Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

De renovatiegesprekken met Ymere van het paarse cluster zijn begonnen in september 2022 dus al een jaar aan de gang. De meeste bewoners van het blok willen niet als paarse blok met Ymere overleggen, maar als gehele wijk, de Van der Pekbuurt. Ymere wil dit niet. Zij zeggen dat de woningcorporatie overeenstemming heeft bereikt met bewoners van het gele blok en dat daar de renovatie nu kan beginnen, Zie voor de situatie bij het startblok (onderdeel van het gele blok) het artikel ‘De wijk is met liefde gebouwd, maar wordt niet met liefde onderhouden door Ymere; Renovatie van het gele blok, een hele strijd!

Lees verder Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

Huurdersvereniging bijeenkomst december in 14 stellingen

Vrijdag 15 december hadden we een fijne bijeenkomst met bewoners over wat er speelt in onze huizen en in de buurt en wat we daaraan kunnen doen. Als je er niet bij kon zijn, brengen we je natuurlijk ook op de hoogte en horen we graag welke onderwerpen je bezig houden.

Daar kunnen we in het nieuwe jaar dan samen voor strijden!

Lees verder Huurdersvereniging bijeenkomst december in 14 stellingen

Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Als we Ymere na de renovatie 50 jaar niet meer zien dan moet het nu goed gebeuren dus steek er een beetje energie in, organiseer je, iedereen een beetje met een plan dan winnen we deze strijd. De huizen zijn 100 jaar geleden goed gebouwd, wij als huurders moeten Ymere terug op dat pad brengen. Dat klinkt als een onmogelijke taak, maar niet onbereikbaar. Je bent samen de wereld, de buurt aan het vormgeven, samen bepalen hoe je in de toekomst wilt wonen, da’s te gek.

Lees verder Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Huisje, boompje, rat, muis, tochtstripje, schimmel, vocht, boem (balkon valt naar beneden): de staat van sociale huur in Amsterdam

Maandag 25 september 2023 was een vertegenwoordiging van de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt aanwezig in De Balie bij de ‘Live Journalism’ avond van AT5 en Het Parool.

Lees verder Huisje, boompje, rat, muis, tochtstripje, schimmel, vocht, boem (balkon valt naar beneden): de staat van sociale huur in Amsterdam

Grote twijfels bij de kwaliteit van de renovatie van de woningen van het gele cluster; Bezichtiging Startblok Hagedoornweg.

In de Hagedoornstraat is een begin gemaakt van de renovatie van het Noordelijke deel, gele cluster. Gekozen is om in een kleiner bouwblok in 8 woningen verschillende manieren te onderzoeken hoe de renovatie passend is voor de bouw uit 1920. Het is moeilijk te begrijpen hoe woningen met deze indeling en kwaliteit van renovatie weer voor tientallen jaren woongenot moeten gaan zorgen.

Lees verder Grote twijfels bij de kwaliteit van de renovatie van de woningen van het gele cluster; Bezichtiging Startblok Hagedoornweg.

De wijk is met liefde gebouwd, maar wordt niet met liefde onderhouden door Ymere; Renovatie van het gele blok, een hele strijd!

Even over het beginnen, hoe is de renovatie van het gele blok gestart?

Nou niet heel soepel. Ymere, onze verhuurder, wilde in 2020 eerst alle plannen op de lange baan schuiven en geen geld in de renovatie steken. Wij waren daar klaar mee en hebben daarover bij de gemeente met succes tegen de protesteert. Ymere moet dus aan de slag.

Dus uiteindelijk kwam Ymere aan tafel, ging het toen soepel?

Ook niet helemaal. Ze zijn wettelijk verplicht om met huurders in gesprek te gaan over de renovatie. Het is natuurlijk goed als huurders zichzelf ook organiseren, bijvoorbeeld via de Huurdersvereniging, je staat dan gewoon sterker. Voor de renovatie is een goed plan nodig en als er meer huurders betrokken zijn wordt het plan beter.

Lees verder De wijk is met liefde gebouwd, maar wordt niet met liefde onderhouden door Ymere; Renovatie van het gele blok, een hele strijd!

Bewoners Van der Pekbuurt vechten voor hun plek in de rijke stad: ‘Wij arme mensen kijken uit op huizen van 6 ton’

Het Parool, Malika Sevil

In heel Amsterdam rukt de welvaart op en staan oude volksbuurten onder druk. In Noord houdt de Van der Pekbuurt dapper stand, maar niet zonder kleerscheuren. ‘Hier in de straat staat de Tesla tegenover de Canta.’

Vraag een bewoner van de Van der Pekbuurt wat er van hun wijk was geworden als die in 2013 niet door hun eigen inspanningen van de sloop was gered en ze wijzen naar de buren: de miljonairswijk Overhoeks. Daar groeien de woontorens zowat tot in de hemel en kost een penthouse een godsvermogen. Onbereikbaar voor de gewone man, laat staan voor de Van Der Pekbuurtbewoner. “Op Overhoeks zijn zelfs de zebrapaden van marmer,” zegt Bart Stuart (50, kunstenaar), al twintig jaar een trotse huurder van een woning van 34 vierkante meter in de Muurbloemstraat.

Lees verder Bewoners Van der Pekbuurt vechten voor hun plek in de rijke stad: ‘Wij arme mensen kijken uit op huizen van 6 ton’

Vechten voor een volkswijk: De stad is voor iedereen … Als er een donkere wolk boven je wijk hangt

Z! De Amsterdamse Straatkrant, Karin Stroo

Dat de woningen in de Amsterdamse Van der Pekbuurt uiteindelijk niet gesloopt maar gerenoveerd worden, is mede te danken aan de vastberadenheid van de huurdersvereniging. ‘Ik woon in een heel slecht huis maar in een gave buurt.’

Een uur geleden heeft hij via de mail een andere woning aangeboden gekregen, een paar tuindorpen verderop. Bijzonder, hoe de inhoud van zo’n bericht je leven ineens bepaalt voor, pak ’m beet, de komende vijf of tien jaar. Kunstenaar en voorzitter van de huurdersvereniging Bart Stuart (1972) woont al ruim twintig jaar in de Van der Pekbuurt. Tweeëndertig vierkante meter, enkelsteens buitenmuren, energielabel G, geen binnendeuren. Er is zo’n veertig jaar lang niets aan deze woningen gedaan. Nu worden alle huizen in de buurt gerenoveerd, eindelijk. ‘Als spijtoptant kan ik altijd nog terugkeren’, zegt hij, alsof dat de beslissing om de nieuwe woning te accepteren toch makkelijker maakt.

Lees verder Vechten voor een volkswijk: De stad is voor iedereen … Als er een donkere wolk boven je wijk hangt

Enquête huurdersvereniging Van der Pek, kwaliteit van de huizen

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Huurdersvereniging in het buurthuis Vav der Pekbuurt over schimmel, vocht, ongedierte,  energiekosten en gezondheidsklachten is besloten een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de huizen in de buurt.

Op dit moment gaan huurders in de van de Pekbuurt daarom langs de deuren om een enquête af te nemen over de kwaliteit van uw huis. wilt u meedoen, neem dan contact op met de Huurdersvereniging via info@vdpekbuurt.nl, Whatsapp-groep HV Van der Pekbuurt.

Enquete huurders vereniging van der Pek (pdf)

Online formulier

Renovatie uitgesteld: GEDOE !

We kregen een nieuwsbrief in de bus van onze huisbaas.
Het lijkt erop dat de grote renovatie door Ymere met 2 jaar wordt opgeschoven. Dat heeft te maken met ‘andere prioriteiten’.  Dat betekent echter niet dat alles stil valt….
Wat langzaam duidelijk is dat het ook te maken heeft met het aardgasvrij maken van de woningen. Dat kun je ook goed terug lezen in de laatste nieuwsbrief in de woorden van regiodirecteur Petterson over planvorming en participatie.  kortom Er is gedoe….!

Lees verder Renovatie uitgesteld: GEDOE !

Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur

De verwachting is dat het aanleggen van het warmtenet door Vattenfall de komende tijd  gewoon doorgaat. Vandaar dat het belangrijk is om huurders en overige bewoners te blijven informeren over het warmtenet en alternatieven, zodat huurders een weloverwogen besluit kunnen nemen als ze door Ymere gevraagd worden in te stemmen met het warmtenet van Vattenfall en overige bewoners dit ook kunnen afwegen.

Lees verder Informatie ‘Van het gas af’ – zaterdag 5 juni – 11:00-14:00 uur