Vragenlijst buurtbijeenkomst 12 september 2018

Beste bewoners,

Tijdens de bewonersavond op 12 september 2018 hebben we met elkaar gesproken over de renovatie die eraan gaat komen.

Die renovatie start niet pas in 2024, maar eerder. En de renovatie wordt gekoppeld aan het aardgasvrij maken van onze wijk.

Dit alles roept heel veel vragen op. Die vragen hebben we verzameld en opgetekend in een boekje, dat we aan Ymere hebben aangeboden.

Hieronder kunt u het boekje en het verslag van de avond downloaden.

2018 Viva VanderPek boekje vragenlijst 12sept2018

2018-09-12 verslag bewonersvergadering + ALV 12-09-2018

Hallo bewoners en bezoekers

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en haar voorlopers, is al vanaf 2005 actief en behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie en eigenaar Ymere. Maar ze kan ook een platform zijn voor alle bewoners van deze buurt die in korte tijd flink veranderd is vanwege de grote renovaties en nieuwe instroom van bewoners.  De huurdersvereniging (HV) kent momenteel een bestuur van drie personen en een flinke actieve kerngroep. Enkele jaren geleden, naar aanleiding en voornemen om de buurt te slopen, groeide de HV uit tot bijna 250 betalende leden waaruit gevolgd is om de buurt op gemeentelijk niveau te herwaarderen en een status van beschermd stadsgezicht toe te kennen. Onze buurt kent ruim 1540 adressen en op volle sterkte ruim 5000 inwoners. Er is een groeiend aantal koopwoningen. Ze loopt vanaf het vd Pekplein tot aan het Mosveld/plein bij de winkels. De twee noordelijk gelegen buurtjes Disteldorp (links) en Gentiaan (rechts) tussen Hagedoornweg en winkelgalerij Mosveld worden vaak betrokken bij de wijkbesprekingen met de bewonersraad die meerdere keren per jaar georganiseerd wordt door bewonersbedrijf Pek-O-Bello. Kijk eens bij www.pek-o-bello.nl Bij de grote speeltuin aan de Heimansweg ligt ook het buurthuis Van der Pek waar vaak bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd worden. Op vrijdags is er regelmatig een buurtmaaltijd die ter plaatse bereid kan worden. kijk op: www.buurthuisvdpek.nl De van der Pekstraat huisvest drie dagen in de week een gemengde markt. Ga dan ook eens naar www.pekmarkt.nl

Aangezien er nieuwe besprekingen, rond de renovatie van het Noordelijk deel van uw buurt zijn opgestart tussen de huurdersvereniging en eigenaar Ymere zie: www.ymere.nl zullen er regelmatig nieuwe berichten geplaatst worden op deze website om de leden, bewoners en belanghebbenden op de hoogte te houden. 

In het Noordelijk deel van de buurt zijn nog 1100 woningen van Ymere die weliswaar een kleine onderhoudsbeurt hebben ondergaan maar veelal toe zijn aan een uitgebreidere cascorenovatie. Wanneer is uw blok aan de beurt? Kunt u nog wel aan een inpandige schilderbeurt of behangetje beginnen? Zijn er eigenlijk plannen? Wat heb ik gehoord over het ‘snel’ verdwijnen van een gasaansluiting en hoe wordt mijn woning dan verwarmd? Blijft die verkeershinder op marktdagen rond de markt? Is er veel inbraak en hoe is het gesteld met de veiligheid in deze buurt? Wist u dat uw buurt niet lang geleden een beschermd stadsgezicht is geworden? Had u ook gehoord dat deze buurt zo ongelooflijk in trek is geraakt bij jongeren, youngsters, hipsters en hopsters, yuppies en hippies? Wat is er waar van en waar zijn ze? Plantsoenen, ontspannen en vergroenen? Hebt u interesse om in deze buurt te wonen en investeren? Denkt u er wel eens over om in groepsverband een heel blok te huren en dit gezamenlijk in te vullen, te onderhouden en administratief te besturen? Daar zijn regelingen voor in ontwikkeling en u/je kunt erover meedenken en praten. Kijk vast via Google zoekmachine naar trefwoord en berichten over Copekcabana. en hier: https://copekcabana.nl

Wilt u lid worden van de huurdersvereniging of je actief met de keuzes en inspraak in het renovatieproces bezighouden stuur dan een mail naar info@vdpekbuurt.nl Geef er kort in aan waar uw interesses liggen en uw mogelijkheden wat betreft bijwonen aan bijeenkomsten met het projectteam. Er worden doorgaans vooraf stukken toegestuurd om te lezen. U krijgt altijd een reactie of uitnodiging voor een kop koffie..

Deze website wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. Oude berichten vind u onder het kopje Archief. Informatie die nog steeds relevant is wordt zo snel mogelijk in een heldere indeling onder de betreffende menu-kopjes geplaatst.

Denkt u mee? We houden u op de hoogte! 

Huurdersopstand – wat gaat u stemmen?

De huidige coalitie van Amstedam-Noord bestaat uit PvdA, GroenLinks en SP, met GroenLinks wethouder Diepeveen die gaat over wonen. Wat vond u van de afgelopen vier jaar?
Tijdens de demonstratie van 12 maart 2014 flyerde GroenLinks niet voor de Huurdersopstand maar voor zichzelf en werd hiervoor op de vingers getikt door de mensen van de Huurderskaravaan die de demonstratie organiseerde. Naast de SP was verder geen politieke partij in de demonstratie aanwezig.

Diederik Samson: “D’66 en VVD zorgen voor tweedeling in grote steden bijvoorbeeld Amsterdam, het centrum is nu vooral toegankelijk voor mensen met veel geld.” Maar Samson heeft toch ook getekend voor de verhuurdersheffing? En de PvdA heeft in Amsterdam getekend voor verkoop van 35.000 woningen!
Lees hier meer.

Michel Mulder van de PvdA heeft veel gedaan voor bewoners van sociale huurwoningen. Hij wordt nu echter zo laag op de kandidatenlijst geplaatst dat hij ‘onverkiesbaar’ is.

Laurens Ivens, lijsttrekker SP: “De PvdA wil 17% minder sociale huurwoningen maar zegt voor een ongedeelde stad te zijn en tegen plannen D’66 en VVD om sociale huur massaal te verkopen. Wat wil de PvdA nou eigenlijk?”

SP wil verkoopverbod sociale huurwoningen in 43 wijken
naar het artikel op website van SP

bron: facebook Huurderskaravaan

Hieronder: Stop de huurexplosie – waar gaat het over
Gevolgd door enkele teksten op de facebookpagina van de Huudersopstand / Huurderkaravaan
Goede informatie, erg duidelijk, veel beeldmateriaal

Stop de huurexplosie

Huurderskaravaan 12 maart 2014 -- foto Anne PalsBewonersorganisaties uit alle delen van de stad organiseren een grote protestactie tegen de afbraak van de sociale huur. De organisaties komen o.a. in verzet tegen de stijgende huren en het in rap tempo verdwijnen van veel woningen met een betaalbare huur; zodra deze woningen leeg komen worden ze verkocht of geliberaliseerd. Corporaties laten onderhoud soms decennia lang achterwege en gebruiken dan een ingrijpende renovatie als reden om bewoners gedwongen te laten verhuizen. Door de nieuwe regels in de Overlegwet (2011) hebben bewoners ook vrijwel geen inspraak meer bij renovatie.

Ook Huurdersvereniging Van der Pekbuurt heeft zich aangesloten bij de Huurderskaravaan.
“Huurdersopstand – wat gaat u stemmen?” verder lezen

Zelfbeheer schoonmaak en onderhoud openbare ruimte Van der Pekbuurt

 

Schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt kunnen beter en goedkoper geregeld worden als buurtbewoners zich daarvoor gaan inzetten. Het is daarnaast een kans voor buurtbewoners om meer greep op hun leefomgeving te krijgen. Het Stadsdeel wil de bewoners de ruimte geven om dit te laten zien. Het heeft het Amsterdams Steunpunt Wonen ASW gevraagd om, in samenwerking met de bewoners en Bert Mussig en de Huurdersvereniging in het bijzonder, als kwartiermaker voor het stapsgewijs overnemen van de schoonmaak en het onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt op te treden.

Het stadsdeel stelt middelen beschikbaar en vraagt om een gezamenlijke bewonersinzet ten minste vergelijkbaar met het niveau van het huidige beheerplan. Bewoners kunnen het op hun eigen manier aanpakken, al moet er wel het een en ander geregeld worden. De bewoners zijn niet geboden aan huidige leveranciers en uitvoerder, m.u.v. de betrokken ambtenaren. De komst van de markt in de Van der Pekstraat en de start van de renovaties en instandhoudingsbeurt in het proefgebied later dit jaar zijn een extra aanleiding nu zelf meer invloed te verwerven en zelf de uitvoering vorm te geven en op te pakken.

Bert en het ASW zijn op zoek naar u, Van der Pek bewoner. Wilt u, deze kans mee aanpakken. Zelf en samen vorm geven aan een betere schoonmaak en beter straatmeubilair en meer bij de wensen aansluitend groen in de van der Pekbuurt. Eindelijk aan de slag. De eerste werkbijeenkomst was op maandag 10 maart. Wordt ook trekker! Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met Bert Mussig, email naar balans@xs4all.nl.
Hoe denken we dit aan te pakken?

De voorgenomen werkwijze is dat we werkbijeenkomsten en werkperioden afwisselen. De bijeenkomsten hebben een “pressure cooker” karakter. U kunt als een van de trekkers uit de buurt, samen met Bert en de ASW kwartiermakers aan de slag.  Elke werkbijeenkomst dient om a) de agenda en doelen van de volgende werkperiode te bepalen, b) waar nodig de uitgangspunten daarbij te bespreken en deze daarna vast te leggen c) het werk te verdelen en ten slotte d) de resultaten vast te leggen. De eerste bijeenkomst wordt voorbereid door Clemens Mol, Eef Meijerman en Bert Mussig.

Steeds na een bijeenkomst ontstaat een nieuwe versie van dit stappenplan en groeien de resultaat documenten/afspraken/structuren/communicatie acties en als het goed is deelnemers en draagvlak.. Belangrijk is na iedere bijeenkomst duidelijk te benoemen waar de volgende bijeenkomst over gaat en hoe die bijeenkomst wordt voorbereid.

ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014

Affiche Huurderskaravaan 12 maart 2014Beste buurtbewoners,

Er speelt veel in de stad over het stoppen van de afbraak van sociale woningen.
Hierbij informatie met pamflet en acties… Hang het voor de ramen.

Werk mee aan de actie op 12 maart, als je betrokken bent bij het onderwerp.
We hebben als vereniging de acties ook ondertekend.
Voorbereiding voor deze actie: donderdag 27 februari 2014.

Met hartelijke groet!!
Bart Stuart

“ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014” verder lezen

Deur naar sloop in Van der Pekbuurt toch weer open

archieffoto EchoDoor Merel Schut, dichtbijredacteur
Foto: archieffoto Echo

 

De kwestie rondom de Van der Pekbuurt in Noord krijgt opnieuw een staartje. Ymere kondigt in een nieuw rapport aan dat de sloop van 14 woningen goedkoper is dan renovatie. Hiermee laait het vuurtje opnieuw op.

Dit rapport is tegen het zere been van bewoners en SP Amsterdam Noord. Al bijna negen jaar is er strijd over de Van der Pekbuurt tussen de woningbouwvereniging en bewoners. In december vorig jaar werd nog bekend dat sloop niet haalbaar zou zijn. Dat volgde op overleg tussen wethouder Ossel, Ymere en stadsdeel Noord. Nu is opnieuw ‘de knuppel in het hoenderhok gegooid’ volgens de SP. 

Het overleg dat vorig jaar in gang is gezet, duurt nog steeds voort. Maar dit nieuwe rapport zou een ‘bom zijn onder het overleg’.
“Deur naar sloop in Van der Pekbuurt toch weer open” verder lezen

Bezwaar: Red de bomen Van der Pekstraat

Ziet u dat men bezig is de bomen te kappen?
Reageer direct en bel onze noodtelefoon: 06 57758243

Helaas is 31 oktober 2013 het besluit genomen dat de 75 bomen (moerascipressen) aan de Van der Pekstraat gekapt mogen worden.
Het besluit en hoe u bezwaar kunt maken (binnen 6 weken gerekenend vanaf 31 oktober) vind u hier.
Het ondertekenen van de petitie, ook op deze website, staat geheel los van het aantekenen van bezwaar.
Bezwaar maken is DE manier om nog effect te kunnen hebben op de bomenkap.

Meer weten? Kijk hier.
“Bezwaar: Red de bomen Van der Pekstraat” verder lezen