voor dat daken en muren zo snel mogelijk beter geïsoleerd worden
– Ik vind het goed om te wachten met isolatie van daken en muren tot de grote renovatie

 

 1. Behoud van 100 jaar oude vloeren en trappen

Vooraf aan de renovatie van een cluster doet Ymere een onderzoek onder de bewoners. Het blijkt dat bewoners aangeven dat de gehorigheid van de woningen een belangrijk gebrek is. Bij de renovatie van het zuidelijk deel zijn de vloeren tussen de begane grond en de eerste verdieping vervangen door een betonnen vloer met vloerverwarming.

Maar bij de renovatie van het noordelijk deel geeft Ymere de opdracht aan de aannemer om de 100 jaar oude trappen te behouden. En ook de 100 jaar oude vloer, die van een isolatielaag wordt voorzien. Alleen op de begane grond wordt de vloer van beton.

In de Gentiaanbuurt zijn bij de renovatie ook de oude vloeren behouden en van een isolatielaag voorzien, en daar worden klachten en zelfs burenruzies over geluidsoverlast door gehorigheid gemeld. Ymere zegt dat het behoud van de oude vloeren en trappen veel geld bespaart en dat de vloeren en trappen voldoende geluidwerend worden gemaakt.

Behoud van 100 jaar oude vloeren en trappen

– lk heb liever nieuwe trappen en betonnen verdiepingsvloeren tussen huizen
– lk ben tevreden als de oude trap en vloer gerepareerd warden en van een isolatielaag

 

 1. Startblok Hagedoornweg

Naast de keuze om de trappen en vloeren te behouden heeft Ymere opdracht gegeven aan de aannemer om de fundering niet te vervangen. En ook om alle dragende muren te behouden. Dan zijn er veel minder mogelijkheden om de woningen logisch in te delen.

Om te zien hoe de huizen in de VDPekbuurt gerenoveerd gaan worden, heeft Ymere onlangs een proefblok aan de Hagedoornweg opgeleverd.

Hier volgen een paar foto’s van het zg ‘startblok’ aan de Hagedoornweg.

 

 1. Onafhankelijke expert

De bewoners van de bewonerscommissie (BC) en de huurdersvereniging (HV) hebben na meer dan twee jaar Ymere eindelijk zo ver dat de bewoners een onafhankelijke expert mogen laten adviseren over de renovatieplannen. We hopen dat dat eindelijk de opening is om de kwaliteit van de renovatie veel beter te krijgen.

Onafhankelijke expert

– lk zou graag meer weten over hoe een bewonerscommissie werkt
– lk hoef pas informatie over de bewonerscommissie als mijn blok toe is aan renovatie

 

 1. Fundering

De HV en de BC bespreken bijvoorbeeld of een nieuwe fundering van woningen gewenst is. Ymere wil dat nu niet, omdat het de renovatie duurder maakt. Wij denken dat het niet veel meer kost, en dat woningen zo veel langer meegaan. Bovendien kunnen woningen flexibeler worden ingedeeld.

Fundering

– De fundering van de woningen moet vervangen worden, zodat deze 30-40 jaar meegaat
– Als de huidige fundering nog goed is en 25 jaar meegaat, dan hoeft deze niet vervangen te worden

 

 1. Isolatie muren

Heel belangrijk is de manier waarop Ymere nu de te renoveren woningen isoleert. Met voorzetwanden van minstens 16cm dik waardoor er veel binnenruimte verloren gaat. Soms blijkt bijvoorbeeld een bed dan niet meer in de kamer te passen.

Ook is te vrezen dat door de gekozen isolatie in de zomer er hittestress ontstaat; dat de warmte juist niet uit de woning gaat.

Isolatie muren

– Ik ben voor zo goed mogelijke isolatie van muren die minder ruimte inneemt, en hittestress voorkomt
– Ik ben tevreden met de isolatie van de muren die Ymere kiest

 

 1. Isolatie dak

Er zijn ook twijfels over de manier waarop Ymere de daken isoleert. De meeste warmte in een huis verdwijnt via het dak. Maar de gekozen isolatie zorgt in de zomer mogelijk juist voor hittestress.

We willen zoals gezegd isolatie van het dak met ander materiaal voorstellen, en die dus al zo snel mogelijk bij alle huizen in de VDPekbuurt toepassen. Het verschil in dikte tussen de soorten isolatie is ongeveer 10 cm. Dus ongeveer 16/18 cm per wand versus 6/8 cm per wand. Dat gaat dan vooral om de isolatie van de buitenwanden en die tussen de woningen.

lsolatie dak

– Ik ben voor zo goed mogelijke isolatie van het dak
– lk ben tevreden met isolatie van het dak die Ymere kiest

 

 1. Warmtenet

De isolatie van de muren, daken, ramen etc van woningen is belangrijk omdat als er zo goed mogelijk wordt geïsoleerd, een woning verwarmd kan worden met een laag temperatuur energiebron.

Experts en ook de corporaties zijn er wel over uit dat de toekomst van het verwarmen van woningen met laag temperatuur energiebronnen zal gaan. Voorbeelden zijn: een warmtepomp, elektrische doorstroomboiler, laag temperatuur warmtenet etc. Hier kom ik een volgende keer op terug.

Bij de besprekingen over de renovatie met bewonerscommissies, vraagt Ymere om toestemming te geven om de huizen aan te sluiten op het hoog temperatuur warmtenet van Vattenfall. Over het warmtenet en de eerste ervaringen van buren in de Gentiaanbuurt is veel te vertellen.

De eerste woningen van Ymere in de Gentiaanbuurt en in Nieuw West zijn nu aangesloten op warmtenet en de ervaringen zijn wisselend. Er zijn wat storingen, waarbij de verwarming niet warm genoeg werd. En ook een keer juist te warm: dat de verwarming de huizen boven de 25 graden stookte en de bewoners konden dat niet aanpassen.

Vooral de kosten van het warmtenet van Vattenfall zijn een heikel punt. Ymere en Vattenfall beloven vooraf dat warmtenet ‘niet duurder wordt dan anders’, dan wat je voor gas betaalt. Sommige bewoners in de Gentiaanbuurt en in Nieuw West zijn geschrokken van de kosten van het warmtenetcontract dat de bewoners hebben getekend.

Hoe klein je ook woont, hoe zuinig je ook bent: je betaalt altijd minstens €600 tot 700,- per jaar voor alleen het vastrecht van warmtenet. Daar komen de kosten voor het gebruik van het warmtenet (douchen, verwarming stoken etc) nog bij.

Je zit minstens 15 jaar vast aan het contract voor warmtenet van Vattenfall. Tussendoor kun je niet overstappen naar een andere leverancier. Als je een andere energiebron wil, moet je die apparatuur zelf betalen en je moet tussen de €1000,- en €4500,- betalen aan Vattenfall om warmtenet af te sluiten. Als je de woning verlaat betaal je nogmaals een boete (nu dus tussen de €1000,- en €4500,-) om het warmtenet voor de volgende bewoner weer aan te sluiten.

We krijgen berichten dat mensen in de Gentiaanbuurt hun woning niet warm durven stoken of aan het rommelen zijn met aparte elektrische kacheltjes. Dat is niet wenselijk.

We proberen nu in gesprekken Ymere en Vattenfall te bewegen om de zorgen bij mensen in de Gentiaanbuurt weg te nemen. Dat ze gewoon warm de winter doorkomen met een redelijk maandbedrag en geen heftige naheffing krijgen.

De eerste reactie van Ymere en Vattenfall is dat ze niks willen compenseren. Maar wij willen ze houden aan die ‘niet duurder dan anders’ belofte. Dat overleg gaat nog verder.

Warmtenet

– Ik zou graag meer informatie krijgen over warmtenet
– Ik hoef pas informatie over warmtenet als mijn blok toe is aan renovatie
– Ik zoek zelf informatie over warmtenet

 

 1. Alternatief voor warmtenet

Als woningen heel goed geïsoleerd worden, dan zijn ze voor meer warmtebronnen geschikt dan het hoog temperatuur warmtenet van Vattenfall. We denken dat veel huishoudens prima van warm water en warmte kunnen worden voorzien met bijvoorbeeld een elektrische doorstroomboiler, of een warmtepomp.

Hoog temperatuur alternatief voor warmtenet

– Ik ben geïnteresseerd in alternatieven voor hoog temperatuur warmtenet
– Ik ben niet geïnteresseerd in alternatieven voor hoog temperatuur warmtenet

 

 1. Energiecollectief

Zoals eerder beschreven is het duidelijk dat de toekomst van energievoorziening van huizen laag temperatuur energiebronnen zullen zijn.

Het hoog temperatuur warmtenet van Vattenfall is heel duur en helemaal niet duurzaam. Er wordt afval verbrand met de bijbehorende uitstoot. En houtpallets die bijvoorbeeld per schip uit Canada komen. De warmte wordt via kilometerslange buizen getransporteerd (uit de centrale komt water van 110 graden. Dat komt met 80-90 graden aan bij de huizen en gaat met 50-60 graden weer terug naar de centrale). Het heeft flinke verliezen onderweg.

Een belangrijk deel van de warmte van warmtenet komt nog steeds door gas te stoken, maar nu in de centrale. Dus je blijft afhankelijk van de gasprijzen. En met warmtenet ben je dan nog steeds niet ‘van het gas af’. Vattenfall wil niet aangeven wanneer het zelf laag temperatuur warmte kan aan gaan bieden en wat dat gaat kosten.

We willen dat Ymere serieus kijkt naar laag temperatuur alternatieven voor de verwarming van de huizen in de VDPekbuurt. Er is een onderzoek van TNO waaruit blijkt dat de VDPek (en Amsterdam Noord) heel geschikt is voor laag temperatuur warmtenet met warmte uit het IJ.

Om dat plan verder te ontwikkelen willen we onderzoeken of we een Energiecollectief kunnen oprichten, om de mogelijkheden van een laag temperatuur energiebron in de VDPekbuurt te ontwikkelen.

Laag temperatuur alternatief voor warmtenet

– Ik ben geïnteresseerd in het oprichten van een energiecollectief
– Ik ben niet geïnteresseerd in het oprichten van een energiecollectief

 

Tot zover het verslag van de bewonersbijeenkomst in peilingsvorm. Als er onderwerpen zijn waar je graag aandacht voor wilt, horen we die graag!