2 nov Buurtplatformbijeenkomst Van der pekbuurt

Op 2 nov organiseerde Ymere een buurtplatform bijeenkomst met als thema de Fysieke aanpak Van der Pekbuurt. Een persoonlijk verslag van een van onze leden

Dinsdag 2 november was er in Ons Huis een buurtplatform. Henny Timmerije van Ymere zou er informatie geven over de fysieke aanpak in de Van der Pekbuurt. De zaal was goed gevuld met zo’n 50 bewoners. Tot groot ongenoegen en woede van veel aanwezigen, bleek na veel aandringen en herhaalde vragen dat Ymere nergens antwoord op kon geven:


Op 2 nov organiseerde Ymere een buurtplatform bijeenkomst met als thema de Fysieke aanpak Van der Pekbuurt. Een persoonlijk verslag van een van onze leden

Dinsdag 2 november was er in Ons Huis een buurtplatform. Henny Timmerije van Ymere zou er informatie geven over de fysieke aanpak in de Van der Pekbuurt. De zaal was goed gevuld met zo’n 50 bewoners. Tot groot ongenoegen en woede van veel aanwezigen, bleek na veel aandringen en herhaalde vragen dat Ymere nergens antwoord op kon geven:

Het is onduidelijk of de vaste bewoners in het onderzoeksgebied in hun woning kunnen blijven wonen, of erin terugkeren. Ymere wil de huurcontracten te ontbinden, maar geeft er geen uitsluitsel over. Hoe, waar en wanneer in het onderzoeksgebied en daarbuiten wordt gerenoveerd en wat de huren worden, is onbekend. Pas na het technisch onderzoek begin 2011 komt er misschien meer duidelijkheid. Maar tegelijk werd ook gezegd, dat wat er uit het onderzoek in de 2 lege blokken komt, niet hoeft te betekenen dat dat in andere huizenblokken ook zo is. ‘Waarom zitten we hier dan? Waarom is deze avond georganiseerd?’ merkten mensen terecht op.
Henny benadrukte meerdere keren dat Ymere in goed overleg is met de Huurders Vereniging. Hierdoor werd de indruk gewekt dat de HV het eens zou zijn met Ymere. Niets is echter minder waar. Op alle vragen die de bewoners stelden, probeert ook de HV al tijden antwoord te krijgen. Ymere gaat niet in op verzoeken van de HV om tegemoet te komen aan de bewoners, door toe te zeggen dat de huurcontracten behouden blijven en dat bewoners kunnen terugkeren naar hun woning. Mede daarom heeft de HV een raadsadres met vragen gestuurd aan de deelraad van Amsterdam Noord. Het is te lezen op deze website:
Het lijkt erop dat Ymere bezig is om de buurt te laten verloederen om zo te bereiken dat steeds meer vaste bewoners uit de buurt vertrekken. Tijdens een buurtschouw bleek dat het onderhoud te wensen over laat. Verrotte voordeuren worden niet gerepareerd en met hout dichtgetimmerde ramen van verhuurde woningen in het onderzoeksgebied worden niet hersteld! Verder wordt in het onderzoeksgebied veel ingebroken. De HV heeft Ymere daarom gevraagd om het hang en sluitwerk in de benedenwoningen te verbeteren. Ook op deze avond in aanwezigheid van vele bewoners, weigerde Ymere toe te zeggen gratis voor beter hang en sluitwerk te zorgen. Kortom, het wordt hoog tijd dat bewoners hun stem laten horen en opkomen voor hun rechten en woongenot.

Daarom:
Word lid van de Huurders Vereniging! Ook tijdelijke huurders zijn welkom. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met Ymere.

De HV wil graag beter de bewoners informeren en meer acties ondernemen, maar we zijn nog steeds met te weinig actieve bewoners om hier vorm aan te kunnen geven. Daarom, als u wilt helpen, laat het ons weten! U kunt zelf aangeven wat u wilt doen.

Ook tijdelijke huurders hebben recht op goed onderhoud, als ze langer dan 9 maanden op hun adres wonen. Kom op voor uw rechten!
Kom op 24 november naar de 1e behandeling van het raadsadres in het stadsdeelkantoor Amsterdam Noord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *