Nieuwsbrief 21 september 2011 (met poster)

Vandaag is er in de hele Van der Pekbuurt door de Huurdersvereniging een nieuwsbrief rondgebracht.
nieuwsbrief 21 september 2011
poster: Geen Sloop

Stand van zaken:

Vandaag is er in de hele Van der Pekbuurt door de Huurdersvereniging een nieuwsbrief rondgebracht.
nieuwsbrief 21 september 2011
poster: Geen Sloop

Stand van zaken:
Het overleg levert niets op. Het overleg tussen de Huurdersvereniging en Ymere gaat niet goed. Ook al doen we veel moeite om samen met het Stadsdeel het overleg op gang te houden. Ymere zegt dat ze nog steeds aan het bedenken is hoe het verder moet met de proefblokken. Ondertussen staan de proefblokken alweer ruim anderhalf jaar leeg! Ook wil Ymere geen uitspraak doen over de plannen met de rest van het voorbeeld gebied. Van verschillende kanten horen we over Sloopplannen. We worden als bewoners steeds ongeruster.

Voorbeeldgebied, wat nu?
In het voorbeeldgebied staan 357 huizen en daar wonen nog altijd 98 mensen met een vast huurcontract. Deze mensen hebben nog steeds geen antwoord gekregen over wat er gebeurt met hen. Wordt het oude sociaalplan van 2007 aangepast? Is het nog altijd geldig? En hoe dan? Komt er een nieuw draagvlak onderzoek waarin deze 98 bewoners de nieuwe 100% zijn? Kan ik blijven wonen in mijn eigen huis na de renovatie? Deze vragen stelt de Huurdersvereniging nu al ruim 2 jaar en we zijn nog altijd niets wijzer. We worden aan het lijntje gehouden.
Ymere houdt de vaste bewoners in onzekerheid, in de hoop dat ze toch wel weg gaan. Maar juist deze bewoners hebben gekozen om te blijven omdat ze betrokken zijn bij hun buurt! Ze willen blijven in hun huis.

Wordt het nu renovatie of sloop?
Het wordt nog erger: Vanuit de politiek hebben we gehoord dat Ymere de helft van de buurt wil gaan slopen! Dat willen wij absoluut niet! De Van der Pekbuurt is een bijzondere buurt. De buurt heeft een goede opknapbeurt nodig, want er is heel veel achterstallig onderhoud.
Vanaf 2004 pakt Ymere de buurt aan maar bewoners begrijpen niet wat er werkelijk gaat gebeuren. Veel mensen gaan weg uit angst en onzekerheid terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Of mensen gaan weg omdat alles zo lang duurt. De buurt verpaupert en er is veel leegstand en verloop. Niemand wil dat, het komt de leefbaarheid niet ten goede.

Poster-aktie
Geen sloop van onze mooie buurt!
De Huurdersvereniging vertegenwoordigt de belangen van huurders, we geloven in onze Van der Pekbuurt. Onze buurt is goud waard! Wij willen geen sloop maar renovatie. Om te laten zien dat wij als bewoners geen sloop van onze buurt willen, gaan we dat duidelijk maken met acties.
We vragen ook aan u om de poster ‘Geen sloop’ voor het raampje in de voordeur te hangen. Laat zien dat je van de buurt houdt!

Wat wil de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt?
Wat doen we voor U?

• Wij willen dat de wijk wordt behouden en wordt opgeknapt voor de mensen die er nu wonen. De huidige bewoners zijn het uitgangspunt als er wordt gewerkt aan de wijk.
• Onze wijk is bijzonder. Wij willen dat ze gerenoveerd wordt! Geen sloop.
• Wij willen een samenhangende visie op de hele wijk als uitgangspunt voor de renovatie.
• De Van der Pekbuurt moet beschikbaar blijven voor mensen met een kleinebeurs.
• Bewoners willen constructief meedenken en meebeslissen over onze eigen buurt.
• Als de plannen veranderen eisen wij een draagvlakmeting onder de huidige, vaste bewoners.

Vanaf 2008, nadat Ymere heeft verklaard dat het sociaalplan van 2007 voor het voorbeeldgebied niet uitgevoerd kan worden wachten we op antwoorden. Na jaren van onzekerheid hebben de bewoners recht op duidelijkheid!

Kom naar ons spreekuur
Vragen? Wil je helpen, of lid worden? Problemen met achterstallig onderhoud?
Het spreekuur is iedere twee weken op maandag avond.
Van 19:30 tot 21:00 uur
in de Van der Pekstraat 51.
Eerstvolgend spreekuur is op 3 oktober, 17 okt, 31 okt, 14 nov. enz.

Kijk regelmatig op de website www.vdpekbuurt.nl voor het laatste nieuws of om lid te worden.
Een mail sturen kan naar info@vdpekbuurt.nl
of bel met 06-42121962.

Met vriendelijke groeten,
Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.

************************************************************************
Graag willen we u attenderen op de ANGSAW-bijeenkomst:
Wat is de toekomst van de Van der Pekbuurt?
6 oktober 20:00 uurin het hotel NH Galaxy
Distelkade 21
Kom ook!!
Laat je stem horen!!

Voor meer informatie: KLIK HIER.

************************************************************************

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *