brief van bewonerscomite aan de buurt

4 juli 2009 Bewonerscomité Van der Pek

Beste bewoner met een vast huurcontract,

Naar aanleiding van de brief en folder van Ymere en de onrust hierover bij een aantal bewoners, wil het Bewonerscomité Van der Pek u informeren.


4 juli 2009 Bewonerscomité Van der Pek

Beste bewoner met een vast huurcontract,

Naar aanleiding van de brief en folder van Ymere en de onrust hierover bij een aantal bewoners, wil het Bewonerscomité Van der Pek u informeren.

In het sociaal plan is afgesproken dat verhuizen vrijwillig is en dat pandsgewijs gerenoveerd zal worden. Maar nu blijkt dat Ymere toch bloksgewijs wil renoveren. Van de 365 woningen in het onderzoeksgebied zijn er nu 190 tijdelijk verhuurd. Ymere probeert zoveel mogelijk woningen en liefst hele stroken woningen leeg te krijgen en tijdelijk te verhuren om daar bloksgewijs te renoveren. Daarom probeert Ymere vaste bewoners te ‘verleiden’ om tot eind oktober van dit jaar te verhuizen met de stadsvernieuwingsurgentie. Ymere gebruikt daarvoor de brieven en folders zoals u die gekregen heeft op 3 en 22 juni.

Het Bewonerscomité is het niet eens met deze gang van zaken en heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij Ymere en het stadsdeel. Het Bewonerscomité benadrukt dat u het recht houdt om in uw woning te blijven wonen, óók na het aflopen van de stadsvernieuwingsurgentie.

Ymere heeft nieuwe bouwkundige onderzoeken laten doen die volgens Ymere laten zien dat renoveren alleen bloksgewijs kan. Het comité betwijfelt dat. Zodra het Bewonerscomité inzage heeft in de bouwkundige rapporten, onderzoekt het comité wat we kunnen (laten) doen om ervoor te zorgen dat vrijwillig en pandsgewijs gerenoveerd wordt, zoals is afgesproken. Wij zijn actief en in gesprek met Ymere en het stadsdeel en wij doen er alles aan om Ymere te houden aan de gemaakte afspraken!

Laat u niet van de wijs brengen door Ymere. Er is een sociaal plan en daarin staat dat blijven of verhuizen vrijwillig is. Dat is en blijft uw recht! Ook na eind oktober.

Als u vragen heeft, neem contact op met Bewonerscomité Van der Pek. Contactpersoon:
Danny Eijlers: 020-6314201, alleen bellen op werkdagen tussen 17:00u en 21:00u

Het bewonerscomité wil graag op de hoogte gehouden worden over een aantal dingen.
Wilt u het daarom alstublieft aan ons melden als u:
1. zich onder druk gezet voelt door Ymere om te verhuizen.
2. een woning langer dan een jaar leeg ziet staan.

Deze brief is alleen bezorgd bij bewoners met een vast huurcontract in het onderzoeksgebied.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Van der Pek

Bij onderhoudsklachten belt u Ymere.
Mocht uw onderhoudsklacht niet verholpen worden,
dan kunt u contact opnemen met:
Wijk Steunpunt Wonen
J. Drijverweg 5
1025 BH Amsterdam, noord-nieuwendam
tel: 020-4940446

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *