Amsterdamse arbeidersbuurt van de sloop gered

Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered
(Dit artikel komt van de website van de SP)

18-06-2006 • De bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord hebben hun strijd tegen woningcorporatie Ymere gewonnen. De oude arbeiderswoningen in deze karakteristieke buurt worden niet gesloopt. Bovendien zullen de huizen alleen met instemming van de bewoners gerenoveerd worden.
Van der Pekbuurt


Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered
(Dit artikel komt van de website van de SP)

18-06-2006 • De bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord hebben hun strijd tegen woningcorporatie Ymere gewonnen. De oude arbeiderswoningen in deze karakteristieke buurt worden niet gesloopt. Bovendien zullen de huizen alleen met instemming van de bewoners gerenoveerd worden.
Van der Pekbuurt

Anderhalf jaar geleden ontving de SP berichten dat er plannen waren om de Van der Pekbuurt te slopen. De SP kwam meteen in actie. Er werd een informatiebijeenkomst belegd waar Remi Poppe de buurtbewoners wees op hun mogelijkheden om de plannen te dwarsbomen. Nog dezelfde avond werd een bewonerscomité opgericht.

De woningcorporatie bleek een, slecht uitgevoerde, enquête in de buurt te hebben gehouden naar de woonwensen van de bewoners. Het onderzoek wekte echter achterdocht bij het bewonerscomité dat zelf ging uitzoeken wat de mensen in de Van der Pek wilden. Uit het onderzoek van het comité kwam een heel ander beeld naar voren. Hiermee wist het comité het stadsdeelbestuur achter zich te krijgen; de sloopplannen moesten van tafel.

Ymere kwam hierop met een nieuw plan om de buurt grondig te renoveren. Dit zou inhouden dat de bewoners gedwongen hun huizen moesten verlaten en de huur voor de gerenoveerde woningen veel hoger zou zijn dan de huidige huurprijs. Het bewonerscomité ging vanzelfsprekend ook hier niet mee akkoord.

Van der Pekbuurt

In samenwerking met het bewonerscomité heeft Ymere de afgelopen maanden een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar het draagvlak voor deze plannen in de buurt. Uit het onderzoek is gebleken dat dit er niet is, 77 procent van de bewoners is niet ontevreden met de huidige woning. Ymere wil nog steeds gaan renoveren, maar dit zal alleen gebeuren als de bewoners dit zelf willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *